Bankovní trendy 2023 pohledem Iron Mountain

White paper
Prémiový obsah

Současné ekonomické výzvy vytvářejí nové tlaky na banky, stabilita a odolnost jsou pro ně i nadále zásadní.

Bankovní trendy 2023 pohledem Iron Mountain

Trendy, které ženou inovace

Jaké trendy nastupují ve finančním oboru? A jaké se chystají změny u bank?

Současné ekonomické výzvy vytvářejí nové tlaky na banky, ale stabilita a odolnost jsou i nadále zásadní. Inovace a digitální transformace se nevyhýbají ani na první pohled konzervativnímu sektoru a naopak se stávají pro banky prioritou, jejíž využití přinese pro jejich zákazníky vyšší přidanou hodnotu a posílí tak konkrétní bankovní instituci v silně konkurenčním prostředí. Prošli jsme si předpovědi a pohledy odborníků, a sestavili klíčová témata týkající se výzev bankovního sektoru pro rok 2023.

Ekonomická nejistota vytváří potřebu vyvážit stabilitu a inovace.

Úrokové sazby a inflace jsou vysoké a spotřebitelská poptávka zpomaluje. Ekonomové tvrdí, že existuje 70% šance, že USA v roce 2023 zaznamenají recesi. Perspektivní banky nečekají, zda se tato prognóza naplní, ale investují do inovací, aby byly připraveny, až se ekonomika otočí. Bankovní sektor by měl prozkoumat nové zdroje své hodnoty a hledat příležitost pro růst i náročných časech.

Efektivita v bankovních procesech je způsob, jak získat konkurenční výhodu.

V těžkých časech to platí dvojnásob. Pro banky je důležité, aby se zaměřily na provozní efektivitu a kontrolu nákladů. „Process miners“ budou pro banky klíčovými odborníky, kteří jim pomohou zlepšit provozní efektivitu.

Chcete-li pokračovat ve čtení, stáhněte si whitepaper nyní!

Snížení nákladů se stalo prioritou pro 73 % firem působících ve finančních službách.
Forrester

Elevate the power of your work

Získejte konzultaci zdarma

Pojďte začít

 
Stranou nesmí zůstat ani zákazníci. Banky si daly za úkol poskytovat působivější digitální zákaznickou zkušenost

Během pandemie byla zkušenost zákazníků (CX) transformována tak, aby zahrnovala více digitálních a hybridních interakcí. Zákazníci nyní požadují digitální služby a mají vysoká očekávání.

Bankovní organizace soutěží tím, že poskytují svým zákazníkům vysoký uživatelský komfort, který je založený na technologickém pokroku.

Přijetí pokročilých technologií je tak způsobem, jak dosáhnout vyšší provozní efektivity a udržet si konkurenční výhodu. Digitální setrvačnost a nedostatek investic do technologií budou naopak pro bankovní organizace znamenat ztráty.

V tradičně konzervativním bankovním sektoru je třeba postupovat k digitální transformaci; nezůstávat pozadu.

Každý se dívá do busoucnsoti s očekáváním nových možnosti digitálních technologií a banky si uvědomují, že digitální transformace může přinést úspory nákladů a cennou obchodní hodnotu. Mají dostatek dat, ale často jim chybí prostředky, jak z nich odvodit ten správný směr. Zrychlená digitální transformace dává bankám nástroje k fundamentálním změnám bankovnictví.

Omezení zdrojů vede k upřednostňování konzervativních cílů.

Banky se potýkají se ztrátou produktivity kvůli úbytku stávajících talentů a problémům při náboru nových talentů. Logicky tak upřednostňují konzervativnější cíle – zákaznickou zkušenost (CX), provozní dokonalost a nové produkty/služby – před růstem tržeb. Prioritou jsou iniciativy týkající se provozní účinnosti a efektivity.

Připravte se na pomoc bankám při realizaci jejich digitální podnikatelské vize.
Gartner

Pohled Iron Mountain na bankovní trendy v roce 2023

Dopad těchto předpovědí a způsob, který pomůže k rozhodování

Věříme, že výše diskutované trendy budou řídit rozhodování bankovních organizací v roce 2023 – ať už provozně, investičně nebo architektonicky.

Jedním zastřešujícím, holistickým tématem pro banky v tomto roce je snaha o čistou nulu. A to nejen z hlediska udržitelnosti a uhlíkové stopy, ale také z hlediska snižování stopy organizace v oblasti nemovitostí, fyzického majetku, procesů a technologického dluhu. Pobočky bank se zavírají a fyzický majetek včetně IT se snižuje. Procesy se zefektivňují a modernizují, včetně přijetí agilního přístupu. Banky musí odstranit zastaralé technologie a modernizovat zastaralou architekturu. Nakonec se environmentální, sociální a správní faktory (ESG) staly nezbytnými pro podnikání a banky jsou pod tlakem, aby splnily své cíle. Patří mezi ně snížení emisí skleníkových plynů ze životního prostředí, dosažení čisté nulové spotřeby uhlíku a prokázání hmatatelných výsledků.

Ensure Stability, Resilience and Trust, backed by Data Security

V roce 2023 budou banky čelit několika výzvám:

  • Recese: Ekonomická situace se očekává jako nestabilní a hrozí globální recese. To ovlivní banky, které budou muset zvýšit rezervy na potenciální ztráty z úvěrů a zlepšit své finanční zázemí. Všechny podniky by měly být připraveny na těžké časy, ale i v recesi mohou existovat příležitosti. Je důležité přehodnotit tradiční produkty, služby a odvětví a hledat nové způsoby, jak vytvořit hodnotu.
  • Zabezpečení dat: Banky budou klást důraz na stabilitu, odolnost a důvěru. Zabezpečení dat bude mít klíčový význam pro veškerá rozhodnutí. Zlepšení procesů, dovedností a kybernetické bezpečnosti může pomoci vylepšit provozní modely. Některé banky se mohou zaměřit na digitální řešení a modernizovat své systémy, aby mohly poskytovat lepší produkty a služby v reálném čase.
  • Provozní efektivita: V roce 2023 bude provozní efektivita a snižování nákladů prioritou. Banky budou zkoumat možnosti automatizace a inovace, aby dosáhly vyšší efektivity. Použití pokročilých technologií, jako je umělá inteligence, může pomoci výrazně snížit náklady v nejistém ekonomickém prostředí.
  • Hybridní řešení: Zákazníci bank preferují často hybridní přístup, který kombinuje digitální a fyzické možnosti. Banky by měly vytvářet konzistentní zážitek zákazníka napříč různými kanály a poskytovat personalizované rady pro obtížné ekonomické podmínky. To vyžaduje spolupráci mezi pobočkami a zajištění funkčnosti infrastruktury.
  • Technologický dluh: Mnoho bank bude muset řešit technologický dluh, který se akumuloval v minulosti. Staré neefektivní technologie a zastaralá architektura budou vyžadovat modernizaci. I když je lákavé snižovat investice do technologií během recese, banky, které nezvládnou svůj technologický dluh, se mohou dostat do nevýhodné pozice ve srovnání se svou konkurencí.
  • Investice a inovace: I přes ekonomické podmínky roku 2023 je důležité, aby banky investovaly do inovací. Ty, které zůstanou pozadu v inovacích, budou mít potíže se udržet na trhu. Digitalizace a automatizace procesů mohou výrazně zlepšit efektivitu a usnadnit složité pracovní postupy. Inovativní technologie, jako umělá inteligence a internet věcí, mohou pomoci v lepším rozhodování a automatizaci robotických procesů (RPA).

Dopad na retailové bankovnictví, komerční bankovnictví a správu majetku

Jednotlivé sektory bankovního odvětví budou přijímat nové výzvy.

Ve společnosti Iron Mountain spolupracujeme se zákazníky, kteří zahrnují retailové a komerční specialisty i odborníky na investiční bankovnictví. V současnosti se společností Iron Mountain spolupracuje 2 500 institucí poskytujících finanční služby po celém světě. Zde je bližší pohled na to, jakým výzvám budou různé sektory bankovního odvětví čelit v roce 2023.

Bankovní sektor vstoupil do roku 2023 v relativně silné pozici. Kapitálové rezervy jsou silné a likvidita je dostatečná. Výsledkem je, že kvůli vyšším čistým úrokovým výnosům z rostoucích sazeb by se retailovému bankovnictví mělo v roce 2023 dařit. Výkonnost investičního bankovnictví však pravděpodobně tak pozitivní nebude kvůli upadajícím aktivitám v oblasti upisování, fúzí a akvizic.

multiple servers

Retailové banky

 
 

Retailové banky

Retailové banky se budou muset v blízké budoucnosti vypořádat s vyššími sazbami, inflací a nižším růstem. Zapojení zákazníků však musí být prioritou těchto bank, aby zůstaly konkurenceschopné. Retailové banky chápou důležitost optimalizace digitálních zákaznických zkušeností, přesto pouze 2 z 10 pravidelně využívají praktiky, které k ní vedou. Studie Forrester ukazuje, že retailové banky, které se pravidelně věnují optimalizaci CX, rostou 3,2krát rychleji než konkurenti, kteří to nedělají. Vývoj strategie CX řízený daty obvykle vyžaduje harmonizaci všech kanceláří, stejně jako generální opravu pobočkové infrastruktury.
laptop checklist

Komerční banky

 
 

Komerční banky

Komerční banky očekávají v roce 2023 vysokou inflaci, obavy z recese a problémy dodavatelského řetězce, přesto by poptávka po provozním kapitálu mohla zůstat silná. Mnoho komerčních bank oznámilo velké propouštění, ale pracovníci IT jsou obecně v bezpečí, protože C-suite ví, že si nemohou dovolit zaostávat v technologiích. Komerční banky uvažují o digitálních investicích strategičtěji, využívají technologie ke zvýšení efektivity v back-endových procesech, chytřejších pracovních postupech a většímu zapojení zaměstnanců. Iniciativy ESG navíc představují pro komerční banky obrovskou příležitost k mobilizaci finančních prostředků na pomoc firemním klientům při práci na jejich vlastních ekologických cílech.
price 3

Správa majetku

 
 

Správa majetku

Správa majetku má před sebou lepší vyhlídky. Mileniálové a generace Z se stávají větším cílovým trhem pro správce majetku; tito klienti jsou technicky zdatní a očekávají digitální zážitek s přidanou hodnotou. Bývají také sociálně uvědomělí a chtějí investovat způsobem, který odráží jejich hodnoty. Kompletní digitalizace ve společnostech zabývajících se správou majetku je klíčem k dosažení vyšší efektivity a vynikající CX. Segment správy majetku také vede cestu v přijímání umělé inteligence. Podle nedávné studie 68 % organizací správy majetku používá nástroje AI k podpoře rozhodovacích procesů.

Stabilita, odolnost a inovace

Jak bankovní instituce pokračují v digitální transformaci? Iron Mountain zná každý detail.

Věříme, že banky obnoví své zaměření na iniciativy v oblasti provozní efektivity, aby si udržely stabilitu a odolnost i v roce 2023. Zároveň se budou nadále zaměřovat na inovace – včetně digitální transformace – aby nezůstaly pozadu.

Podle průzkumu zadaného společností Iron Mountain má do roku 2027 má 93 % manažerů, ředitelů a vedoucích pracovníků cíl eliminovat papírové záznamy. Likvidace papírových záznamů snižuje náklady a bezpečnostní rizika a zároveň otevírá dveře k odhalení nové hodnoty digitálních informací. Digitální transformace bude zásadní s tím, jak se bankovní odvětví vyvíjí a poskytuje služby zákazníkům.

Iron Mountain může bankovním institucím pomoci dosáhnout následujících cílů.