Ψηφιοποίηση Έντυπων Αρχείων Υγείας

Οδηγοί για τις λύσεις μας

Λύση Paperless Clinic της Iron Mountain

15 Νοεμβρίου 20236 λεπτά
Ψηφιοποίηση Έντυπων Αρχείων Υγείας

Λύση Paperless Clinic της Iron Mountain

Πρόκληση για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας

Οι περισσότερες κλινικές δημιουργούν και διαχειρίζονται αρχεία ασθενών σε χαρτί και σε ψηφιακή μορφή, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ενδεχόμενες αποκλίσεις μεταξύ των αρχείων των ασθενών και καθυστερήσεις στη διάγνωση. Οι διαδικασίες που βασίζονται σε χαρτί έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα, καταναλώνουν σημαντικό χρόνο του προσωπικού και των ασθενών, ενώ μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα συμμόρφωσης και περιττό ρίσκο ως προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Το Πρόβλημα

  • Τα κατακερματισμένα δεδομένα ασθενών, τα οποία είναι αποθηκευμένα τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε χαρτί καθιστούν δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την απόκτηση ακριβούς εικόνας του συνόλου των αρχείων υγείας του ασθενούς και οδηγούν σε χαμηλής ποιότητας ιατρικές αποφάσεις
  • Τα έγγραφα σε χαρτί και τα ασύνδετα συστήματα δεδομένων αποτελούν τροχοπέδη για τη διαφάνεια και την ελεγξιμότητα, ενώ οδηγούν σε ανεπάρκειες που αυξάνουν το κόστος περίθαλψης
  • Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας οφείλουν να τηρούν τους αυστηρότερους κανονισμούς συμμόρφωσης (π.χ. ΓΚΠΔ). Η μη αυτόματη διαχείριση δεδομένων μπορεί να καταναλώνει πολύτιμο χρόνο του προσωπικού και θέτει σε κίνδυνο τη συμμόρφωση, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη διαχείριση
Icon
Icon

Η Λύση

Να αυτοματοποιήσετε την επεξεργασία εγγράφων για να επιτύχετε τα εξής:

  • Ενοποίηση κρίσιμων πληροφοριών υγείας που έχουν διαφορετικές μορφές, ώστε να περιορίσετε τα σφάλματα και να επιτύχετε γρήγορη, αξιοποιήσιμη πληροφόρηση σε θέματα υγείας με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες.
  • Περιορισμό της μη αυτόματης διαχείρισης αρχείων για αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους.
  • Προστασία των δεδομένων των ασθενών και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πληροφοριών, ώστε να μειώσετε το κόστος συμμόρφωσης.

Paperless Clinic της Iron Mountain®

Με τη λύση Paperless Clinic της Iron Mountain, οι ειδικοί της εταιρείας μας μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα εξής:
Επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Ψηφιοποίηση και συγχώνευση φυσικών και ψηφιακών πληροφοριών σε μια κλιμακούμενη πλατφόρμα για υψηλής αποδοτικότητας πληροφορίες υγείας, που μπορούν να βελτιώσουν την έκβαση για τους
Αύξηση αποτελεσματικότητας

Αύξηση αποτελεσματικότητας

Εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση στα αρχεία ασθενών μέσω μιας διαδικτυακής πύλης ή μιας πλατφόρμας στο cloud, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Παροχή πιο εξατομικευμένης, συντονισμένης και αποτελεσματικής περίθαλψης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διαχείρισης των αρχείων.
Βελτιστοποίηση συμμόρφωσης

Βελτιστοποίηση συμμόρφωσης

Ελεγχόμενη αλυσίδα φύλαξης, ασφαλής αποθήκευση, κρυπτογράφηση δεδομένων, περιορισμός πρόσβασης, δικαιώματα βάσει ρόλων, έλεγχος, παρακολούθηση και σύνταξη αναφορών

Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης

Η λύση Paperless Clinic της Iron Mountain ενοποιεί τα δεδομένα ασθενών, ώστε να επιταχύνει την πληροφόρηση βάσει δεδομένων στην περίθαλψη, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των δεδομένων και τη συμμόρφωση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ironmountain.com/healthcare για να μάθετε περισσότερα.