Megbízható, hiteles partner az iratkezelésben

Blogok és cikkek

Az Iron Mountain több mint 70 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi piacon. Ez idő alatt progresszíven igazodott - és folyamatosan igazodik - az ügyfelek és az iparág igényeihez, változásaihoz.

2023. szeptember 27.7 perc
Megbízható, hiteles partner az iratkezelésben
Amikor vállalatod iratkezelési és adatvédelmi rendszerének hatékony kiépítéséhez és megtervezéséhez keresel partnert, fontos, hogy egy olyan céget válassz, aki ismeri a legmodernebb módszereket, megfelel a lehető legkomolyabb iparági követelményeknek, és figyel a releváns tanúsítványok megszerzésére. Ezek ugyanis kézzel foghatóan demonstrálják a választott cég kompetenciáját és hitelességét.

A megszerzett tanúsítványokkal nem csupán az a célunk, hogy az adatvédelmi törvények és más szabályozások betartásáról biztosítsuk partnereinket, hanem arról is, hogy kompetensen tudjuk őket támogatni egy biztonságos, hatékony és megfelelően optimalizált keretrendszer implementálásában.

Vállalatod fizikai és digitális dokumentumkezelési projektjéhez érdemes olyan, a piacon stabilan működő, progresszív szemlélettel rendelkező partnert választanod, akik a referenciákon kívül más, hivatalos módon is képes bizonyítani rátermettségét és szakértelmét.

Tanúsítványok, melyekkel az Iron Mountain rendelkezik

ISO 9001

Az ISO 9001 egy nemzetközi szabvány, amely a minőségbiztosítási rendszerrel (QMS – Quality Management System) szemben támasztott követelményeket határozza meg. Legutóbbi változata az ISO 9001:2015, amely a legkülönbözőbb típusú és méretű szervezetek számára nyújt segítséget a minőségirányítási rendszerük bevezetésében és működtetésében.

Az ISO 9001 a minőségirányítási rendszerek alapjait és fogalmait írja le, biztosítva, hogy az ennek megfelelő vállalatok termékei és szolgáltatásai következetesen megfeleljenek mind a vevői követelményeknek, mind a szabályozási előírásoknak.

Az ISO 9001 a minőségirányítás tervszerű megközelítését vázolja fel, beleértve a dokumentációt, a vezetői felelősséget, az erőforrás-kezelést, a termékmegvalósítást, valamint az elemzést és a hibajavítást is. Széles körben elismerik és alkalmazzák, mivel segít a folyamatok megreformálásában és a pazarlás csökkentésében, támogatva a vevői elégedettséget.

ISO 14001

Az ISO 14001 a környezetirányítási rendszerek (EMS – Environment Management System) globális szabványa. Az ennek megfelelő vállalatok bizonyítottan csökkentették a környezetre gyakorolt hatásukat, javították a hatékonyságukat, és bizonyosságot adtak a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségükről. Ezen felül az ISO 14001 keretet biztosít a környezeti teljesítmény tervezéséhez, megvalósításához, karbantartásához és folyamatos fejlesztéséhez.

A szabvány felvázolja az EMS-re vonatkozó követelményeket, beleértve a környezeti hatások azonosítását és értékelését, a környezeti célpontok meghatározását, a programok végrehajtását és fenntartását a célok elérése érdekében. Ezen kívül a rendszer hatékonyságának folyamatos nyomon követésének és felülvizsgálatának módját is körvonalazza.

Az ISO 9001-ről leírtakkal párhuzamban, az ISO 14001 arra törekszik, hogy különböző méretű és típusú szervezetek is sikereket érjenek el a környezeti hatások csökkentésében és hatékonyságuk javításában, ezáltal hitelességet adva a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségüknek. Ez a tanúsítvány bármely szervezet számára elérhető - iparágtól vagy helyszíntől függetlenül -, ugyanis elég széles körű ahhoz, hogy a környezeti szabályozások és gyakorlatok átfogó skálájához alkalmazkodjon.

ISO 27001

Az ISO 27001 az információbiztonsági irányítási rendszerek (ISMS – Information Security Management System) nemzetközileg elismert szabványa. Információbiztonsági menedzsment gyakorlataink kialakításához, megvalósításához, karbantartásához és folyamatos fejlesztéséhez biztosít keretet.

Előírja az információbiztonsági kockázatok azonosítását és értékelését, a kockázatok kezelésére szolgáló biztonsági ellenőrzések bevezetését, valamint a rendszer hatékonyságának folyamatos felügyeletét és felülvizsgálatát. Az ISO 27001-nek megfelelő vállalatoknak garantálniuk kell, hogy a birtokukban lévő érzékeny adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védik meg a jogosulatlan hozzáféréstől, lopástól vagy sérüléstől.

ISO 50001

Az ISO 50001 az energiagazdálkodási rendszerek (EMS – Energy Management System) nemzetközileg elismert szabványa. Energiateljesítményünk és menedzsment gyakorlataink tervezésében, megvalósításában, karbantartásában és folyamatos fejlesztésében mutat utat, és bizonyítja az ezeknek való megfelelésünket. Továbbá segít az ennek megfelelő vállalatoknak az energiahatékonyságuk javításában, energiafogyasztásuk és költségeik csökkentésében, valamint karbonlábnyomuk minimalizálásában.

Ez a szabvány megköveteli, hogy szisztematikus megközelítést alakítsunk ki az energiagazdálkodás terén, beleértve az energiafelhasználás azonosítását és mérését, az energiateljesítményre vonatkozó célkitűzések meghatározását, az energiatakarékossági intézkedések végrehajtását, és az energiateljesítmény nyomon követését és felülvizsgálatát is.

Ezen felül az ISO 50001 segít az energiagazdálkodás és a fenntarthatóság fejlesztésében és energiaköltségeink, környezeti hatásunk csökkentésében. Az ISO szabványoktól megszokottan úgy került kialakításra, hogy bármely szervezet fel tudja használni, iparágtól és lokációtól függetlenül.

PCI DSS

A PCI DSS nemzetközi hitelkártya-társaságok – köztük a Visa, a Mastercard, az American Express és a Discover – által kidolgozott biztonsági szabványok összessége, ami megfelelés esetén garantálja a hitelkártya adatokat feldolgozó, tároló, vagy továbbító vállalatok biztonságos működését.

A szabványok számos biztonsági intézkedést lefednek, beleértve a tűzfalak használatát, a titkosítást, a hozzáférés-ellenőrzést és a rendszeres biztonsági tesztelést. Ezekkel kiküszöbölhető az adatszivárgás és a kártyabirtokosok érzékeny adataikhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Minden bankkártyás fizetést elfogadó szervezetnek meg kell felelnie a PCI DSS szabványoknak. Mulasztás esetén pénzbírságokkal, szankciókkal nézhetnek szembe. A megfelelőség jellemzően rendszeres biztonsági értékelések és auditok révén érhető el, amelyeket minősített PCI DSS értékelők végeznek.

GDPR

A GDPR, azaz az általános adatvédelmi rendelet az Európai Unió rendelete az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül, az egyének adatvédelméről és a magánélet védelméről. A rendelet 2018. május 25-én lépett hatályba, és minden olyan szervezetre vonatkozik - függetlenül annak székhelyétől -, amely az EU/EGT lakosok személyes adatait kezeli.

A GDPR megköveteli, hogy a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása előtt bekérjük az egyének kifejezett hozzájárulását, világos és átlátható tájékoztatást adjunk az adatok felhasználásának módjáról, biztosítsuk az adatok pontosságát, és lehetővé tegyük az egyének adataihoz való hozzáférést, azok módosítását vagy törlését.

Ezen felül technikai és szervezeti intézkedéseket is előír a személyes adatok jogosulatlan hozzáféréssel, elvesztéssel vagy nyilvánosságra hozatallal szembeni védelme érdekében. A megfelelés elmulasztása jelentős bírságokat és hitelességünk csökkenését vonhatja maga után. Azonban a megfelelés segíthet abban, hogy bizalmat építsünk az ügyfeleinkkel, növeljük a márkánk felelősségtudatát, és hogy növeljük a piaci versenyelőnyünket.

Megbízhatóság, hitelesség, minőség és biztonság

Az Iron Mountain büszke arra, hogy a cikkben szereplő tanúsítványoknak és szabályozásoknak mind megfelel, ezzel is megmutatva jelenlegi és jövőbeli partnereinknek, hogy komolyan vesszük a szakmánkat. Ezek a tanúsítványok bizonyítják, hogy átlagon felüli figyelmet szentelünk többek között az adatbiztonságra, információbiztonságra, a környezettudatosságra és a minőségre.

Ügyfeleink egyedi igényihez progresszív szemléletmóddal és szakértelemmel fordulunk, átfogó támogatást nyújtva, a lehető legmagasabb elégedettség érdekében. Az Iron Mountain iratkezelési szolgáltatásait választva biztos lehetsz abban, hogy az irataid biztonságos, hozzáértő kezekben lesznek, és szakembereink a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel kezelik azokat.

Elevate the power of your work

Kérj INGYENES konzultációt még ma!

Kezdés