Strategi för informationsstyrning

En väg till en effektiv och kostnadsfokuserad informationsstyrning som följer lokala och internationella regelverk

Strategi för informationsstyrning

En väg till en effektiv och kostnadsfokuserad informationsstyrning som följer lokala och internationella regelverk

Strategi för informationsstyrning

  1. Home
  2. Strategi för informationsstyrning

Att ha en aktiv strategi för hantering av all information som skapas på en arbetsplats är viktigt för alla organisationer. För att säkerställa ordning och förhindra kaos krävs det att organisationen har både en plan samt en genomtänkt process för hur information ska hanteras. Hela vägen från att information skapas, genom hela dessa aktiva livscykel till att den destrueras.

För att kunna hantera digital och fysisk information genom hela dess livscykel behövs en informationspolicy. En informationspolicy dikterar hur länge information ska sparas i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller för din specifika bransch och organisation.

Med en fungerande informationspolicy kan din organisation hantera informationen genom hela dess livscykel på ett effektivt sätt samtidigt som ni bevarar informationen i enlighet med regelmässig efterlevnad.

Med hjälp av Iron Mountain Policy Center-lösning, som är en användarvänlig online-plattform, kan du hålla din informationspolicy uppdaterat.

Iron Mountain Policy Center Lösning

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden