RIEŠENIA PRE FINANČNÉ SLUŽBY

Vo finančných službách je prvoradá schopnosť efektívne a strategicky využívať informácie a obchodné údaje. Sme hrdí na to, že môžeme byť dôveryhodným partnerom organizácií poskytujúcich finančné služby po celom svete. Poskytujeme komplexnú správu informácií sprístupňujúcu dáta, ktorá umožňuje dodržiavať súlad a bezpečnosť.

RIEŠENIA PRE FINANČNÉ SLUŽBY

Vo finančných službách je prvoradá schopnosť efektívne a strategicky využívať informácie a obchodné údaje. Sme hrdí na to, že môžeme byť dôveryhodným partnerom organizácií poskytujúcich finančné služby po celom svete. Poskytujeme komplexnú správu informácií sprístupňujúcu dáta, ktorá umožňuje dodržiavať súlad a bezpečnosť.

  1. Domovská stránka
  2. Odvetvia
  3. Finančné služby

MÔŽE VAŠA KONKURENCIA ZÍSKAŤ VIAC HODNOTY Z INFORMÁCIÍ?

Mať prehľad v informáciach je pre váš úspech nevyhnutné. No konkurencia, zvýšená regulácia trhu, obrovský nárast informácií a očakávaní zákazníkov prinášajú stále väčší tlak na ich správu. Naše riešenie finančných služieb vám pomôže spravovať:

  • papierové záznamy vrátane hypoték a závetov,
  • elektronické záznamy vrátane maloobchodných účtov a prevodov,
  • kreditné a obchodné účty,,
  • podpisové karty,
  • dokumentáciu ľudských zdrojov.

Ako vám pomôže riešenie finančných služieb?

Môžeme vám pomôcť spravovať informácie počas celej doby ich životného cyklu - od počiatočnej tvorby po bezpečnú likvidáciu. Naše integrované riešenie zahŕňa:

Prečo si vybrať Iron Mountain?

Naše komplexné stratégie vám pomôžu vyriešiť všetky vaše výzvy v oblasti správy informácií. Za desiatky rokov skúseností v oblasti uchovávania, ochrany a obnovy informácií v sektore finančných služieb rozumieme tomuto odvetviu a dokážeme poskytovať dôveryhodné riešenia.Cenová ponuka zdarma

Získajte zadarmo cenovú ponuku