RIEŠENIA PRE MALOOBCHOD

Industries | Retail

RIEŠENIA PRE MALOOBCHOD

  1. Domovská stránka
  2. Odvetvia
  3. Záznamy maloobchodu a správa údajov

Zameriavame sa na správu vašich údajov, aby ste sa vy mohli sústrediť na podnikanie

Spoločnosť Iron Mountain rozumie výzvam spojených s ochranou a správou informácií. Poskytuje riešenia pre veľké regionálne alebo národné maloobchodné organizácie s mnohými pobočkami a obmedzenými IT zdrojmi na úrovni predajní. Naše odborné znalosti vo všetkých aspektoch správy informácií pomáhajú vrátiť kontrolu nad kriticky dôležitými údajmi.

Každý deň by ste mali dbať na ochranu citlivých informácií ako sú záznamy o zamestnancoch, čísla kreditných kariet zákazníkov, údaje o cene a zásobách, atď. S nami ale nebudete musieť.

Za desať rokov skúseností ponúka Iron Mountain takú implementáciu a bezpečnosť, ktorá chráni vašu firmu, zamestnancov a vašich zákazníkov.

Naše odborné znalosti v oblasti maloobchodu vám pomôžu:

  • zabezpečiť zálohovanie dát s minimálnym alebo žiadnym nárokom na IT zamestnancov,
  • znížiť riziko krádeže identity,
  • mať prístup k veľmi spoľahlivým a cenovo dostupným možnostiam zálohovania informácií na páskach,
  • maximalizovať počet metrov štvorcových pre aktivity generujúce výnosy vďaka uchovávaniu záznamov mimo pracoviska.

Ponúkame riešenia, ktoré umožnia lepšie kontrolovať a chrániť cenné informácie. Naši odborníci budú úzko spolupracovať s vaším tímom, aby analyzovali súčasné potreby, vypracovali stratégie zohľadňujúce budúce výzvy a poskytli riešenia pre všetky lokality - od úrovne predajne až po úroveň vedenia.

Naplánujte si spolu s nami program na uchovávanie záznamov mimo pracoviska, prístup k záznamom ako aj ich likvidáciu tak, aby ste zabezpečili súlad s platnou legislatívou ako aj s vašimi postupmi.

Spoločnosť Iron Mountain vám ponúka personálne zdroje, procesy a osvedčené technológie na zabezpečenie dôslednej implementácie informačnej stratégie v celej organizácii. Vďaka nám umožníte zamestnancom zamerať sa na to, čo má najväčší význam: vašich zákazníkov.

Cenová ponuka zdarma

Získajte zadarmo cenovú ponuku