Arkivering av allmänna handlingar

På Iron Mountain kan vi hjälpa myndigheter med arkivering av allmänna handlingar. Tillsammans med er upprättar vi en fungerande arkivplan!

21 oktober 2021 minuter
Hur ska allmänna handlingar arkiveras

Allmänna handlingar kan exempelvis vara text, bild, ljud eller film som har kommit in till en myndighet eller skapats där. Arkivering av allmänna handlingar faller under arkivlagen som bland annat innebär att handlingarna i första hand ska förvaras hos respektive myndighet som också ska upprätta en arkivplan. På Iron Mountain kan vi hjälpa myndigheter med att upprätta en fungerande arkivplan och arkivering av allmänna handlingar.

Hur ska arkivering av allmänna handlingar ske?

Allmänna handlingar ska arkiveras på samma sätt som övriga handlingar i myndigheters arkiv. Myndigheternas arkiv ska vara ordnade och tas om hand på ett sätt som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar och skydda arkivet mot förstörelse samt skada. Arkivet ska vara organiserat med en arkivbeskrivning och systematisk arkivförteckning.

När ska allmänna handlingar arkiveras?

Arkivering av allmänna handlingar ska ske efter att ärendet är färdigbehandlat och avslutat. Myndigheten ska pröva i vilken omfattning de allmänna handlingarna ska tas om hand för arkivering.

Arkivering av allmänna handlingar med Iron Mountain

På Iron Mountain har vi jobbat med informationshantering sedan 1951 och har blivit experter på arkivering. Vi kan hjälpa myndigheter med arkivering av allmänna handlingar, antingen genom att komma ut till er där vi tillsammans upprättar en smidigt arkivplan och organiserar ert arkiv eller att ni förvarar era arkiverade allmänna handlingar i våra säkra arkivlokaler. Vi skräddarsyr en lösning för just er myndighet för att allt ska ske enligt rådande lagar och efter era behov.

Vill du veta mer om arkivering av allmänna handlingar och hur vi på Iron Mountain kan hjälpa myndigheter med smarta arkivlösningar? Kontakta oss idag!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång