Arkivering av journaler

Bloggar och artiklar

På Iron Mountain kan vi ta hand om er arkivering av journaler. Vi har trygga och säkra arkiveringslösningar skräddarsydda för ditt företag!

22 mars 20247 minuter
Arkivering av fysiska och digitala journaler

Patientjournaler omfattas bland annat av patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring samt dataskyddsförordningen som även kallas för GDPR. Därmed kommer arkivering av journaler med en hel del regler. Patientjournaler ska arkiveras och finnas tillgängliga 10 år efter det att sista anteckningen har gjorts i journalen och detta gäller både för vårdgivare inom offentlig sektor och privata aktörer. Journalerna ska organiseras och arkiveras på en säker plats.

Arkivering av journaler med Iron Mountain

Journaler omfattas av flera lagar och förordningar vilket innebär att det kan vara både kostsamt och tidskrävande att arkivera journalhandlingar. På Iron Mountain har vi full koll på alla rådande lagar och bestämmelser och är experter på arkivering.

Vi kan hjälpa er med arkivering av journaler både fysiskt och digitalt. I våra säkra arkiveringslokaler som är belägna 40 meter under marken kommer alla era journaler vara i tryggt förvar. Enligt konstens alla regler ser vi till att journalerna inte riskerar att förstöras eller försvinna och ni kan enkelt beställa ut de journaler ni behöver via vår ReQuest Web.

Vi kan även hjälpa er med arkivering av journaler digitalt. Tillsammans med er sätter vi upp smidiga processer och ser till att ni får en överskådlig blick över alla era arkiverade journaler och att ni kan komma åt dem med ett enkelt knapptryck.

Trygg och säker arkivering

Journaler innehåller känslig information och det är därför av yttersta vikt att dessa sparas på ett tryggt och säkert sätt. På Iron Mountain har vi jobbat med informationshantering i många år och har en gedigen erfarenhet av just arkivering. Vi behandlar alla vår kunders information som om det vore vår egen och du har tillgång till allt dygnet runt!

Vill du veta mer om arkivering av journaler och hur vi på Iron Mountain kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss redan idag!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång