Så undviker ni dataintrång

Bloggar och artiklar

Dataintrång innebär en stor risk för företag då detta ofta är kostsamt. Vi berättar hur ni kan förebygga dataintrång. Läs mer här på Iron Mountain!

23 mars 20247 minuter
How to prevent a data breach

Dataintrång drabbar mängder av företag varje år och kan bli en kostsam historia. Det kan skada företagets rykte och ni kan tappa miljontals kronor i intäkter. Dessutom kan känslig information om exempelvis kunder eller patienter läcka ut. Som företag är du ansvarig för att se till att nödvändiga dokument och avtal som innehåller personuppgifter skyddas enligt GDPR. Det är därmed viktigt att ni har utvecklat metoder för att undvika dataintrång samtidigt som de anställda enkelt ska kunna komma åt digitala dokument och information.

På Iron Mountain är vi experter på digital informationshantering och kan hjälpa er sätta upp processer för att undvika dataintrång. Vi kan bland annat hjälpa er så att all er information hanteras enligt GDPR och övriga rådande lagar samt se till att er digitala information arkiveras i säkra system.

Vad är ett dataintrång?

Ett dataintrång innebär ett företags eller en enskild persons privata information blir allmänt tillgänglig. När hackare får tillgång till kundfiler kan de exempelvis stjäla människors identitet och använda den för att få tillgång till bankkonton, hälsouppgifter, kreditkort osv. Denna typ av brott ökar och dataintrång är vanligare än någonsin tidigare. Detta beror framförallt på att att företag över hela världen inte har tillräckligt bra metoder för att hantera sin cybersäkerhet.

Dataintrång innefattar många olika typer av attacker såsom hackerattacker, överbelastningsattacker och spridning av virus.

Hur förebygger man dataintrång?

Det är viktigt som företaget att göra vad ni kan för att förebygga dataintrång. En god idé är att utse en person som har tillräckligt med kunskap och erfarenhet om dataintrång som blir ansvarig för företagets dataskydd och för att ta fram regler och riktlinjer för hur ni ska arbeta med datasäkerhet.

5 tips på hur ni undviker dataintrång

 1. Håll teknik uppdaterad
  Brandväggar, antivirusprogram och nätverksövervakning är bara några av de tekniska åtgärder du kan sätta in för att förebygga dataintrång. Se till så att alla system och program är uppdaterade samt att ni har den teknik som krävs för att ert företag ska vara datasäkert.
 2. Utbilda personal i datasäkerhet
  En grundpelare när det kommer till att hålla er data säker är att utbilda personalen i datasäkerhet och datahot. Se till att all personal exempelvis vet hur man sätter bra lösenord, att man inte ska öppna okända länkar och att de uppdaterar sina programvaror. När personalen är medveten om riskerna och har kunskap i hur de ska hantera dessa får ni en god säkerhetskultur.
 3. Policy för lösenordshantering
  En enkel åtgärd för att förebygga dataintrång är att sätta upp en policy för lösenordshantering. Exempelvis ska inte samma lösenord användas för flera olika tjänster samt att lösenorden bör vara tillräckligt komplexa med stora och små bokstäver samt siffror och symboler. Det finns olika program som kan förenkla hanteringen av lösenord på företag.
 4. Använd multifaktorautentisering
  Multifaktorautentisering innebär att en inloggning med användarnamn och lösenord kompletteras med exempelvis koder som skickas till en mobiltelefon. Det minskar risken för dataintrång då den som försöker hacka sig in även måste få tag i engångskoden.
 5. Ta hjälp av experter
  Har ni inte full koll på datasäkerhet själva kan det var bra att ta hjälp av experter för att sätta upp fungerande system och utveckla en säkerhetspolicy.

Iron Mountain hjälper er undvika dataintrång

På Iron Mountain kan vi hjälpa ditt företag att förebygga dataintrång med säker digital informationshantering. Vi har tjänster såsom Data Center, Digital arkivering och Intelligent Content Service Platform samt Policy Center. Vi ser till att er känsliga information sparas säkert och enligt rådande lagar och regler samt att den är lättåtkomlig för de som faktiskt behöver nå den.

Vill du veta mer om hur vi på Iron Mountain kan hjälpa ditt företag att förebygga dataintrång? Kontakta oss idag!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång