It-säkerhet – skydda företagets data

Bloggar och artiklar

IT-säkerhet innebär att ska skydda företagets enheter och information mot dataintrång. Läs mer och få tips på datasäkerhet här på Iron Mountain!

1 december 20217 minuter
Lock on keyboard

Marknaden för IT-säkerhet har vuxit kraftigt under de senaste åren och fortsätter ständigt att öka. Detta beror bland annat på det ökade antalet cyberattacker, dataintrång och utpressningstrojaner som vi står inför i dag och att företag har allt mer känslig information som lagras digitalt. Många verksamheter förlitar sig helt och hållet på det digitala och om en attack skulle ske kan detta leda till stora konsekvenser som påverkar verksamheten negativt under lång tid framöver.

På Iron Mountain vet vi vikten av IT-säkerhet och erbjuder flera skräddarsydda lösningar för att din digitala information alltid ska vara i säkert förvar. När ni lagrar era digitala tillgångar hos oss kan du känna dig trygg med att utomstående inte kommer åt den även om ditt företag skulle bli utsatt för ett dataintrång. Vi kan ta hand om all er data genom hela dess livscykel och erbjuder allt från Dokumentskanning och molnlagring till Backup av data och Datacenter. Våra lösningar har alltid högsta datasäkerhet för att både vår och er information ska vara så säker som möjligt.

Datasäkerhet med Iron Mountain

Om IT-säkerhet inte tas på allvar kan detta innebära katastrofala konsekvenser för ett företag. Med Iron Mountains lösningar kan du minska risken för att värdefull information ska läcka ut eller försvinna för gott.

Några av de tjänster vi erbjuder för att öka er IT-säkerhet är följande:

 • Datacenter – Med vår tjänst datacenter kan vi hjälpa ditt företag att nå en välfungerande och framgångsrik IT-lösning där du får enkel tillgång till de IT-tjänster som du behöver. Alla våra datacenter har högsta datasäkerhet för att din IT ska fungera smidigt vid alla tillfällen.
 • Destruktion och återvinning av IT-utrustning – En stor del av IT säkerhet är att se till att er konfidentiella företagsinformation inte hamnar i fel händer. Därmed är det viktigt att er gamla IT-utrustning som antingen ska slängas eller säljas vidare töms på information och destrueras på rätt sätt. På Iron Mountain är vi experter på att ta hand om er gamla IT-utrustning och gör alltid detta med datasäkerhet för företag i fokus.
 • Rådgivningstjänst för informationsstyrning och gallring – Med vår rådgivningstjänst kan du få hjälp att granska och förbättra er informationsstyrning så att ni alltid arbetar så effektivt som möjligt och med bra datasäkerhet.
 • Policy Center – Att alltid efterleva lagar och regler och sätta upp sekretesspolicys som efterföljs är en stor del av datasäkerhet för företag. Med Iron Mountains tjänst Policy Center får du en molnbaserad plattform som ser till att ni uppfyller alla krav.
 • Digital arkivering – Den pågående digitaliseringen kommer med många fördelar såsom att man kan få tillgång till sin information oavsett var i världen man befinner sig. Med vår tjänst digital arkivering kan vi scanna in era fysiska dokument och lagra allt digitalt i våra säkra system där du får en bra överblick.

Vad är IT säkerhet?

Datasäkerhet, som även kallas för IT-säkerhet, innebär att skydda dina data och enheter från skadlig programvara, obehörig åtkomst, virus eller skräppost. Det finns olika metoder som används inom IT-säkerhet för att skydda din data, bland annat kryptering (förvränger data så att de inte kan läsas), brandväggar (håller inkräktare ute), antivirusprogram, antispamfilter med mera. Som företag är det extra viktigt att ha koll på sin IT säkerhet då det kan bli en kostsam historia om ett dataintrång skulle ske.

Vilka hot finns det mot din datasäkerhet?

Det finns många olika typer av hot mot datasäkerhet och dessa blir allt mer avancerade för varje dag som går. Därför bör du alltid se till att företagets IT säkerhet är uppdaterad och att ni har policys för hur ni jobbar med datasäkerhet på arbetsplatsen. Nedan tar vi upp några av de vanligaste IT-hoten idag.

Phishing

Phishing är en vanlig typ av attack som varit med i många år. Phishers gömmer sig bakom falska e-postadresser eller konton och försöker stjäla information genom att inleda kommunikation med anställda och låtsas vara personer som de inte är. Det bästa sättet att skydda sig mot detta är genom att vara medveten om de olika typerna av phishingattacker som finns och hur hackare försöker få tillgång till er information.

DDoS

En DDoS-attack (distributed denial-of-service) inträffar när en hackare översvämmar din dator eller ditt nätverk med så mycket trafik att det orsakar en överbelastning och tvingar systemet att stängas av. Hackare kan använda dessa DDoS-attacker av flera skäl: som hämnd, kräva pengar av dig i utbyte mot att du stoppar attacken eller bara för att de kan. För att skydda företaget mot detta kan du exempelvis införa ett anti-DDoS-försvar, som hjälper till att förhindra dessa attacker.

Trojansk häst

Den trojanska hästen är ett mycket smart men skadligt datorprogram som har förmågan att smyga sig in i en dator utan att man vet om det. Det kan göra saker som att titta på all konfidentiell information och skicka den till en okänd person eller till och med radera allt på hårddisken. Trojaner är ofta förklädda till spel, videor eller program så att många människor laddar ner dessa till sina datorer varje dag utan att inse vad de gör. Det finns inget sätt du kan veta säkert om något som ser oskyldigt ut verkligen har ett skadligt syfte förrän efter du använt det. Därmed är det viktigt med tydliga IT-policys på företaget med hur ni ska arbeta med er datasäkerhet.

Virus

Ett datavirus är ett program som kan kopiera sig själv och infektera en dator utan användarens tillstånd eller vetskap. När det väl är installerat kan det göra allt möjligt för att förstöra data på din hårddisk. Det kan radera allt du har lagrat där, stjäla känslig information som kreditkortsnummer eller lösenord samt sprida sig till fler datorer på nätverket.

Ransomware

Ransomware är ett relativt nytt hot mot IT-säkerhet. Ett program låser alla filer på datorn och begär sedan en lösensumma för att släppa krypteringen. WannaCry är ett exempel på ett ransomware från 2017, som man tror har orsakat skador för 1,5 - 4 miljoner dollar.

Malware

Malware är en allmän term som används för att hänvisa till alla former av skadlig kod. Detta inkluderar virus, spionprogram, trojaner och andra typer av skadlig kod.

Konsekvenser av en dataattack

Om ditt företag råkar ut för någon av dessa attacker finns det flera potentiella konsekvenser. Företagets uppgifter kan läcka ut, exempelvis kan kundlistor hamna i händerna på konkurrenter. Detta kan leda till ekonomiska förluster och skada ditt rykte. Företagets system kan bli låsta vilket kan resultera i utebliven inkomst samt stora kostnader för att lösa problemen. Cyberkriminalitet kostar varje år flera hundra miljarder kronor, därför bör du alltid se till att er IT-säkerhet är uppdaterad.

Förhindra cyberattacker med en bra säkerhetskultur

En bra säkerhetskultur innebär i det stora hela att företag har gemensamma värderingar, processer och kunskaper för hur man ska skydda företaget mot IT-hot. Genom att alla på företaget strävar mot samma mål får man en säkerhetskultur som gynnar både företag och anställda. En bra säkerhetskultur leder till en minskad risk för olika typer av attacker och därmed en minskad risk för de konsekvenser som kommer med en IT-attack.

5 tips för att få en bra säkerhetskultur<

För att få till en bra säkerhetskultur och öka företagets datasäkerhet finns det flera saker du kan göra. Här kommer 5 tips:

 1. Virusskydd
  Virus är ett vanligt problem när det kommer till IT-säkerhet och ett effektivt skydd mot detta är antivirusprogram. Installera ett centralt virusskydd för att enkelt hålla koll så att ingen medarbetare stänger av programmet.
 2. Rutiner för lösenordshantering
  Du bör alltid se till att det finns tydliga rutiner för hanteringen av lösenord på ditt företag. Alla medarbetare ska vara medvetna och ha kunskapen om att lösenord ska vara starka och inte får delas med andra. Tvåstegsverifiering gör det hela ännu säkrare. Detta innebär att ett meddelande med verifiering skickas ut till en mobil enhet efter att du fyllt i det vanliga lösenordet. Ett av det största IT-hoten är att anställda är obrydda om IT-säkerhet, därför är det viktigt att utbilda personalen i riskmedvetenhet inom IT och lösenordshantering.
 3. Säkerhetskopiering
  Säkerhetskopiering är en viktig del av IT-säkerhet och en bra säkerhetskultur. Med säkerhetskopiering kan du känna dig trygg med att er data inte går förlorad även om något skulle hända, såsom en IT-attack.
 4. Systembehörigheter
  Lagring digitalt kommer med fördelen att du kan bestämma vilka som ska få behörighet till vad. Här är det viktigt att du har koll så att du sätter rätt typ av behörighet för dina anställda. På Iron Mountain har vi lösningar där du alltid kan ha koll på vem som har vilken behörighet samt enkelt sätta och ändra behörighet.
 5. Genomför uppdateringar regelbundet
  Uppdateringar av enheter såsom datorer, mobiler och surfplattor är viktigt för att eventuella buggar och säkerhetsrisker ska bli lösta. Sätt upp policys och rutiner för hur ni ska jobba med uppdateringar så att de alltid blir gjorda.

Iron Mountain hjälper ditt företag med er IT-säkerhet

På Iron Mountain har vi lång erfarenhet av digital informationshantering och vet vad som krävs för att din data ska vara säker. Vi kan hjälpa dig med säker hantering av information genom hela dess livscykel och att sätta upp rutiner och policys för att ni ska få en bra säkerhetskultur.

Vill du veta mer om IT-säkerhet och hur ditt företag kan få en bra säkerhetskultur? Varmt välkommen att kontakta oss!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång