ITAD hjälper företag att radikalt minska sitt klimatavtryck

Bloggar och artiklar

Med Iron Mountains tjänst ITAD kan företag radikalt minska sitt klimatavtryck. Läs mer om vikten att återvinna och återbruka IT-utrustning här!

24 mars 20247 minuter
Hard disk on  the group with plants aside

Ett fossilfritt Sverige är målet för år 2045 som flertalet IT-konsultbolag har hakat på. Miljöfrågor är något som alltid har varit på tapeten men nu mer än någonsin. Företag granskas utifrån av externa institutioner gällande hur mycket koldioxidutsläpp de bidrar till och kunder blir allt mer kräsna i val av leverantörer. Därför ställs det nya krav på företag att minska sitt klimatavtryck.

Enligt en ny rapport från Svenska Miljöinstitutet kan företag minska sitt klimatavtryck väsentligt genom att återvinna och återbruka sina föråldrade IT-produkter. ITAD är en tjänst där vi hjälper företag med att minska sitt klimatavtryck genom att återvinna eller återsälja IT-produkter åt dem.

Vad innebär ITAD?

       - Genom att ta initiativ och investera i återbruk och återvinning av IT-utrustning kan företag bidra till att rädda klimatet samtidigt som de stärker sitt hållbarhetsarbete, säger Lorant Stenberg, VD för Iron Mountain Sverige.

ITAD står för IT Asset Disposition och innebär i korta drag att vi tar hand om hela processen med att återvinna och återförsälja er föråldrade IT-utrustning. Vi raderar all känslig företagsinformation som finns på enheterna. Vid behov reparerar vi enheterna och återsäljer sedan dem. De som inte längre fungerar återvinner vi på ett miljövänligt sätt.

Stora miljöfördelar med återbruk

Att tillverka nya IT-produkter kommer med en enorm förbrukning av energi, råvaror, kemikalier och vatten som påverkar klimatet negativt.

       - Nytillverkning av IT-produkter är en av vår tids största miljöbovar. Genom att främja återbruk och en cirkulär ekonomi kan vi tillsammans bidra till stora klimatbesparingar som gör skillnad för framtida generationer, säger Lorant.

Återbruk av en dator istället för att köpa en ny innebär i snitt en besparing med 280 kg koldioxidutsläpp. För återbruk av datorskärmar är denna siffran hela 520 kg i koldioxidutsläpp1. När en ny produkt inte längre behöver tillverkas undviks dessutom alla transporter för att frakta produkten samt avfallshantering och transport för den gamla produkten.

Cirkulär ekonomi handlar om att främja återbruk och är vägen till ett hållbart företagande. Ju fler IT-produkter som kan återanvändas desto färre produkter behöver nytillverkas. Många företag och organisationer skrotar fullt fungerande utrustning utan att tänka efter eller låter enheterna ligga och ta upp plats i ett förråd. Här är ITAD den enkla lösningen. Med ITAD ser man till att all IT-utrustning som kan återanvändas får ett nytt liv och de som inte längre fungerar återvinns på rätt sätt.

Hållbarhetsredovisning för företag

Sedan 2017 är det lagstadgat att större företag med en omsättning på 350 miljoner kronor eller mer och/eller 250 anställda måste göra årliga hållbarhetsredovisningar. Detta innebär att företagen måste redovisa hur de arbetar med frågor som rör miljö, klimat, social hållbarhet och jämställdhet. Även om mindre företag inte har ett lagstadgat krav på sig är det viktig att ta fram en miljöpolicy och visa hur man jobbar med hållbarhetsfrågor för att visa att ni tar ert ansvar för medarbetare, kunder och konkurrenter.

Minska ert klimatavtryck med oss på Iron Mountain

Att som företag göra avyttring av sina gamla IT-tillgångar stödjer miljömässiga hållbarhetsmål och innebär ett minskat klimatavtryck. Detta är ett av de främsta skälen till att använda sig av våran tjänst ITAD. Vi sköter hela processen åt er och ni kan visa upp hur ni arbetar med miljöfrågor i era hållbarhetsrapporter. Tillsammans minskar vi klimatavtrycket från företag och bidrar till en bättre framtid.

Källor
https://www.ivl.se/press/pressmeddelanden/2020-03-30-ny-rapport-visar-klimatfordelarna-med-aterbruk-av-it-utrustning.html

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång