Hantera en global process för it-återvinning (itad)

Bloggar och artiklar

Multinationella företag behöver en standardiserad global process för avveckling av IT-tillgångar, IT asset disposition (ITAD), som säkrar att rutiner tillämpas konsekvent. Det underlättar att ta hjälp av en expert.

16 mars 20227 minuter
Managing the Global IT Asset Disposition (ITAD) Process- A meeting

För ett multinationellt företag är det helt nödvändigt att ha en standardiserad process för återvinning och destruktion av IT-tillgångar, IT asset disposition (ITAD). Det är det enda sättet att säkerställa att rutinerna för IT-avveckling är säkra och konsekvent tillämpade på alla platser. Ta reda på hur du kan skapa och implementera en global ITAD-policy som minskar affärsrisken för din verksamhet.

De flesta globala företag har finslipade processer för att hantera sina mänskliga tillgångar. Det finns standarder för hur man utannonserar lediga jobb, genomför arbetsintervjuer och introduktioner, möjlighet till personlig utveckling, stöd för omplacering och - när det är dags - pensionering eller uppsägning. Personal-livscykeln är på plats. Men kan vi säga samma sak om IT?

Datorer och medarbetare har båda kunskap om verksamheten, men bara en av dem har tillgång till data. Du vet vad du ska göra när medarbetare går vidare, men hur är det med gammal teknik? Hur ser processen för IT-avyttring, ITAD, ut?

Tiden är inne

Många företag håller fast vid gammal och omodern IT-utrustning - helt enkelt för att det är komplicerat och dyrt att byta ut den. Men det finns flera allvarliga problem med att förlita sig på äldre IT.

För det första – äldre IT är ett enkelt mål för cyberattacker, eftersom företagen som tillverkade datorerna och systemen har slutat supporta uppdateringar.

För det andra – allt färre besitter den kunskap som krävs för att åtgärda eventuella problem, när arbetskraftens demografi förändras i och med att äldre medarbetare går i pension.

Kort sagt, tiden är inne för att uppdatera din IT-infrastruktur och göra dig av med gammal IT-utrustning. Men med hundratals gigabyte filer och data lagrade på hårddisken är det en dålig idé att slänga den bärbara datorn i soporna. Dels av säkerhetsskäl, men också av miljöskäl. Att ha en tydlig ITAD-process på plats är det enda sättet att säkerställa ett bra avslut när företag och IT-utrustning går skilda vägar.

Utveckla en process

Det är fullt möjligt att utveckla en ITAD-process internt, men det är sällan det bästa alternativet. För att få fram den mest effektiva ITAD-processen för ditt företag kan det vara nödvändigt att pröva sig fram, vilket är en risk i sig. Arbetet med att ta fram ITAD-processen blir lätt en extra börda för de anställda som stjäl tid från deras vanliga arbete. Och det är inte alla som vill delta i ett sådant projekt.

Slutligen, de bästa ITAD-processerna inbegriper nödvändiga steg för återvinning och återanvändning av gammal teknik, vilket är ett expertområde i sig. Såvida ditt företag inte är verksamt inom återvinning av teknisk utrustning, gör du bäst i att hålla dig till ett ITAD-proffs – vilket också är bäst för miljön.

Att välja leverantör

En betrodd tredjepartsleverantör av lösningar för säker avyttring av IT-tillgångar, Secure IT Asset Disposition (SITAD) kan hjälpa företag i hela världen med att göra sig av med gammal IT-utrustning på ett tryggt och säkert sätt.

Hitta en leverantör som kan erbjuda destruktion av IT-utrustning både på plats eller i egna säkra anläggningar. I egenskap av experter på ITAD-processer kan leverantören ta fram en skräddarsydd lösning som uppfyller ditt företags behov, så att du slipper pröva dig fram på egen hand.

En global leverantör har dessutom tillgång till ett världsomspännande nätverk, vilket gör det enklare att få avsättning för IT-utrustning på andrahandsmarknaden än om du skulle försöka på egen hand. Att arbeta med erkända experter kan slutligen minska risken och stärka ditt varumärke.

Möt allmänhetens oro

Allmänhetens oro över datasäkerhet ökar: I en färsk studie uppger 77% av respondenterna globalt att pålitlig hantering av deras data är ett grundläggande kriterium för att de ska överväga att köpa produkter av en leverantör.

Att samarbeta med en ITAD-expert är en signal till kunderna om att ditt företag tar uppdraget att skydda och – enligt konstens alla regler – förstöra deras data på allvar. Och inte bara det, nu när GDPR, General Data Protection Regulation, gäller är säker destruktion av data ett krav enligt lag. Underlåtenhet att radera kunddata kan resultera i dryga böter.

Det är viktigare än någonsin att närma sig hanteringen av IT-resurser på samma sätt som man hanterar sina mänskliga resurser. IT är inte längre en bekvämlighet, utan ryggraden i de flesta affärsverksamheter. När tekniken utvecklas och systemen åldras, kommer en etablerad ITAD-process ge företag sinnesfrid den dag det är dags att destruera dess datorer – då de är trygga med att de aldrig kommer tillbaka.

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång