Säker och hållbar återvinning av datacenter

Bloggar och artiklar

Främja återanvändning av IT-utrustning från datacenter och bidra till ett hållbart klimat med Iron Mountains säkra tjänst ITAD. Läs mer här!

5 maj 20227 minuter
Wooden cubes with sustainable pictograms

Att som företag ha egna datacenter är kostsamt både i tid och pengar. Det tar ofta upp mycket resurser både i form av anställda som ska vara ansvariga och i att det förbrukar enorma mängder el. Idag är det höga krav på företag att arbeta hållbart vilket innebär att datacentret behöver drivas på ett miljövänligt sätt. Dessutom byts IT-utrustning ut snabbare än någonsin och det måste finnas en strategi för hur man som företag ska ta hand om den gamla utrustningen säkert och effektivt.

Ett sätt för företag med egna datacenter att bli mer hållbara är genom att införa cirkulära modeller. Detta kommer med både finansiella fördelar och fördelar för miljön. Cirkulär ekonomi handlar i det stora hela om att ta tillvara på jordens resurser genom att förespråka återanvändning och göra andra klimatsmarta val.

Datacenter är en stor miljöbov

Historiskt sett har varje nytt datacenter som byggts med ny IT-utrustning haft en negativ påverkan på klimatet. Industrigenererat koldioxidutsläpp har ökat med 400 miljoner ton sedan 2013.1 Vi måste därför tillsammans göra ett skifte från att tillverka och använda helt ny utrustning till mer ansvarsfulla och hållbara tillväxtmodeller – en så kallad cirkulär affärsmodell. Om vi exempelvis återanvänder 5 miljoner servrar istället för att köpa nya minskar koldioxidutsläppet som förekommer i samband med nytillverkning med 10 miljoner ton, vilket är jämförbart med 2 miljoner bilar varje år.2

Cirkulära datacenter med Iron Mountain

Idag är det allt fler företag som går över till molnbaserade lösningar eller väljer att outsourca sina datacenter eftersom kostnaden och resurserna det kräver att driva egna datacenter blir för höga. Vid en avveckling av ett företags egna datacenter är säkerhet och hållbarhet två ledord. All data måste raderas säkert och effektivt och all IT-utrustning som inte längre ska användas måste hanteras på rätt sätt.

Detta gäller även för företag som vill behålla sina datacenter men gå över till en mer miljövänlig, cirkulär affärsmodell. Som företag behöver man ha en strategi för hur man ska hantera sitt datacenter och i detta ingår en strategi för hur man ska ta hand om gammal IT-utrustning. Att främja återvinning är en nödvändighet för klimatets skull.

ITAD för en bättre värld

ITAD är Iron Mountains tjänst för säker och hållbar återvinning av IT-utrustning. Oavsett om ni som företag ska avveckla hela eller delar av ert datacenter, eller vill byta ut gammal IT-utrustning som inte längre fungerar är ITAD en ansvarsfull lösning.

Många avvecklade IT-tillgångar från datacenter såsom servrar, rack, lagringssystem och nätverkskomponenter kan återställas och återanvändas. Vi tar hand om hela processen åt dig och du kan känna dig trygg med att allt blir gjort enligt konstens alla regler. Med ITAD säkerställer du att känslig företagsdata inte läcker ut. Våra experter rensar utrustningen på all information och reparerar den om det behövs. Därefter säljer vi till högstbjudande och ni får pengarna från försäljningen. En kostnadseffektiv lösning där ni maximerar värdet av er IT-utrustning samtidigt som ni tar ert ansvar för klimatet.

Varför Iron Mountain?

Vi kan hjälpa er genom att ta hand om er gamla IT-utrustning när ni väljer att gå över allt mer till molnet eller att helt outsourca ert datacenter. På Iron Mountain har vi lång och gedigen erfarenhet av säker informationshantering och vet vad som krävs för att återställa er gamla utrustning utan att riskera att känslig information läcker ut. Vi hanterar alltid er information och er utrustning som om det vore vår egen. Säkerhet och hållbarhet är närvarande i allt vi gör för att er data ska vara skyddad vid alla tillfällen och att vi tillsammans ska kunna bidra till ett mer hållbart klimat.

Vill du veta mer om hur vi på Iron Mountain kan hjälpa ditt företag med återvinning av datacenter? Kontakta oss idag!

Källor:
1,2 IT Renew – Vision 2045
https://www.itrenew.com/circularity-overview/

 

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång