Moderniserar informationshanteringssystem inom bank och finansbranschen

Lösningsguider

Många system inom finansbranschen bygger på gamla och ineffektiva teknologier. Iron Mountains InSight moderniserar infrastrukturen för innehållshantering och maximera värdet av investeringen

16 mars 20226 minuter
En modern lösning för finansiella tjänster

Konkurrensen från nya aktörer inom tech och andra tillväxtindustrier, har tvingat många finanstjänsteföretag att återuppfinna sina processer och system för informationshantering. Ineffektiviteter i de äldre, befintliga systemen inverkar negativt på verksamhetens lönsamhet. Det gäller allt från förmågan att behålla kunder till andel av portföljen och marknadsandel.

Enligt AIIM har hela 76 procent av företagen svårt att snabbt hitta den information de behöver för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Att modernisera sina informationssystem har blivit en kritisk faktor för varje finanstjänsteföretag som vill bibehålla konkurrenskraften i det snabbt föränderliga tekniklandskapet.

Många av de befintliga affärssystem och tillämpningar som används bygger på omoderna ineffektiva teknologier. Den tidigare så värdefulla tekniken har blivit ett föråldrat ankare som tynger verksamheten - dyr att underhålla och med långa ledtider till att leverera värde. I en digital värld, där kundernas förväntningar höjs varje år, kan de här systemen inte längre möta verksamhetens krav ... varken operativt eller från kunderna de betjänar. Finanstjänsteföretag måste snabbt modernisera sina föråldrade system – eller se sina kunder lämna dem för konkurrenterna. Lyckligtvis behöver moderniseringen inte bli särskilt smärtsam.

Iron Mountain InSight® (InSight) tillhandahåller en smidig lösning som möter de högt ställda kraven från för moderna finanstjänsteföretag. InSight bygger från grunden på öppen källkod och molnteknik och drar nytta av artificiell intelligence (AI) och machine learning (ML). Allt för att erbjuda en agil och flexibel plattform för företag som vill växla upp sin verksamhet och snabbt modernisera sina strategiska affärssystem.

Iron Mountain erbjuder nästa generations teknik och metoder för att maximera värdet av din befintliga infrastruktur för innehållshantering, Enterprise Content Management (ECM) och tillämpningar där företagets värdefulla information finns lagrad. Med InSight är det snabbare och enklare än någonsin att modernisera verksamheten, ge förnyat bränsle åt kundupplevelsen och framtidssäkra informationssystemen.

Lösningen

Iron Mountain InSight Content Services Platform är en lösning för det moderna finanstjänsteföretaget som bidrar med att ena och utöka användningen av digital information i hela organisationen. InSight har utformats för att möta finanstjänsteföretagens behov genom att modernisera verksamheten och ändra hur de:

 • Levererar värde till kunderna
 • Ombesörjer säkerhet och regelefterlevnad
 • Ökar intäkterna
 • Framtidssäkrar affärsverksamheten

Vägen till modernisering av legacy-system

Vår Koppla ihop och Konsolidera-strategi” (Connect + Consolidate) återspeglar behoven hos dagens moderna verksamheter. Vi gör det möjligt för företag att maximera värdet av sina befintliga IT-investeringar och minimera affärsrisken, samtidigt som vi moderniserar hela infrastrukturen för informationshantering.

Genom att ansluta InSight- plattformen till dina befintliga tillämpningar och innehållssystem får du ett enhetligt, centraliserat informationsnav där du kan se, hantera och arbeta med värdefullt innehåll.

Fördelarna med att ansluta till InSight inkluderar:

 • Eliminering av informationssilos
 • Utväxling på befintliga IT-investeringar
 • Strömlinjeformning av processer & informationsåtkomst
 • Realisering av snabb ROI

Konsolidera system och arkiv I din egen takt, allt eftersom allt fler informationsvägar kopplas in mot InSight-plattformen och gamla tillämpningar spelar ut sin roll. När tiden är mogen kan data och innehåll föras över från dyra legacy-system till InSight (eller något annat arkiv) utan att slutanvändarna påverkas.

Fördelarna med att konsolidera med InSight inkluderar:

 • Strategisk flytt av information
 • Utdaterade & dubblerade system pensioneras
 • Undanröjning av risker
 • Mitigering av påverkan på affärsverksamheten
 • Lägre total ägandekostnad, total cost of ownership (TCO)

Iron Mountain's Insight-Plattform

InSight är en modern, uppkopplad och personaliserad lösning som levererar värde till hela verksamheten. Dessa tre byggblock är hörnstenarna i modern informationshantering.

För att läsa hela innehållet på engelska, ladda ned detta dokument.

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång