Iron Mountain® Policy Center Enterprise Edition

Lösningsguider

You’re responsible for implementing controls and policies to ensure your organization is complying with laws and regulations. This includes interpreting laws and identifying compliance requirements for managing information, such as retention rules and privacy obligations, so you can properly protect and legally dispose of information when it’s no longer required. That’s challenging when the regulatory environment is constantly changing due to existing and new regulations, such as the GDPR.

31 juli 20186 minuter
Iron Mountain ® Policy Center Solution Enterprise Edition - People Discussing | Iron Mountain

Verksamhetsutmaningar:

Du är ansvarar för att utföra kontroller och skapa policys för att se till att din organisation följer stadgade lagar och regler. En del av detta arbete inbegriper att tolka lagar för att fastställa att organisationen följer krav på regelefterlevnad gällande hantering av information. Exempelvis handlar det om att följa regler för gallring och sekretess så att du kan skydda informationen och lagligen göra dig av med den när den inte längre behövs.

Det är en utmaning i sig att hantera detta område speciellt när regelverket ständigt förändras på grund av nya bestämmelser, som t.ex. dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur detta påverkar dig:

 • Du saknar vägledning och automatiserade verktyg för att anpassa verksamheten efter ändrade regler.
 • Du drar på dig onödiga kostnader och risker genom att spara information längre än vad som krävs för dina rättsliga, reglerande eller affärsmässiga behov.
 • Du har svårt att kommunicera regeländringar till dina informationsägare samt finner det svårt att uppvisa att befintliga förordningar följs.

Industrifakta

Endast 24% av företagen ansåg att dess beredskapsnivå när det gäller att uppfylla allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) var hög.

Ponemon Institute, “Data Protection Risks & Regulations in the Global Economy” 2017

Tänk om du kunde:

 • Få vägledning av experter samt verktyg för att följa dataskyddsförordningen (GDPR) och andra styrande bestämmelser.
 • Få kontinuerlig tillgång till uppdaterade krav på gallring och sekretess så att du kan hålla din policyhantering uppdaterad och därmed kassera information när den inte längre behövs.
 • Via ett onlineverktyg tillhandahålla den senaste versionen av ditt gallringsschema och sekretesskrav samt viktig information om dina affärsprocesser som innehåller personuppgifter.

Policy Center Enterprise Version: känn till dina skyldigheter. Uppnå kraven.

Rådgivningstjänster

Gruppen bakom våra rådgivningstjänster har djup expertis inom informationsstyrning (IG).Som en del av programutvecklingstjänsten för informationsstyrning guidar dem dig genom processen med att skapa och uppdatera ditt gallringsschema.

Du får expertvägledning om hur du optimerar din sekretesspolicy och ditt informationsklassificeringsschema baserat på praxis, den detaljnivå du behöver samt din riskaptit. Ni kommer att arbeta tillsammans med experterna för att anpassa tjänsten efter juridisk forskning gällande uppdateringar av gallringsskrav. Tjänsten anpassas efter vilket område ni verkar inom och vilka typer av lagar som gäller för att stödja dina sekretesspolicies samt gallring av information. Du kan också få hjälp med att kartlägga dina affärsprocesser som innehåller personuppgifter.

Med hjälp av policy center enterprise versionen kommer du kunna:

 • Spara på lagringskostnaderna genom att göra er av med information på ett säkert sätt
 • Minska onödig exponering för personuppgiftsintrång
 • Minska arbetet med att svara på sekretessförfrågningar
 • Snabbt lokalisera var personlig information finns sparad för att hjälpa ditt företag att besvara sekretess-och integritetsfrågor
 • Minska risken för böter
 • Snabbt få tillgång till rätt information när du behöver det
 • Gå med i ett samarbetsnätverk av användare