หลักในการจัดเก็บ

ข้อมูลควรได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
Retention Policy Management Banner - Folks meeting over documents

หลักในการจัดเก็บ

ข้อมูลควรได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
  1. หน้าหลัก
  2. หลักในการจัดเก็บ

การจัดการวงจรข้อมูลมีความสำคัญต่อคุณภาพการทำงานขององค์กร ในทุกขั้นตอนจำเป็นต้องมีการวางแผนและการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคำสั่งและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องมือหลักในการจัดการวงจรข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลดิจิทัลและเชิงกายภาพคือตารางกำหนดการเก็บบันทึกข้อมูล โดยในระดับพื้นฐาน ตารางกำหนดการเก็บบันทึกข้อมูลจะระบุระยะเวลาที่จะเก็บรักษาเอกสารตามข้อบังคับของรัฐและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ

นอกจากนโยบายการจัดเก็บบันทึกข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว ยังช่วยให้องค์กรของคุณสามารถจัดการวงจรข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชั่น Iron Mountain® Policy Center คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับตารางเวลาการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน