Сигурност на данните и ИТ

Сигурност на данните и ИТ

Пренастройване, повторно използване, рециклиране и повторно предлагане на ИТ активи за целите за опазване на околната среда

Свържете се с нас

По-ниско излагане на риск за вашите ИТ активи, персонални устройства, чувствителни файлове и записи

Повече от всякога най-важното за организациите е да защитят репутацията си и това изисква от тях да знаят вътрешните и външните рискови фактори, в т.ч. загуба или злоупотреба със записи и данни, кибератаки и лошо управление на ИТ активи и устройства. В Iron Mountain предоставяме устойчиво изработени решения, предназначени да намалят риска, като дават възможност за непрекъснатост на услугата, сигурно унищожаване на всички носители и ИТ активи и предоставят експертни съвети, свързани със съвместимо управление на жизнения цикъл на данни, записи и физически активи.

За повече информация прочетете как можете безопасно и съвместимо да управлявате и защитавате записите и данните си, както и устройствата и оборудването, използвани за създаване, получаване и съхраняване на информация през целия им жизнен цикъл.

  • 650 хиляди

    Активи, обработвани на година от Iron Mountain.

Пътят на сигурността на Вашите данни и ИТ започва тук

Осигурете съвместимо и защитимо унищожение

Услугите за сигурно шредиране на Iron Mountain защитават поверителността на Вашата информация, като унищожават хартиени записи и документи, пластики и носители по рентабилен, безопасен, устойчив и съвместим начин.

Нашите консултантски услуги съчетават технологията с обстойни екпертни умения и богат опит, за да се справят с предизвикателствата и сложността на запазването, поверителността, съответствието и управлението на риска.

Нашето решение за Вас:

Сигурно шредиране в бизнеса сферата

Осигурете съвместимо и защитимо унищожение

Свържете се с Нас

paper and pen

Свържете се с Нас

Попълнете тази форма и специлист на Iron Mountain ще се свърже с Вас в рамките на един работен ден
Получете оферта
laptop profile screen

Влезте и платете

Влезте в профила си или научете как да създадете такъв.
Започнете
customer service

Помощен център

Нашия помощен клиентски център ще отговори на всички Ваши въпроси
Получете помощ
ringing telephone

Свържете се с отдел Продажби

Свържете се с наш опитен представител, за да опишете вашите специфични нужди и искани решения
359 (2) 832 11 00