Iron Mountain blue mountains backdrop

Oбщи Условия За Използване На Уебсайта

Registered Office
Iron Mountain (UK) PLC, Ground Floor, 4 More London Riverside, London SE1 2AU
Tel: (020) 7939 1500
Fax: (020) 7939 1501
www.ironmountain.com/en-gb
Registered in England Number: 1478540

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Тази страница (заедно с посочените в нея документи) ви представя условията за ползване („Условия за ползване“), при които можете да използвате нашия уебсайт www.ironmountain.com/bg-bg („сайт“), независимо дали сте гост или регистриран потребител. Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да започнете да използвате сайта. Като използвате нашия сайт, вие посочвате, че приемате тези Условия за ползване и сте съгласни да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, моля, въздържайте се от използването на нашия сайт.

1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

1.1 Нашият сайт се управлява от Iron Mountain (UK) PLC, Ground Floor, 4 More London Riverside, London SE1 2AU, регистриран в Англия с фирмен номер: 1478540 („ние“, „нашия“, „нас“).

2 ДОСТЪП ДО НАШИЯ САЙТ

2.1 Достъпът до нашия сайт е разрешен временно и ние си запазваме правото да оттегляме или изменяме без предупреждение услугата, която предоставяме на нашия сайт (вижте по-долу). Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина нашият сайт не е достъпен по което и да е време или за какъвто и да е период.

2.2 От време на време можем да ограничим достъпа до някои части от сайта или до целия ни сайт до потребители, които са се регистрирали при нас.

2.3 Ако изберете или ви бъде предоставен потребителски идентификационен код, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да считате тази информация за поверителна и не трябва да я разкривате на трети лица. Ние имаме правото да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали са избрани от вас или са разпределени от нас, по всяко време, ако според нас не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване.

2.4 Вие носите отговорност за извършването на всички необходими действия, за да имате достъп до нашия сайт. Вие също така сте отговорни за това всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка, да бъдат запознати с тези Условия за ползване и да се съобразяват с тях.

3 ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 Ние сме собственикът или лицензополучателят на всички права върху интелектуалната собственост на нашия сайт, включително всякакви търговски марки и публикуваните в него материали. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договорите по света. Всички такива права са запазени.

3.2 Можете да отпечатате едно копие и можете да изтеглите извадки от която и да е страница(и) от нашия сайт за лична справка и можете да привлечете вниманието на други хора във вашата организация към материали, публикувани на нашия сайт.

3.3 Не трябва да променяте хартиените или цифровите копия на материалите, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате никакви илюстрации, снимки, видео- или аудиопоследователности или графики отделно от който и да е придружаващ текст.

3.4 Нашият статус (и този на всички идентифицирани участници) като автори на материалите на нашия сайт трябва винаги да бъдат признаван.

3.5 Вие не трябва да използвате каквато и да било част от материалите на нашия сайт за търговски цели, без да сте получили разрешение за това от нас или от нашите лицензодатели.

3.6 Ако отпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия сайт в нарушение на тези Условия за ползване, вашето право да използвате нашия сайт ще се прекрати незабавно и вие ще трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

4 ПОЗОВАВАНЕ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Коментарът и другите материали, публикувани на нашия сайт, не са предназначени да дават съвети, на които трябва да се позовавате. Ето защо ние отхвърляме всякаква отговорност и отговорност, произтичащи от каквато и да било зависимост от тези материали от страна на посетител на нашия сайт или от всеки, който може да бъде информиран за съдържанието му.

5 ПРОМЕНИ В САЙТА

5.1 Ние се стремим да актуализираме нашия сайт редовно и можем да променяме съдържанието по всяко време. Ако възникне такава необходимост, можем да прекратим достъпа до нашия сайт или да го закрием за неопределено време. Всеки материал от нашия сайт може да е остарял във всеки един момент и ние не сме задължени да актуализираме този материал.

6 ОТГОВОРНОСТ

6.1 Материалът, показан на нашия сайт, се предоставя без каквито и да е обезпечения, условия или гаранции по отношение на неговата точност.

6.2 Нищо в настоящите Условия за ползване не изключва и не ограничава отговорността за смърт или телесна повреда, причинена от небрежност или измамно представяне.

6.3 При спазване на клауза 6.2 всички обезщетения, гаранции, срокове и условия (изрични или подразбиращи се) се изключват до пълната степен, разрешена от закона.

6.4 При спазване на клауза 6.2 ние няма да носим отговорност по договор,за закононарушение (включително, без ограничение, небрежност), за предварителен договор или други представяния (различни от измама при небрежно погрешно представяне) или по друг начин извън или във връзка с тези Условия за ползване за:

6.4.1 преки, косвени или последващи загуби или щети, понесени от вас във връзка с нашия сайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на нашия сайт, всички уебсайтове, свързани с него, и материали, публикувани на него; или

6.4.2 икономически загуби (включително, без ограничение, загуба на приходи, данни, печалби, договори, бизнес или очаквани спестявания); или

6.4.3 загуба на добра репутация или репутация; или

6.4.4 специални или непреки загуби; или

6.4.5 всяка друга загуба или щета от какъвто и да е вид, независимо дали възниква и е причинена от непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на договора или по друг начин, дори ако е предсказуемо или понесено от вас, произтичащо от или във връзка с тези Условия за ползване.

 

7 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС И ВАШИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА НАШИЯ САЙТ

7.1 Ние обработваме информация за вас в съответствие с нашата политика за поверителност. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.

8 СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ НАШИЯ САЙТ

8.1 Договорите за закупуване на нашите продукти, създадени чрез нашия сайт или в резултат на посещения, направени от вас, се регулират от нашите условия за продажба, до които можете да стигнете чрез щракване върху хипервръзката: общи условия.

9 ВИРУСИ, ХАКЕРСКИ АТАКИ И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

9.1 Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, до сървъра, на който се съхранява нашия сайт, или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ от обслужване или разпределена атака за отказ от обслужване.

9.2 Ако нарушавате тази разпоредба, може да извършите престъпление. Ние ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, като им разкриваме вашата самоличност. В случай на такова нарушение, правото ви да използвате нашия сайт ще се прекрати незабавно.

9.3 Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, причинени от разпределени атаки за отказ от обслужване, вируси или други технологично вредни материали, които могат да заразят вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг защитен материал поради използването на нашия сайт, или за изтегляне на материали, публикувани в него, или на който и да е уебсайт, свързан с него.

10 ВРЪЗКИ ОТ НАШИЯ САЙТ

10.1 Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им.

11 ВАРИАЦИИ

11.1 Ние можем да преразгледаме тези Условия за ползване по всяко време, като променяме тази страница. От вас се очаква да проверявате тази страница от време на време, за да забележите всички промени, които сме направили, тъй като те са задължителни за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в тези Условия за ползване, могат да бъдат заменени от разпоредби или известия, публикувани на друго място в нашия сайт.

12 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1 Ние няма да използваме личните данни, които ни предоставяте, по друг начин, освен в съответствие с нашата политика за поверителност, която може да бъде достъпна чрез щракване върху хипервръзката: политика за поверителност.

13 КОНТАКТИ

13.1 Ако имате някакви притеснения относно материал, който се появява на нашия сайт, моля свържете се с webmaster@ironmountain.co.uk.

14 РАЗНИ

14.1 Всяко съобщение или друга комуникация, които трябва да бъдат предоставени съгласно настоящите Условия за ползване, трябва да бъдат в писмена форма и може да бъдат доставени или изпратени чрез предплатена пощенска пратка или предаване на факс. Всяко известие или документ ще се считат за връчени, ако са доставени - в момента на доставката; ако са изпратени - 48 часа след изпращането и ако са изпратен по факс - по време на изпращането им.

14.2 Никакво отхвърляне от наша страна на нарушение на тези Условия за ползване от вас не се счита за отказ от каквото и да е последващо нарушение на същата или друга разпоредба.

14.3 Невалидността, неправомерността или неприложимостта на която и да е разпоредба на тези Условия за ползване изцяло или частично не засяга ефективността на останалата част от тези Условия за ползване или останалата част от засегнатата клауза.

14.4 Тези Условия за ползване, нашите

условия за продажба и нашите правила за поверителност формират цялото споразумение между нас.

14.5 Тези Условия за ползване се уреждат и тълкуват във всички отношения в съответствие със законите на Англия и Уелс. Английските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всякакви искове, произтичащи от или свързани с посещение на нашия сайт, въпреки че си запазваме правото да заведем дело срещу вас за нарушаване на тези условия във вашата страна на пребиваване или друга съответна държава. Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт.

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Търговски марки, притежавани от Iron Mountain

Това е актуален списък на търговските марки, притежавани от Iron Mountain в Съединените щати и в други страни. Поради големия брой услуги, предлагани от Iron Mountain, практиката на Iron Mountain е да представя списък на основните търговски марки. Липсата на дадена марка на тази страница не означава, че Iron Mountain не използва марката, нито че продуктът не се предлага активно на пазара или не е значим в рамките на съответния пазар.
Статусът на всяка търговска марка е последван от символите ® или TM и е собственост на Iron Mountain в САЩ и в други страни.
Графата за статуса се отнася до статуса на търговската марка в САЩ и/или в други държави.

Търговска марка

Статус

Iron Mountain ®
Design of Mountain (triangle) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS ®
1-800-FASTFILE ®
COMAC ®
COMAC [wave of design] ®
Connected ®
Connected logo ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
EVAA ®
DataBundler TM
AdaptiveMarketing TM
BackupCare TM
COMPASS TM
eCustomize TM
GroupTrak TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
i-Purge TM
MyRoam TM
MediaCare TM
Records Collector TM
SecureBase TM
SecureSync TM
SendOnce ®
ShipTrak TM
Sure-DNS TM
TLD Monitor TM
LiveVault ®

Свържете се с Нас

paper and pen

Свържете се с Нас

Попълнете тази форма и специлист на Iron Mountain ще се свърже с Вас в рамките на един работен ден
Получете оферта
laptop profile screen

Влезте и платете

Влезте в профила си или научете как да създадете такъв.
Започнете
customer service

Помощен център

Нашия помощен клиентски център ще отговори на всички Ваши въпроси
Получете помощ
ringing telephone

Свържете се с отдел Продажби

Свържете се с наш опитен представител, за да опишете вашите специфични нужди и искани решения
359 (2) 832 11 00