Оставаме на ваше разположение

Знаем, че нашите клиенти са засегнати, точно както сме и ние, и се ангажираме да работим заедно с тях за иновативни решения докато преминаваме през това заедно.
Iron Mountain Employee pulling box off shelf

Оставаме на ваше разположение

Знаем, че нашите клиенти са засегнати, точно както сме и ние, и се ангажираме да работим заедно с тях за иновативни решения докато преминаваме през това заедно.
iron-mountain-employee-scanning-boxes-in-storage-facility

Решения За Съхраняване На Документи Извън Локацията Ви

Съхранявайте и опазвайте документите си в надеждни и отговарящи на изискванията съоръжения.
shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

Надеждно Унищожаване

Унищожете хартиените си документи, пластики и електронни носители на информация по съответстващ на правилата, безопасен и рентабилен начин.
Offsite Tape Vaulting open graph - tapes being put into a wall

Съхраняване На Касети В Трезори Извън Помещенията Ви

Вие се съсредоточете върху иновациите в бизнеса. Оставете защитата на вашите данни на нас.
Blue icon of a mobile phone

Онлайн портал

Проследявайте и намирайте документите си бързо

Blue icon of a globe

60+ държави

Айрън Маунтин покрива целия свят

Blue icon of a group of three people

24,000 професионалисти

Съхраняват вашата информация

Blue icons of two hands doing a handshake

95% от Форчън 1000

Доверете се на Айрън Маунтин