RIEŠENIA PRE ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE

Zosúlaďte svoje dokumenty a ich správu s pevnými strategickými prioritami, aby ste získali konkurenčnú výhodu.

law-firms-banner-four-people-in-suits-smiling

RIEŠENIA PRE ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE

Zosúlaďte svoje dokumenty a ich správu s pevnými strategickými prioritami, aby ste získali konkurenčnú výhodu.

 1. Domovská stránka
 2. Odvetvia
 3. Záznamy právnickej firmy a správa informácií

ZNIŽUJTE NÁKLADY NA NEHNUTEĽNOSTI

PZnižovanie nákladov je nemenej dôležité aj pre právnické firmy. Náklady na sídlo a prevádzku firmy sú častokrát druhým najväčším nákladom spoločnosti. Každá firma sa ich tým pádom snaží znižovať. Ideálnym spôsobom ako začať znižovať náklady a šetriť priestor je práve archivácia dokumentov mimo pracoviska.

PRESUNOM ZÁZNAMOV MIMO PRACOVISKA MÔŽETE:

 • zvýšiť efektivitu,
 • zmierniť riziká a zlepšiť dostupnosť záznamov,
 • opätovne využiť priestor nehnuteľnosti na kľúčové aktivity spoločnosti.

BEZPEČNÁ SKARTÁCIA PRÁVNYCH ZÁZNAMOV

Bezpečná skartácia dokumentov je rozhodujúcou súčasťou riadenia nákladov a rizík. Je kľúčovým prvkom riadenia informácií právnickej firmy. Rôzne materiály a dokumenty obsahujúce citlivé údaje musia byť určitú dobu uchovávané. Počet papierových, ale aj online dokumentov, tak stúpa z roka na rok. Po určitom období sa však dokumenty musia zlikvidovať. Každej spoločnosti tým vznikajú určité náklady.

BEZPEČNOU SKARTÁCIOU ZÁZNAMOV MÔŽETE:

 • riadiť úsporu nákladov,
 • znížiť riziko,
 • dodržiavať súlad s predpismi.

UMOŽNENIE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE

Mnohí právnici pracujú na cestách mimo kancelárie, čo vyžaduje okamžitý prístup k záznamom a informáciám. Digitalizáciou firemných záznamov a cloudovými riešeniami zvyšujú právnické firmy efektívnosť a vytvára sa tak priestor pre rast. Počas prechodu na digitálny spôsob práce sa môžete zamerať na kľúčové obchodné procesy a lepšie využiť investície do technologií.

TIETO SLUŽBY UMOŽNIA:

 • zlepšiť flexibilitu vo využívaní informácií,
 • zvýšiť efektivitu prostredníctvom moderných procesov,
 • spravovať rast a rozsah informácií.
Cenová ponuka zdarma

Získajte zadarmo cenovú ponuku

Služby

iron mountain storage facilty storage warehouse boxes stacks

Záznamy a médiá

document shredding

Bezpečná likvidácia

records digitization

Skenovacie služby