Arkivering av e-post

Bloggar och artiklar

Iron Mountain kan hjälpa ditt företag med arkivering av e-post. Tillsammans med er sätter vi upp en smidig och säker arkiveringsplan!

22 mars 20247 minuter
Arkivering av e-post

Det finns inga lagstadgade regler på hur och hur länge arkivering av e-post ska ske utan det är upp till varje företag att bestämma detta i sin arkivplan. E-post som har relevans till lagstiftning såsom bokföring eller personuppgifter bör dock arkiveras där du enkelt kan få tag i det. När det kommer till myndigheter faller deras e-post under offentlighetsprincipen vilket innebär att de blir allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av. Därmed bör myndigheten ha en specificerad arkivplan om hur arkivering av e-post ska ske.

Arkivering av e-post med Iron Mountain

På Iron Mountain kan vi hjälpa dig och ditt företag att sätta upp en effektiv och hållbar arkiveringsplan för hur er e-post ska arkiveras. Vi ser till att ni får de system som krävs för arkivering av e-post där ni kan få en överskådlig blick över allt ert arkivmaterial. All e-post arkiveras säkert och tryggt där det inte finns någon risk för att e-post försvinner eller att någon obehörig kommer åt det.

Vi tar hand om er arkivering

Låt våra experter ta hand om er arkivering av e-post och andra dokument så ni kan fokusera på er kärnverksamhet. På Iron Mountain har vi lång erfarenhet av arkivering och skapar skräddarsydda lösningar för just ditt företag. Vi kan ta oss an både er fysiska och digitala arkivering och ser alltid till att ni får smidiga processer och säker arkivering av e-post och annat arkivmaterial.

Varmt välkommen att kontakta oss på Iron Mountain om du vill veta mer om arkivering av e-post!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång