Framgångsrik strategi för att skydda din data: 3-2-1-1-0

Infografik

Förebygg cyberattacker med en framgångsrik strategi för att skydda din data samt med rätt metoder för återhämtning om det värsta scenariot skulle inträffa.

12 juli 20224 minuter
Your Data Protection Strategy for Success

När du förbereder din verksamhet för förebyggande av cyberattacker är det även viktigt att du tänker igenom hur du ska återhämta dig om det värsta scenariot inträffar. För att uppnå en framgångsrik dataräddning har det föreslagits att man bör anta en 3-2-1-strategi - det vill säga att verksamheten bör ha minst tre kopior av sin data på två olika medier och en kopia som lagras utanför anläggningen. Men detta håller på att förändras! Den gyllene standarden är nu 3-2-1-1-0, Infografen visar varför denna strategi är viktig.

Your Data Protection Strategy for Success 3-2-1-1-0