Iron Mountain InSight®

Lösningsguider

Vill du ha bättre beslutsunderlag att agera på och smartare workflows? Iron Mountain InSight® bidrar med affärsinsikter och prediktiv analys genom ML-baserad klassificering av företagets fysiska och digitala information. Som lägger till struktur, sammanhang och metadata till information för att göra den användbar.

18 mars 20226 minuter
A woman smiling with her arms crossed

Skapa insiktsfullt beslutsunderlag för att möta affärens utmaningar

Dagens distribuerade affärsmiljöer har gett upphov till komplexa IT-systemmiljöer, där flera datatyper och information från olika källor och lagringsmedier samexisterar i ett och samma informations-ekosystem. Information som är fysiskt lagrad på papper och/eller band lever sida vid sida med digital information, som kan vara genererad av maskiner eller människor.

Större delen av informationen är numera digital, men många fysiska handlingar arkiveras fortfarande i egna eller externa arkiv. Och i de flesta organisationer finns lokala “avdelnings-silos", med egna rutiner och processer för informationshantering. Bristen på standardisering skapar en ineffektivitet som riskerar att påverka din förmåga att få ut affärskritisk kunskap och viktiga insikter ur informationssystemen. Risken för revisioner och rättsliga åtgärder ökar.

En plattform för företagsservice för innehåll

Iron Mountain InSight® är en avancerad tjänsteplattform för innehållshantering som bidrar med affärsinsikter att agera på samt prediktiv analys genom ML-baserad klassificering (Machine Learning) av företagets fysiska och digitala information. Och som lägger till struktur, sammanhang och metadata till information för att göra den mer användbar. Resultatet är ett berikat innehåll som i nästa steg kan bidra till förbättrad och automatiserad styrning och smartare arbetsflöden/workflows i hela verksamheten.

För att ta reda på mer – ladda ner broschyren på engelska.

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång