Datarisker och ökad motståndskraft inom den finansiella sektorn – undersökning

Whitepaper
Premiuminnehåll

Iron Mountains undersökning lyfter fram fokusområdena inom datariskhantering inom den finansiella sektorn och hur man skapar motståndskraftiga affärsstrategier inom hybridarbete.

Guide för den finansiella sektorn: Datasäkerhet - Skyskrapa byggnader

Du är inte starkare än din svagaste länk

Ladda ner en gratisversion av vår interaktiva guide för bästa praxis och ta del av resultaten från vår undersökning, samt lösningar för hur du ska handskas med datariskhantering kopplad till mänskligt beteende.

Hur kan företag inom den finansiella sektorn skydda sig själva mot de ökande datariskerna?

En motståndskraftig affärsstrategi har alltid varit en viktig punkt för alla typer av verksamheter inom den finansiella sektorn. De senaste årens stora förändringar inom arbetsmiljön har dock tvingat finansiella företag att placera den ännu högre upp på prioriteringslistan, särskilt eftersom riskhantering är kärnan i deras dagliga verksamhet och en central roll i deras konkurrenskraft. Övergången till distans- och hybridarbete, ökade cyberattacker och skärpta regler för regelefterlevnad har tydliggjort vilka verksamhetsområden som är extra utsatta och som företagen verkligen behöver lägga extra kraft på.

Visste du att...

Tre av fyra (74 %) banker och försäkringsbolag har upplevt en ökad utsatthet för cyberbrottslighet under pandemin och 42 % uppger att distansarbete har påverkat säkerheten negativt, enligt BAE Systems Covid Crime Index.1

1 The COVID Crime Index: What was the true cost to Financial Services and consumers?", BAE Systems

Många inser nog inte heller att ett stort hot faktiskt kommer inifrån den egna organisationen och de anställda. Att datarisker ofta inte är skadliga, utan kopplade till mänskligt beteende och vanligtvis orsakade av viljan att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Övergången till distans- och hybridarbete, tillsammans med ökade volymer av fordringar och låneansökningar, har medfört fler tillfälliga lösningar på samtliga nivåer i verksamheten. Dessa trender har satt större press på teamen inom lagring, informationshantering och informationssäkerhet att öka deras kunskap om cyberattacker inom den finansiella sektorn och policyer för regelefterlevnad.

Visste du att...

60 % av alla IT chefer anser att deltagarantalet på riskhanteringsutbildningar är högt, medan 36 % av arbetstagarna hävdar att de faktiskt aldrig har deltagit i en.2

2 Undersökning av 11 000 anställda i 10 länder, utförd i september 2021 av One Poll.

Få tips på hur du kan minska informationssäkerhetsrisken I hybrida team

Vi frågade 11 000 anställda i 10 länder om vilka risker de är villiga att ta hemma respektive på arbetsplatsen. Utifrån våra resultat har vi utvecklat en enkel och handlingskraftig guide för verksamheter inom den finansiella sektorn om hur man kan bygga en i grunden motståndskraftig organisation. Du kan ladda ner den när du fyller i formuläret för att sedan ta hjälp av den i din pågående strategiplanering för att på lång sikt bygga motståndskraftiga affärsstrategier. I guiden hittar du 5 steg som kan hjälpa dig att identifiera vilka verktyg du behöver för att omforma organisationens policyer för informationshantering, implementera din teknik och utveckla dina processer.

Hantera datarisker och öka verksamhetens motståndskraft

Fyll i formuläret för att ladda ner vår interaktiva guide för bästa praxis inom den finansiella sektorn och ta del av ytterligare resultat från vår undersökning, samt lösningar för hur du ska handskas med datariskhantering kopplad till mänskligt beteende.

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång

 

Visste du att...

Enligt vår undersökning uppger nästan hälften (46 %) av alla IT chefer att de upplever ökade datarisker som en följd av pandemin.2

2 Undersökning av 11 000 anställda i 10 länder, utförd i september 2021 av One Poll.

Säkerställ regelefterlevnad oavsett var dina team befinner sig

Iron Mountains undersökning erbjuder djupgående statistik som visar att över 25 % av de tillfrågade medger att de har råkat ut för bedrägerier och att endast 32 % anser att det är viktigt att destruera dokument. Med tanke på dessa resultat och hur viktig integriteten är för de personuppgifter som hanteras av finansinstitutioner har vi samlat några användbara tips som kan hjälpa verksamheter inom den finansiella sektorn att säkerställa efterlevnad av regler och minimera den informationssäkerhetsrisk som följer med olikartade team.

Denna praxis kan också komma väl till hands när du ska implementera teknik som du har investerat i under de senaste åren. Att allt fler tar hjälp av plattformar från utomstående leverantörer har resulterat i en ökning av ostrukturerad data, såsom chattar, mötesinspelningar, delade dokument m.m. Oavsett format så måste datan, precis som all annan typ av lagring, hanteras under hela dess livscykel. Att upprätthålla ett centraliserat system för regelefterlevnad och policyhantering är ett viktigt steg mot att kunna hantera komplexa lagringsperioder.