Услуга за електронна доставка на Iron Mountain®

Solution Guides

Iron Mountain предоставя удобни опции за извличане на файлове, които се съхраняват в един от нашите центрове за архивни записи.

18 октомври 2023 г.6 мин
Услуга за електронна доставка на Iron Mountain®
Вие преминавате към цифрова информационна среда, но хартиените записи продължават да бъдат важна част от Вашите информационни работни процеси и архивите Ви. Файловете Ви се съхраняват по сигурен начин, но понякога трябва да ги извличате, за да прегледате информацията, която съдържат.

Iron Mountain предоставя удобни опции за извличане на файлове, които се съхраняват в един от нашите центрове за архивни записи. На първо място, разбира се, е възможността физически да Ви доставим файла, ако искате да получите действителния хартиен документ. Но има и друга опция, която често е много по-подходяща: Електронна доставка с помощта на нашата услуга IOD (Image On Demand). Вместо да Ви доставяме файла, ние ще го извлечем, ще сканираме документите в мястото за съхранение и ще Ви осигурим сигурен достъп до сканирания документ по интернет. Това спестява време, за разлика от физическата доставка, и е по-екологичен вариант, тъй като не е необходим камион или микробус за доставки, който да транспортира физическия документ. 

След като бъде сканиран, документът ще бъде върнат в хранилището или ще бъде обработен по желания от Вас начин в този момент. И тъй като сканираните документи са електронни, те могат лесно да бъдат споделени с други, могат да бъдат архивирани, сортирани и можете да търсите в тях по електронен път, като ще получавате незабавен достъп до тях следващия път, когато някой ще се нуждае от този файл. Електронна доставка – по- бързата и по-екологична опция.

Какво би станало, ако можехте

  • Да разполагате бързо с информацията, която Ви е нужна, в цифров формат?
  • Да получавате бързо, лесно и „екологично“ извличане на хартиените файлове, които съхранявате извън обекта?
  • Лесно да съхранявате, търсите и споделяте документи, които в момента съществуват само в хартиен формат?

Процесът започва, когато заявите хартиени документи или записан филм да бъдат преобразувани в изображения чрез Iron Mountain oneilOrder, нашите уеббазирани център за клиенти. След като направите поръчката си, екипът на Iron Mountain извлича и подготвя Вашия(те) файл(ове).

Подготовката може да включва премахване на телчета и кламери, подравняване на страници и поправка на повредени документи. След това документите се сканират от нашия експертен екип за изобразяване. Ще бъдете уведомени, когато документите Ви са готови, и след това можете сигурно да осъществите достъп до документите и да ги изтеглите, ако е необходимо. После оригиналният хартиен документ ще бъде поставен в хранилището, до момента, когато вече не е необходим.

С услугата за електронна доставка ще можете да:

  • Направите лесно поръчка за електронна доставка на съхранените от Вас документи.
  • Получите бърз достъп до Вашите документи.
  • Бъдете по-ефективни, като споделяте информация с онези, които имат нужда от нея, като същевременно е гарантирано, че информационната сигурност и поверителността се поддържат.
  • Бъдете по-ефективни, тъй като разполагате с информацията, която Ви е нужна, в цифров формат.
  • Помогнете за намаляване на въглеродните емисии, като намалите количеството доставки, извършвани с камиони