СЪХРАНЯВАМЕ НАЙ-ВАЖНОТО

Iron Mountain е световен лидер в архивирането, съхранението и унищожаването на документи. Доверете управлението на документите си на професионалния ни екип.

home wednesday facility

СЪХРАНЯВАМЕ НАЙ-ВАЖНОТО

Iron Mountain е световен лидер в архивирането, съхранението и унищожаването на документи. Доверете управлението на документите си на професионалния ни екип.

Организиране на дигитален архив | Iron Mountain

Дигитален архив

Iron Mountain има цялостно решение за създаване, организиране и достъп на дигитален архив. Спестете време и ресурс. Вижте услугите ни за дигитален архив.
Сигурно съхранение на документи | Iron Mountain

Специфично съхранение на документи

Iron Mountain е лидер в съхранението на документи. Услугите ни следват изискванията на вашия бизнес. Изберете сигурно съхранение на документи при нас.
shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

Сигурно и надеждно унищожаване на документи

Iron Mountain предлага сигурно унищожаване на документи на различни носители. Унищожаването на документи е защитено и бързо. Сложете край на ненужната хартия.
Blue icon of a mobile phone

Онлайн портал

Проследявайте и намирайте документите си бързо

Blue icon of a globe

60+ държави

Айрън Маунтин покрива целия свят

Blue icon of a group of three people

24,000 професионалисти

Съхраняват вашата информация

Blue icons of two hands doing a handshake

95% от Форчън 1000

Доверете се на Айрън Маунтин