УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИ И ИНФОРМАЦИЯ НА АДВОКАТСКИ КАНТОРИ

Съгласувайте програмите си за управление на архивите и информацията с твърдите стратегически приоритети, за да спечелите конкурентно предимство.
law-firms-banner-four-people-in-suits-smiling

УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИ И ИНФОРМАЦИЯ НА АДВОКАТСКИ КАНТОРИ

Съгласувайте програмите си за управление на архивите и информацията с твърдите стратегически приоритети, за да спечелите конкурентно предимство.
 1. Управление на документи
 2. Отрасли
 3. Aдвокатски кантори

НАМАЛЕТЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 

Адвокатските кантори са под все по-голям натиск за намаляване на разходите.  Много фирми, работещи в скъпите градски центрове, се стремят да намалят разходите си за недвижими имоти, които често са втория по големина разход.  Преместванията на ново място, премоделирането или преговорите за подновяване на условията на наема сега включват по-сериозен поглед върху това как да се намали влиянието на цените на недвижимите имоти, като архивите на място и помещенията за съхранение на папки са добро начало.   

ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПРОСТРАНСТВОТО ЗА АРХИВИТЕ И ПРЕМЕСТВАНЕТО ИМ ИЗВЪН ОБЕКТА ВИЕ МОЖЕТЕ ДА:

 • Подобрите ефективността
 • Смекчите рисковете и подобрите достъпността на архивите
 • Промените предназначението на пространството за зони за съвместна работа 

ЗАКОННО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАВНИ АРХИВИ 

Законното унищожаване е критичен компонент за управление на разходите и риска, както и ключов елемент от процедурите за управление на информацията на фирмите.   Исторически погледнато, инициативите за унищожаване на документи винаги са били голямо предизвикателство, но масовото разпространение на хартиени и електронни архиви и свързаните с тях разходи за съхранение поставя тези програми на преден план.   

ЧРЕЗ ЗАКОННОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА АРХИВИ ВИЕ МОЖЕТЕ ДА: 

 • Постигнете икономии на разходи
 • Намали риска
 • Осигурите съответствие със законовите изисквания

ДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ

Много адвокати работят в движение и се нуждаят от незабавен достъп до документи и информация.   Чрез цифровизирането на архивите и използване на облак, адвокатските кантори увеличават ефективността си и могат да се мащабират едновременно с нарастването си. Когато преминете към цифровизиран начин на работа, можете да се съсредоточите върху основните бизнес процеси и да подобрите по-добре инвестициите си в технологиите.   

ТЕЗИ УСЛУГИ ВИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:  

 • Подобряване на гъвкавостта с по-добър достъп и използване на информация
 • Увеличаване на ефективността с рационализирани процеси
 • Управлява растежа на информацията и мащабирането по заявка

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ

iron mountain storage facilty storage warehouse boxes stacks

Съхраняване На Документи И Носители На Информация

Съхранявайте надеждно вашите физически и електронни документи, носители на информация, изключително важни документи и други активи извън помещенията ви - с лесен достъп, когато е необходимо.
records digitization

ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

Развиване на бизнеса чрез цифровизация и автоматизация.
document shredding

НАДЕЖДНО УНИЩОЖАВАНЕ

Защитавайте репутацията на бранда си и намалете риска.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно
Business Woman | iron Mountain

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно