BPO i SSC — co to jest? Jak zarządzać tymi obszarami?

Blogi i artykuły

Poznaj nowoczesne metody outsourcingu BPO i SSC, by świadomie wybrać tę najlepiej dostosowaną do profilu Twojej firmy.

8 maja 20247 minut

Według raportu „CEE Salary Guide 2023” w ostatnich kilku latach branże Business Process Outsourcing (BPO) oraz Shared Service Center (SSC) odnotowują imponujący wzrost. Te sektory umożliwiają firmom przekazanie niektórych swoich obszarów działalności do zewnętrznych podmiotów, co realnie przyczynia się do ich dynamicznego rozwoju. Z tego tekstu dowiesz się, jak pomoże Twojej firmie outsourcing BPO, czy lepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie SSC i jakie zachodzą między tymi modelami różnice.

BPO – co to jest?

BPO — skrót pochodzący z angielskiego terminu „Business Process Outsourcing” – to prosty sposób na delegowanie zadań o różnym stopniu skomplikowania do zewnętrznych firm. Współpraca z sektorem BPO może przynieść przedsiębiorstwu oszczędność czasu i pieniędzy poprzez przekazanie części procesów do realizacji przez zewnętrznego dostawcę.

Usługi BPO obejmują różnorodne obszary działalności firm, takie jak logistyka, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa informatyczna czy wsparcie klienta. BPO stanowi niezwykle istotny element sektora BSS (Business Services Sector), który umożliwia firmom zwiększenie efektywności biznesowej poprzez dostęp do nowoczesnych technologii i specjalistów.

Dzięki usługom BPO firmy mogą skupić się na strategicznych procesach, które mają realny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Odpowiednie wykorzystanie zasobów zewnętrznych pozwala na efektywne zarządzanie czasem i zasobami wewnętrznymi.

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej

Jakie procesy w ramach BPO są najczęściej outsourcingowane?

Branża BPO świadczy szeroki zakres usług, które mogą być delegowane do zewnętrznych firm. Jakie to usługi?

obsługa Klienta

zarządzanie procesami biznesowymi

wsparcie IT

usługi księgowe

zarządzanie zasobami ludzkimi

usługi związane z kontrolą jakości

SSC – co to jest?

Shared Service Center (SSC) to rozwiązanie polegające na wyodrębnieniu określonych usług przez firmę i przekazaniu ich do samodzielnego podmiotu lub oddzielnego działu. Proces tworzenia SSC rozpoczyna się od identyfikacji potrzebnych usług, a następnie ustalenia struktury organizacyjnej dla nowego podmiotu lub działu.

W tym modelu SSC odpowiada za świadczenie usług wyłącznie dla wewnętrznych działów lub jednostek konkretnego przedsiębiorstwa. SSC to jednostka organizacyjna przygotowana do obsługi określonych obowiązków zgodnie z ustalonym zakresem działania.

Dodatkowo firma może zdecydować się na wydzielenie części zadań do realizacji przez podmioty zewnętrzne, działające zarówno w kraju, jak i za granicą, ale w ramach tej samej spółki lub grupy kapitałowej. To elastyczne podejście pozwala firmom efektywnie zarządzać zasobami i dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

W jakich obszarach SSC sprawdza się najlepiej?

Przeniesienie określonych procesów biznesowych do wewnętrznego podmiotu uruchomionego przez firmę jest strategią mającą na celu obniżenie kosztów i poprawę efektywności całej działalności przedsiębiorstwa. Działania te są realizowane w ramach Centrum Usług Wspólnych (SSC), które obejmują:

  • obsługę księgową wraz z archiwizacją dokumentów,
  • naprawę i utrzymanie systemów komputerowych,
  • obsługę Klienta,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • administrację.

Centra Usług Wspólnych często obejmują firmy należące do jednej spółki lub grupy kapitałowej. Dzięki temu przekazanie określonych procesów do wyodrębnionych podmiotów przyczynia się do usprawnienia całej działalności takiej grupy, a nie tylko jej poszczególnych sektorów.

SSC/ BPO – co to znaczy i jakie różnice zachodzą pomiędzy tymi modelami?

Należy mieć jednak na uwadze, że istnieje istotna różnica pomiędzy modelami BPO i SSC. Pierwszy z nich umożliwia przekazywanie wybranych, prostszych procesów biznesowych do zewnętrznego dostawcy usług, natomiast w przypadku drugiego wszystkie operacje są wykonywane wewnątrz jednej spółki lub organizacji. Aby wybrać odpowiednią strategię dla swojego przedsiębiorstwa, kluczowe jest ustalenie celów i potrzeb biznesowych. Dla mniejszych firm zazwyczaj korzystne są usługi BPO, a duże spółki, zwłaszcza te międzynarodowe, mogą znaleźć większą wartość w utworzeniu wewnętrznej struktury SSC.

Przekaż zarządzanie dokumentacją HR i korespondencją pocztową Iron Mountain i zajmij się rdzeniem działania firmy

Outsourcing działu HR przynosi wiele korzyści, w tym wsparcie działu kadrowo-płacowego, lepsze dopasowanie pracowników do stanowisk, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego oraz redukcję kosztów administracyjnych.

Natomiast kompleksowe rozwiązania w obszarze obsługi przesyłek listowych dla Twojej firmy, opierają się na nowoczesnych metodach działania i automatyzacji. Dzięki naszym usługom możesz całkowicie zautomatyzować proces obsługi papierowej korespondencji pocztowej, co pozwoli Twojej firmie sprawniej i efektywniej się rozwijać. Zapewniamy kontrolę nad dostępem do informacji, ułatwiamy współpracę nad dokumentami, umożliwiamy łatwiejszy dostęp do danych i centralizujemy wszystkie dokumenty w jednym miejscu. Dodatkowo, niezależnie od tego, czy chodzi o nośniki cyfrowe, czy papierowe dokumenty, Iron Mountain oferuje kompleksową obsługę, włączając w to także przechowywanie dokumentów.

Korzystaj z nowoczesnych metod outsourcingu z Iron Mountain i zapewnij dynamiczny rozwój swojej firmie

Firmy, które pragną dynamicznie się rozwijać, coraz częściej sięgają po innowacyjne rozwiązania. Iron Mountain oferuje kompleksowe wsparcie w tym zakresie, łącząc najnowsze technologie z ekspercką wiedzą, wykorzystując najnowocześniejsze modele outsourcingowe, takie jak BPO i SSC. Nasze różnorodne usługi oraz cyfrowe rozwiązania są dostosowane do współczesnych potrzeb biznesowych. W dobie pracy zdalnej efektywne zarządzanie korespondencją pocztową oraz procesami HR staje się decydujące w zdrowym rozwoju firmy. Dzięki usługom Iron Mountain Twoja firma może osiągnąć nowy poziom efektywności w zarządzaniu informacjami.

 

Źródła:

https://ei.isg-one.com/Research/GoToDocument?dashboardID=201a11ca-c115-4a33-a9f7-941eceefbbd1&code=2019-Momentum-Geography-Report&isLocked=True

https://findstack.pl/resources/outsourcing-statistics

https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/09/Raport-outsourcing-2019-2025-Grant-Thornton-29.09.2022-1.pdf

https://www.pl.cpl.com/blog/2023/01/cee-salary-guide-2023-nowy-raport?source=google.com