Iron Mountain blue mountains backdrop

Polityka prywatności

Ostatnia Aktualizacja: Październik 2023

Informacja o polityce prywatności

Spółki Iron Mountain jako administratorzy

Iron Mountain Information Management, LLC z siedzibą w USA oraz jej spółki zależne („Iron Mountain” lub „My”) traktują Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób Iron Mountain gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje, które identyfikują jej klientów, potencjalnych klientów, dostawców, partnerów biznesowych i osoby odwiedzające jej witrynę internetową („Dane osobowe”), gdy występuje w roli administratora. Administrator jest podmiotem, który decyduje o tym, dlaczego i jak są wykorzystywane (przetwarzane) Dane osobowe.

Globalne standardy i lokalne zasady Iron Mountain

W niniejszej Polityce prywatności określono nasze globalne standardy prywatności.

Oprócz globalnych standardów Iron Mountain przestrzegamy wszystkich istotnych i obowiązujących lokalnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W zależności od regionu, w którym znajduje się siedziba naszej firmy, przestrzegamy m.in. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO UE), oraz przepisów o ochronie danych obowiązujących w krajach EOG, w których prowadzimy działalność, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązującego w Wielkiej Brytanii (RODO UK) oraz Brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r.; kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (California Consumer Privacy Act — CCPA), Ogólnych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w Brazylii (Brazil General Data Protection Law — LGPD) obowiązujących w Brazylii z 2020 r.; Ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej w Chinach z 2021 r. (Personal Information Protection Law — PIPL) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 2012 r. obowiązującej w Singapurze.

Załączniki dla określonych krajów oraz lokalne polityki prywatności

Niektóre spółki zależne Iron Mountain mogą być zobowiązane do przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych, które wymagają ujawnienia ich własnych oświadczeń o ochronie prywatności specyficznych dla danego kraju (które są zwykle przekazywane Ci przez naszą lokalną spółkę zależną Iron Mountain w czasie zbierania danych osobowych). Dostęp do załączników specyficznych dla kraju można uzyskać tutaj:

Przetłumaczoną wersję niniejszej Polityki prywatności można znaleźć w odpowiednich witrynach internetowych określonych krajów. Na przykład niniejszy dokument w wersji niemieckiej jest dostępny w naszych witrynach niemieckojęzycznych.

Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe

Podstawy prawne przetwarzania

Prowadzimy naszą działalność z uwzględnieniem ochrony prywatności i danych. Dbamy o to, by przetwarzanie miało podstawy prawne i było zgodne z obowiązującym prawem z zakresie ochrony prywatności. W większości przypadków zbieramy i wykorzystujemy Twoje Dane osobowe, mając na względzie następujące postawy prawne:

 • Realizacja zobowiązań umowy: gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów z naszymi klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi lub innymi interesariuszami;
 • Zgoda: gdy uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych (np. na wysyłanie materiałów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub śledzenie Twojej aktywności w naszych witrynach internetowych za pomocą plików cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika);
 • Uzasadniony interes: gdy chcemy zrealizować nasze uzasadnione cele biznesowe (np. w zakresie wyświetlania treści witryny internetowej właściwych dla Twojej lokalizacji geograficznej lub dostosowania w inny sposób). Działamy w oparciu o uzasadniony interes tylko, jeśli jest to stosowne i gwarantuje odpowiednią równowagę między naszymi celami biznesowymi i Twoimi prawami do ochrony prywatności;
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami: gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych odpowiednich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych (np. gdy musimy udostępnić Dane osobowe organom publicznym i podatkowym).
Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Zbieranie i wykorzystywanie Danych osobowych

W zależności od charakteru Twojej relacji z Iron Mountain oraz na mocy obowiązujących przepisów i regulacji możemy zbierać i wykorzystywać Twoje Dane osobowe w następujący sposób:

 • Służbowe Dane kontaktowe (klienci, potencjalni klienci, dostawcy): służbowe informacje kontaktowe (np. służbowe dane kontaktowe, adres służbowy, numer telefonu); dane osobowe klientów oraz przedstawicieli dostawców (np. imiona i nazwiska, dane kontaktowe); dane uporządkowane (np. dane zastrzeżone); informacje techniczne (np. portal klienta, identyfikatory i hasła użytkowników, dzienniki dostępu) przetwarzane przede wszystkim w następujących celach: negocjowanie i realizacja umów, zachowanie zgodności z regulacjami, rozwój działalności i nawiązywanie relacji, zarządzanie roszczeniami, administracja, księgowość, ulepszanie naszych usług i świadczenie ich na rzecz klientów.
 • Dane osobowe (klientów, dostawców) związane z audytem, dochodzeniami, zachowaniem należytej staranności: imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e-mail), stanowisko/funkcja, numer identyfikacji podatkowej, dane konta bankowego oraz pozostałe informacje dotyczące relacji z dostawcą lub klientem przetwarzane przede wszystkim w następujących celach: audyt, dochodzenie, bezpieczeństwo operacyjne, zgodność z regulacjami, prześwietlanie pod kątem zachowania należytej staranności, zarządzanie roszczeniami, postępowanie sądowe.
 • Zbieranie Danych osobowych online (odwiedzający witrynę internetową): informacje zbierane za pośrednictwem witryn internetowych Iron Mountain, np. dane kontaktowe, poświadczenia logowania, komentarze w Internecie i opinie z forów i ankiet internetowych itd., przetwarzane przede wszystkim w następujących celach: umożliwienie efektywnego wykorzystania naszych witryn internetowych, optymalizacja funkcjonalności takich witryn, nawiązanie kontaktu z klientami / potencjalnymi klientami i dostawcami na forach internetowych, dbanie o satysfakcję klienta oraz jej ocena.
 • Dane osobowe dzieci: Zależy nam na bezpieczeństwie dzieci korzystających z Internetu i nie będziemy nigdy świadomie zbierać Danych osobowych nieletnich (dzieci poniżej 16. roku życia lub wieku określonego na mocy obowiązującego prawa).
 • Marketing bezpośredni (klienci, potencjalny klient): Możemy użyć Twoich służbowych danych kontaktowych (np. adresu e-mail) do przekazania Ci informacji na temat naszych produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. W tym celu możemy również utworzyć osobisty profil zawierający informacje o charakterze biznesowym dotyczące firmy, w której pracujesz, lub naszych kontaktów, aby mieć możliwość zaoferowania Tobie oraz firmie, w której pracujesz, istotnych informacji i odpowiednich ofert naszych usług i produktów oraz ułatwić osobistą komunikację z Tobą. Iron Mountain będzie przekazywać Ci takie wiadomości (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub kontaktować się z Tobą telefonicznie) tylko, jeśli wyrazisz wcześniej zgodę na ich otrzymanie („wybrana zgoda”) lub w miarę możliwości, dopóki nie cofniesz zgody na ich otrzymywanie. Cofnięcie zgody na przekazywanie wiadomości wysyłanych w celach marketingowych: Jeśli otrzymujesz wiadomości przekazywane w celach marketingowych, ale już ich dostawać nie chcesz, możesz w dowolnej chwili cofnąć zgodę tutaj.
Jak wykorzystujemy pliki cookie

Zbieranie Danych osobowych z wykorzystaniem technologii (odwiedzający witryny internetowe): Witryny internetowe Iron Mountain wykorzystują różne pliki cookie i podobne technologie. Plik cookie to niewielki plik tekstowy umieszczany na Twoim urządzeniu przez odwiedzaną przez Ciebie witrynę internetową. Pliki te pozwalają witrynom internetowym Iron Mountain na poprawę doświadczenia użytkownika poprzez przekazywanie treści dostosowanych do zainteresowań użytkowników oraz zapewnienie dostępu do innych funkcji. Istnieje szereg narzędzi do kontrolowania danych zbieranych przez pliki cookie oraz podobne technologie. Jeśli jest to konieczne, Iron Mountain wykorzystuje pliki cookie wyłącznie za Twoją zgodą. Na przykład pliki cookie, które dostarczają Ci spersonalizowane treści. Witryny internetowe Iron Mountain umożliwiają kontrolowanie niektórych plików cookie poprzez banery plików cookie lub ustawienia przeglądarki.

Jak zbieramy twoje dane osobowe

Zbieramy Dane osobowe z następujących źródeł:

 • klienci i potencjalni klienci (podmioty prawne oraz osoby fizyczne);
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy klientów (np. osoby fizyczne reprezentujące spółkę w celach zarządzania umową);
 • Odwiedzający witryny internetowe Iron Mountain;
 • strony trzecie (dostawcy Iron Mountain);
 • spółki, podmioty stowarzyszone Iron Mountain;
 • publiczne organy egzekwujące prawo, m.in. organy podatkowe, sądy, organy administracyjne itd.;
 • źródła dostępne publicznie (zawodowe media społecznościowe; oficjalne rejestry itd.), w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo i regulacje.

Zbieranie Danych osobowych jako podmiot przetwarzający

Przetwarzamy Dane osobowe naszych klientów jako podmiot przetwarzający bez weryfikacji treści lub pochodzenia takich danych. Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać takie Dane osobowe jedynie w imieniu naszych klientów i zgodnie z ich wskazówkami. Nasi klienci, którzy korzystają z naszych usług w taki sposób, są administratorami i odpowiadają za uzyskanie zgód, zezwoleń oraz przekazanie Polityki prywatności wymaganych w przypadku zbierania i wykorzystania takich informacji.

Jak udostępniamy twoje dane osobowe

Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe wewnętrznie (w ramach grupy spółek Iron Mountain) i zewnętrznie (stronom trzecim takim jak naszym dostawcom, doradcom, partnerom biznesowym Iron Mountain). Zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami możemy udostępniać i/lub ujawniać Twoje Dane osobowe w sposób określony w niniejszej Sekcji.

Udostępnianie wewnętrznie: Iron Mountain ma siedzibę w Bostonie w stanie Massachusetts (w USA), ale prowadzi działalność na całym świecie. Aby zrealizować cele biznesowe – z myślą o ochronie danych osobowych – możemy udostępniać Twoje Dane osobowe innym podmiotom zależnym Iron Mountain zgodnie z niniejszą Polityką i według jej opisu.

Udostępnianie zewnętrznie: Możemy również udostępniać Dane osobowe stronom trzecim, m.in.:

 • Dostawcom Iron Mountain: świadczenie usług Iron Mountain może wymagać przetwarzania Danych osobowych (np. w przypadku zapewnienia narzędzia do zarządzania relacjami z klientami lub ogólnej informatycznej pomocy technicznej, rozpowszechniania materiałów marketingowych itd.). W takim przypadku te podmioty mogą otrzymywać i przetwarzać Twoje Dane osobowe tylko według instrukcji Iron Mountain i w celach świadczenia dla nas usług.
 • Innym stronom trzecim w celu sprzedaży, fuzji, przeniesienia firmy lub oddziału: obejmuje to również cele prześwietlania pod kątem zachowania należytej staranności, które mogą również wymagać ujawnienia Danych osobowych konsultantom lub audytorom finansowym Iron Mountain.
 • Organy publiczne: Możemy być również prawnie zobowiązani do ujawnienia Danych osobowych, nawet bez Twojej zgody. Cele takich ujawnień obejmują m.in.: (a) odpowiadanie na legalne wnioski organów publicznych, regulacyjnych i podmiotów egzekwujących przepisy oraz (b) ochronę praw i własności Iron Mountain.

Standardy udostępniania danych przez Iron Mountain

Nie udostępnimy Twoich Danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody z wyjątkiem przypadków, w których ma to na celu: (a) realizację uzasadnionego celu biznesowego Iron Mountain (np. skorzystanie z usługi świadczonej przez dostawcę); (b) odpowiedź na należycie zatwierdzone żądania organów publicznych; (c) zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami; (d) egzekwowanie/ochronę praw i własności Iron Mountain; lub; (e) ochronę praw naszych pracowników i pozostałych osób korzystających z własności Iron Mountain po otrzymaniu na to zezwolenia oraz w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem. Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych.

Jak przekazujemy twoje dane osobowe między granicami państwo

Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom i podmiotom zależnym Iron Mountain oraz stronom trzecim na całym świecie, które mogą mieć do nich dostęp. Odbiorcy mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony Twoim Danym osobowym z punktu widzenia kraju pochodzenia.

Dbamy o to, by przekazywane Dane osobowe miały zapewnioną odpowiednią ochronę zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju pochodzenia. Przekazanie Danych osobowych odbywa się zwykle w oparciu o co najmniej jedną z następujących zasad:

 • Standardowe klauzule umowne („SKU”) w przypadku przekazywania Danych osobowych między granicami państw w zależności od tego, w jakim stopniu jest to uzasadnione i istotne (np. w przypadku przekazania Danych osobowych z UE / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii do takich krajów jak USA czy Indie). Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń i/lub otrzymać kopię SKU do zweryfikowania, skontaktuj z nami za pośrednictwem witryny global.privacy@ironmountain.com.
 • O ile jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa, prosimy Cię o zgodę na przekazanie Twoich Danych osobowych.
 • Spółka Iron Mountain zawarła międzyfirmową umowę o przekazywaniu i przetwarzaniu Danych osobowych w ramach jej grupy spółek, aby umożliwić wewnętrzne przekazywanie Danych osobowych.
 • Iron Mountain przestrzega Ram Ochrony Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF), brytyjskiego rozszerzenia Ram Ochrony Prywatności Danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF) oraz Ram Ochrony Prywatności Danych Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. DPF). Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe

Zatrzymamy Twoje Dane osobowe tak długo, jak to będzie niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jak wyjaśniono w niniejszej Informacji. W niektórych przypadkach możemy zatrzymać Twoje Dane osobowe na dłuższy czas, np. jeśli musimy to zrobić ze względu na wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe lub księgowe. W określonych przypadkach możemy zatrzymać Twoje Dane osobowe na dłuższy czas, aby mieć dokładny zapis Twoich kontaktów z nami na wypadek pojawienia się skarg lub wyzwań, lub jeśli uważamy, że istnieje możliwość rozpoczęcia postępowania sądowego w związku z Twoimi Danymi osobowymi lub kontaktami z Tobą.

Jeśli pozyskamy Twoje Dane osobowe w celu przekazania Tobie informacji marketingowych na temat naszych produktów i usług, Twoje Dane osobowe będą przez nas przechowywane, dopóki nie zmienisz zdania o otrzymywaniu takich informacji lub, jeśli jest to wymagane na mocy prawa, zostaną usunięte wcześniej, jeśli nie wykażesz zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz wyślemy Ci w tej sprawie odpowiednie wiadomości (tj. będziesz użytkownikiem nieaktywnym), aby uniknąć w przyszłości kontaktu z Tobą w celach marketingowych. Przechowujemy informację o zatrzymywaniu danych, którą stosujemy do prowadzonej przez nas dokumentacji. Jeśli Twoje Dane osobowe nie są już potrzebne, pozbywamy się ich poprzez usunięcie plików w wersji elektronicznej, zniszczenie dokumentacji w formie fizycznej lub anonimizację, po której nie będziemy już mogli Cię zidentyfikować. Iron Mountain ma specjalne wewnętrzne zasady pozwalające nam zachować zgodność z zasadami zatrzymywania.

Jak chronimy twoje dane osobowe

Zawsze chronimy Twoje Dane osobowe, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Aby zapewnić ochronę Twoich Danych osobowych przed utratą lub nieautoryzowanym użyciem, dostępem lub ujawnieniem, zawsze stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i administracyjne. Oto niektóre z podejmowanych przez nas działań: obciążenie członków naszego personelu oraz dostawców usług wymogami przestrzegania poufności; zniszczenie lub trwała anonimizacja Danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne do celów, w których je zebrano. Zawsze sprawdzamy bieżące normy standardów rynkowych (np. normy ISO) oraz jesteśmy na bieżąco z najnowszymi środkami bezpieczeństwa odpowiednimi w przypadku ryzyka związanego z ochroną Twoich Danych osobowych.

Prawa konsumenta / osoby, której dane dotyczą: jak uzyskać dostęp do danych osobowych i je kontrolować

Respektujemy prawa konsumenta / osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, możesz korzystać ze swoich praw, aby:

 1. uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych lub pobrać ich kopię – pamiętaj, że być może najpierw będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość, aby uniknąć ujawnienia danych osobom nieupoważnionym, jak również respektować prawo do prywatności innych osób w przypadku zapewniania Ci dostępu do Twoich Danych osobowych lub ich kopii;
 2. sprostować lub usunąć Twoje Dane osobowe – jeśli dane są niedokładne lub niepełne;
 3. ograniczyć przetwarzanie Twoich Danych osobowych – np. gdy kwestionujesz dokładność przetwarzania i ograniczamy przetwarzanie tylko do czasu zweryfikowania Twojego wniosku;
 4. usunąć lub anonimizować Twoje Dane osobowe (zgodnie z „prawem do zapomnienia” określonym w rozporządzeniu RODO), chyba że występują wyjątki, np. gdy przepisy pozwalają nam na takie przetwarzanie;
 5. zapewnić tak zwane „przenoszenie danych” – na Twój wniosek Iron Mountain może „przenieść” Twoje Dane osobowe do innej organizacji/spółki, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją postanowień umowy;
 6. sprostować przetwarzanie Danych osobowych – np. gdy przetwarzamy Twoje Dane osobowe w związku z naszym uzasadnionym interesem lub w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego i przetwarzanie jest zautomatyzowane;
 7. uzyskać kopię zabezpieczeń Danych osobowych stosowanych w przypadku przekazywania poza Twoją jurysdykcję – np. kopię SKU;
 8. złożyć skargę do lokalnego organu nadzoru: Organ ochrony danych, np. ICO w Wielkiej Brytanii;
 9. cofnąć Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych (nie ma to jednak wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed cofnięciem).

Uwzględniając kwestie prawne oraz pozostałe dopuszczalne okoliczności, podejmiemy wszelki uzasadniony wysiłek, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twój wniosek (w każdym przypadku w terminie wymaganym przez prawo) lub poinformować Cię, jeśli będziemy potrzebować do spełnienia Twojej prośby dalszych informacji. W niektórych przypadkach możliwość uzyskania dostępu do Danych osobowych lub ich kontroli będzie ograniczona zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub w stopniu, w którym jest to na mocy tego prawa dozwolone. Zanim ujawnimy Ci żądane Dane osobowe, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i ze względów bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie również prawo do pobrania opłaty, o ile jest dozwolone na mocy prawa, na przykład jeśli Twój wniosek jest pozbawiony podstaw lub zbyteczny.

Jak można się z nami skontaktować

Skontaktuj się z nami, jeśli masz zastrzeżenia, skargi lub pytania związane z kwestią ochrony prywatności przez Iron Mountain:

globalny dział ds. prywatności i zgodności
globalny dyrektor ds. prywatności
dyrektor ds. ochrony danych Iron Mountain
global.privacy@ironmountain.com

Nazwę naszej lokalnej spółki zależnej i dane kontaktowe można znaleźć tutaj (w przypadku podmiotów Crozier tutaj) po wybraniu regionu i kraju. Dopilnujemy, by Twoja skarga została rozpatrzona we właściwym czasie i w odpowiedni sposób, oraz zachowamy poufność Twoich próśb i skarg. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą we właściwym czasie od otrzymania Twojej skargi, uwzględniając istnienie ewentualnych lokalnych zasad odnośnie obowiązującego terminu rozstrzygnięcia takiej prośby.

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku każdej publikacji poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności dodamy w dokumencie datę wprowadzenia zmian. Link do polityki prywatności w poszczególnych witrynach internetowych Iron Mountain zapewni przekierowanie do najnowszej wersji Polityki prywatności.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak zbieramy twoje dane osobowe","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Zbieramy Dane osobowe z następujących źródeł:

\n
  \n
 • klienci i potencjalni klienci (podmioty prawne oraz osoby fizyczne);
 • \n
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy klientów (np. osoby fizyczne reprezentujące spółkę w celach zarządzania umową);
 • \n
 • Odwiedzający witryny internetowe Iron Mountain;
 • \n
 • strony trzecie (dostawcy Iron Mountain);
 • \n
 • spółki, podmioty stowarzyszone Iron Mountain;
 • \n
 • publiczne organy egzekwujące prawo, m.in. organy podatkowe, sądy, organy administracyjne itd.;
 • \n
 • źródła dostępne publicznie (zawodowe media społecznościowe; oficjalne rejestry itd.), w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo i regulacje.
 • \n
\n

Zbieranie Danych osobowych jako podmiot przetwarzający

\n

Przetwarzamy Dane osobowe naszych klientów jako podmiot przetwarzający bez weryfikacji treści lub pochodzenia takich danych. Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać takie Dane osobowe jedynie w imieniu naszych klientów i zgodnie z ich wskazówkami. Nasi klienci, którzy korzystają z naszych usług w taki sposób, są administratorami i odpowiadają za uzyskanie zgód, zezwoleń oraz przekazanie Polityki prywatności wymaganych w przypadku zbierania i wykorzystania takich informacji.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak udostępniamy twoje dane osobowe","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe wewnętrznie (w ramach grupy spółek Iron Mountain) i zewnętrznie (stronom trzecim takim jak naszym dostawcom, doradcom, partnerom biznesowym Iron Mountain). Zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami możemy udostępniać i/lub ujawniać Twoje Dane osobowe w sposób określony w niniejszej Sekcji.

\n

Udostępnianie wewnętrznie: Iron Mountain ma siedzibę w Bostonie w stanie Massachusetts (w USA), ale prowadzi działalność na całym świecie. Aby zrealizować cele biznesowe – z myślą o ochronie danych osobowych – możemy udostępniać Twoje Dane osobowe innym podmiotom zależnym Iron Mountain zgodnie z niniejszą Polityką i według jej opisu.

\n

Udostępnianie zewnętrznie: Możemy również udostępniać Dane osobowe stronom trzecim, m.in.:

\n
  \n
 • Dostawcom Iron Mountain: świadczenie usług Iron Mountain może wymagać przetwarzania Danych osobowych (np. w przypadku zapewnienia narzędzia do zarządzania relacjami z klientami lub ogólnej informatycznej pomocy technicznej, rozpowszechniania materiałów marketingowych itd.). W takim przypadku te podmioty mogą otrzymywać i przetwarzać Twoje Dane osobowe tylko według instrukcji Iron Mountain i w celach świadczenia dla nas usług.
 • \n
 • Innym stronom trzecim w celu sprzedaży, fuzji, przeniesienia firmy lub oddziału: obejmuje to również cele prześwietlania pod kątem zachowania należytej staranności, które mogą również wymagać ujawnienia Danych osobowych konsultantom lub audytorom finansowym Iron Mountain.
 • \n
 • Organy publiczne: Możemy być również prawnie zobowiązani do ujawnienia Danych osobowych, nawet bez Twojej zgody. Cele takich ujawnień obejmują m.in.: (a) odpowiadanie na legalne wnioski organów publicznych, regulacyjnych i podmiotów egzekwujących przepisy oraz (b) ochronę praw i własności Iron Mountain.
 • \n
\n

Standardy udostępniania danych przez Iron Mountain

\n

\n

Nie udostępnimy Twoich Danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody z wyjątkiem przypadków, w których ma to na celu: (a) realizację uzasadnionego celu biznesowego Iron Mountain (np. skorzystanie z usługi świadczonej przez dostawcę); (b) odpowiedź na należycie zatwierdzone żądania organów publicznych; (c) zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami; (d) egzekwowanie/ochronę praw i własności Iron Mountain; lub; (e) ochronę praw naszych pracowników i pozostałych osób korzystających z własności Iron Mountain po otrzymaniu na to zezwolenia oraz w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem. Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak przekazujemy twoje dane osobowe między granicami państwo","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom i podmiotom zależnym Iron Mountain oraz stronom trzecim na całym świecie, które mogą mieć do nich dostęp. Odbiorcy mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony Twoim Danym osobowym z punktu widzenia kraju pochodzenia.

\n

Dbamy o to, by przekazywane Dane osobowe miały zapewnioną odpowiednią ochronę zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju pochodzenia. Przekazanie Danych osobowych odbywa się zwykle w oparciu o co najmniej jedną z następujących zasad:

\n
  \n
 • Standardowe klauzule umowne („SKU”) w przypadku przekazywania Danych osobowych między granicami państw w zależności od tego, w jakim stopniu jest to uzasadnione i istotne (np. w przypadku przekazania Danych osobowych z UE / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii do takich krajów jak USA czy Indie). Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń i/lub otrzymać kopię SKU do zweryfikowania, skontaktuj z nami za pośrednictwem witryny global.privacy@ironmountain.com.
 • \n
 • O ile jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa, prosimy Cię o zgodę na przekazanie Twoich Danych osobowych.
 • \n
 • Spółka Iron Mountain zawarła międzyfirmową umowę o przekazywaniu i przetwarzaniu Danych osobowych w ramach jej grupy spółek, aby umożliwić wewnętrzne przekazywanie Danych osobowych.
 • \n
 • Iron Mountain przestrzega Ram Ochrony Prywatności Danych UE-USA (EU-U.S. DPF), brytyjskiego rozszerzenia Ram Ochrony Prywatności Danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF) oraz Ram Ochrony Prywatności Danych Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. DPF). Więcej informacji można znaleźć tutaj.\n
 • \n
"}},{"@type":"Question","name":"Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Zatrzymamy Twoje Dane osobowe tak długo, jak to będzie niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jak wyjaśniono w niniejszej Informacji. W niektórych przypadkach możemy zatrzymać Twoje Dane osobowe na dłuższy czas, np. jeśli musimy to zrobić ze względu na wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe lub księgowe. W określonych przypadkach możemy zatrzymać Twoje Dane osobowe na dłuższy czas, aby mieć dokładny zapis Twoich kontaktów z nami na wypadek pojawienia się skarg lub wyzwań, lub jeśli uważamy, że istnieje możliwość rozpoczęcia postępowania sądowego w związku z Twoimi Danymi osobowymi lub kontaktami z Tobą.

\n

Jeśli pozyskamy Twoje Dane osobowe w celu przekazania Tobie informacji marketingowych na temat naszych produktów i usług, Twoje Dane osobowe będą przez nas przechowywane, dopóki nie zmienisz zdania o otrzymywaniu takich informacji lub, jeśli jest to wymagane na mocy prawa, zostaną usunięte wcześniej, jeśli nie wykażesz zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz wyślemy Ci w tej sprawie odpowiednie wiadomości (tj. będziesz użytkownikiem nieaktywnym), aby uniknąć w przyszłości kontaktu z Tobą w celach marketingowych. Przechowujemy informację o zatrzymywaniu danych, którą stosujemy do prowadzonej przez nas dokumentacji. Jeśli Twoje Dane osobowe nie są już potrzebne, pozbywamy się ich poprzez usunięcie plików w wersji elektronicznej, zniszczenie dokumentacji w formie fizycznej lub anonimizację, po której nie będziemy już mogli Cię zidentyfikować. Iron Mountain ma specjalne wewnętrzne zasady pozwalające nam zachować zgodność z zasadami zatrzymywania.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak chronimy twoje dane osobowe","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Zawsze chronimy Twoje Dane osobowe, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Aby zapewnić ochronę Twoich Danych osobowych przed utratą lub nieautoryzowanym użyciem, dostępem lub ujawnieniem, zawsze stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i administracyjne. Oto niektóre z podejmowanych przez nas działań: obciążenie członków naszego personelu oraz dostawców usług wymogami przestrzegania poufności; zniszczenie lub trwała anonimizacja Danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne do celów, w których je zebrano. Zawsze sprawdzamy bieżące normy standardów rynkowych (np. normy ISO) oraz jesteśmy na bieżąco z najnowszymi środkami bezpieczeństwa odpowiednimi w przypadku ryzyka związanego z ochroną Twoich Danych osobowych.

"}},{"@type":"Question","name":"Prawa konsumenta / osoby, której dane dotyczą: jak uzyskać dostęp do danych osobowych i je kontrolować","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Respektujemy prawa konsumenta / osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, możesz korzystać ze swoich praw, aby:

\n
  \n
 1. uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych lub pobrać ich kopię – pamiętaj, że być może najpierw będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość, aby uniknąć ujawnienia danych osobom nieupoważnionym, jak również respektować prawo do prywatności innych osób w przypadku zapewniania Ci dostępu do Twoich Danych osobowych lub ich kopii;
 2. \n
 3. sprostować lub usunąć Twoje Dane osobowe – jeśli dane są niedokładne lub niepełne;
 4. \n
 5. ograniczyć przetwarzanie Twoich Danych osobowych – np. gdy kwestionujesz dokładność przetwarzania i ograniczamy przetwarzanie tylko do czasu zweryfikowania Twojego wniosku;
 6. \n
 7. usunąć lub anonimizować Twoje Dane osobowe (zgodnie z „prawem do zapomnienia” określonym w rozporządzeniu RODO), chyba że występują wyjątki, np. gdy przepisy pozwalają nam na takie przetwarzanie;
 8. \n
 9. zapewnić tak zwane „przenoszenie danych” – na Twój wniosek Iron Mountain może „przenieść” Twoje Dane osobowe do innej organizacji/spółki, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją postanowień umowy;
 10. \n
 11. sprostować przetwarzanie Danych osobowych – np. gdy przetwarzamy Twoje Dane osobowe w związku z naszym uzasadnionym interesem lub w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego i przetwarzanie jest zautomatyzowane;
 12. \n
 13. uzyskać kopię zabezpieczeń Danych osobowych stosowanych w przypadku przekazywania poza Twoją jurysdykcję – np. kopię SKU;
 14. \n
 15. złożyć skargę do lokalnego organu nadzoru: Organ ochrony danych, np. ICO w Wielkiej Brytanii;
 16. \n
 17. cofnąć Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych (nie ma to jednak wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed cofnięciem).
 18. \n
\n

Uwzględniając kwestie prawne oraz pozostałe dopuszczalne okoliczności, podejmiemy wszelki uzasadniony wysiłek, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twój wniosek (w każdym przypadku w terminie wymaganym przez prawo) lub poinformować Cię, jeśli będziemy potrzebować do spełnienia Twojej prośby dalszych informacji. W niektórych przypadkach możliwość uzyskania dostępu do Danych osobowych lub ich kontroli będzie ograniczona zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub w stopniu, w którym jest to na mocy tego prawa dozwolone. Zanim ujawnimy Ci żądane Dane osobowe, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i ze względów bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie również prawo do pobrania opłaty, o ile jest dozwolone na mocy prawa, na przykład jeśli Twój wniosek jest pozbawiony podstaw lub zbyteczny.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak można się z nami skontaktować","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Skontaktuj się z nami, jeśli masz zastrzeżenia, skargi lub pytania związane z kwestią ochrony prywatności przez Iron Mountain:

\n

globalny dział ds. prywatności i zgodności
\nglobalny dyrektor ds. prywatności
\ndyrektor ds. ochrony danych Iron Mountain
\nglobal.privacy@ironmountain.com

\n

Nazwę naszej lokalnej spółki zależnej i dane kontaktowe można znaleźć tutaj (w przypadku podmiotów Crozier tutaj) po wybraniu regionu i kraju. Dopilnujemy, by Twoja skarga została rozpatrzona we właściwym czasie i w odpowiedni sposób, oraz zachowamy poufność Twoich próśb i skarg. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą we właściwym czasie od otrzymania Twojej skargi, uwzględniając istnienie ewentualnych lokalnych zasad odnośnie obowiązującego terminu rozstrzygnięcia takiej prośby.

"}},{"@type":"Question","name":"Zmiany w polityce prywatności","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

W przypadku każdej publikacji poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności dodamy w dokumencie datę wprowadzenia zmian. Link do polityki prywatności w poszczególnych witrynach internetowych Iron Mountain zapewni przekierowanie do najnowszej wersji Polityki prywatności.

"}}]}

Skontaktuj się z nami

paper and pen

Skontaktuj się z nami

Wypełnij ten formularz, a specjalista Iron Mountain skontaktuje się z Tobą.
Poproś o wycenę
laptop profile screen

Logowanie i płatności

Zaloguj się na swoje konto lub dowiedz się, jak je utworzyć.
Rozpocznij
customer service

Centrum pomocy

Nasze Centrum Obsługi Klienta szybko udzieli odpowiedzi na Twoje pytania.
Uzyskaj pomoc
ringing telephone

Kontakt z działem sprzedaży

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.
801 800 802