Iron Mountain blue mountains backdrop

Informacje prawne

Wiele aktów prawnych, jak choćby Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, Prawo Bankowe czy Ustawa o Rachunkowości, określa jak zarządzać i przechowywać informacje.
Iron Mountain na bieżąco dostosowuje swoje usługi do aktualnych przepisów legislacyjnych, nasi Klienci mają, więc całkowitą pewność, że działają w zgodzie z prawem.

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 1. Strona internetowa firmy Iron Mountain oraz strony z nia zwiazane – i wszelkie inne elektroniczne formy publikacji i komunikacji („Strony internetowe”) sa dostepne na calym swiecie dla kazdej osoby posiadajacej dostep do internetu. Dostep do Stron internetowych podlega Warunkom Uzytkowania, okreslonym w niniejszym dokumencie („Warunki Uzytkowania”), a takze wszelkim odnosnym regulacjom dotyczacym znaków firmowych oraz praw autorskich, a takze wszelkim innym stosownym przepisom i regulacjom. KORZYSTANIE ZE STRON INTERNETOWYCH FIRMY IRON MOUNTAIN OZNACZA WYRAZENIE ZGODY NA WSZELKIE WARUNKI PRZEDSTAWIONE W DALSZEJ CZESCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, ZATYTULOWANEJ „WARUNKI UZYTKOWANIA”, BEZ ZADNYCH ZASTRZEZEN CZY WYJATKÓW OD TYCH WARUNKÓW. Firma Iron Mountain oraz podmioty afiliowane zastrzegaja sobie prawo do dokonywania zmian w tych Warunkach bez zawiadamiania kogokolwiek i w dowolnym czasie poprzez przeslanie zmienionych Warunków w miejsce Warunków Uzytkowania obowiazujacych do tego momentu. Korzystanie ze Stron internetowych firmy Iron Mountain po wprowadzeniu tych zmian oznacza wyrazenie zgody na wszelkie poprawki wprowadzone do Warunków Uzytkowania.


 2. Strona internetowa IRON MOUNTAIN ZOSTALA UDOSTEPNIONA W POSTACI AKTUALNIE ISTNIEJACEJ, NIE ISTNIEJE ZATEM MOZLIWOSC SKLADANIA REKLAMACJI I UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, CZY TO W SPOSÓB WYRAZNY CZY DOMNIEMANY, ANI JAKICHKOLWIEK ZOBOWIAZAN Z JAKIEGOKOLWIEK TYTULU, LACZNIE – CHOC NIE TYLKO – Z GWARANCJAMI ATRAKCYJNOSCI RYNKOWEJ CZY MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. IRON MOUNTAIN W ZADNYM RAZIE NIE BEDZIE ODPOWIADAC ZA JAKIEKOLWIEK STRATY CZY LAMANIE PRAWA ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SKUTKOWE, SZCZEGÓLOWE, KARNE I TYM PODOBNE, ZWIAZANE Z DOSTEPEM DO LUB KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ DOSTEPEM DO LUB WYKORZYSTANIEM INFORMACJI DOSTEPNYCH W SERWISIE ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH LUB WYNIKAJACE Z JAKICHKOLWIEK DZIALAN, PODJETYCH W REAKCJI NA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE DOSTEPNE W SERWISIE LUB NA STRONACH INTERNETOWYCH.

  Iron Mountain oraz podmioty afiliowane nie przegladaja ani nie sledza zadnych stron internetowych dostepnych jako odnosniki w poszczególnych podstronach Stron internetowych i nie odpowiadaja za tresci zamieszczone na stronach bedacych odnosnikami. Wstawianie jakichkolwiek odnosników nie pociaga za soba zgody na przyjecie ani przyjecia przez Iron Mountain odpowiedzialnosci za tego rodzaju strony internetowe, bedace wlasnoscia niezaleznych podmiotów. Uzytkownik zamieszcza odnosnik do witryny tych podmiotów na wlasne ryzyko.


 3. Wszelkie swiadczone uslugi podlegaja Ogólnym Warunkom Sprzedazy Iron Mountain, których kopia jest dostepna na zyczenie.


 4. Wszelkie znaki firmowe, znaki uslug, loga, hasla, nazwy domen i nazwy handlowe (zbiorczo: „Oznaczenia”) stanowia wlasnosc ich wlascicieli. Firma Iron Mountain nie czerpie zadnych korzysci z Oznaczen poza Oznaczeniami bedacymi jej wlasnoscia. Prawa autorskie do wszelkich materialów zawartych na Stronie naleza do firmy Iron Mountain, jej spólek zaleznych, podmiotów afiliowanych lub niezaleznych licencjodawców. Jezeli Uzytkownik chce wykorzystac materialy zawarte na Stronie internetowej w stopniu wykraczajacym poza przegladanie lub korzystanie w celach edukacyjnych na wlasny uzytek, a prawa autorskie do tych materialów sa wlasnoscia niezaleznego podmiotu, to powinien uzyskac od niego pozwolenie na korzystanie z tego rodzaju materialu. W przypadku gdy Uzytkownik nie jest klientem Iron Mountain i chce pobrac i wykorzystac jakiekolwiek informacje zamieszczone na Stronie internetowej w stopniu wykraczajacym poza przegladanie lub korzystanie w celach edukacyjnych na wlasny uzytek lub w kontaktach z klientem czy potencjalnym klientem z firma Iron Mountain, powinien wypelnic zalaczony formularz i przeslac go na adres webmaster@ironmountain.com, tak aby Projektant strony mógl ocenic proponowane przez uzytkownika zastosowania tresci zawartych na Stronie internetowej firmy Iron Mountain.


 5. Jezeli Projektant strony wyrazi zgode na uzycie zawartosci Strony internetowej Iron Mountain, to jest to równoznaczne z udzieleniem pozwolenia na przegladanie, korzystanie, powielanie, kopiowanie i rozprowadzanie dokumentów na stronie Internetowej Iron Mountain wylacznie w celach wyszczególnionych we wniosku. Skladajacy wniosek zobowiazuje sie, ze: (i) nie bedzie wprowadzal zadnych zmian do dokumentów, publikacji ani grafiki; (ii) nie bedzie cytowal materialów wyrwanych z kontekstu; i (iii) nie bedzie blokowal wyswietlania informacji o prawach autorskich Iron Mountain do tresci bedacych przedmiotem wniosku. Dalej, Skladajacy wniosek zgadza sie, aby firma Iron Mountain miala prawo do wycofania sie ze swojej zgody w dowolnym czasie, a wówczas Skladajacy wniosek natychmiast zaniecha dalszego wykorzystywania zawartosci Strony internetowej firmy Iron Mountain. Wczesniej wyrazona zgoda nie obejmuje zezwolenia na kopiowanie elementów graficznych, wygladu oraz ukladu projektu Strony internetowej firmy Iron Mountain. W mysl warunków okreslonych wyzej – w punkcie 5, Uzytkownik bierze na siebie calosc ryzyka zwiazanego z uzytecznoscia i scisloscia informacji zamieszczonych na Stronie internetowej firmy Iron Mountain, z których uzytkownik ma zamiar skorzystac za zgoda firmy Iron Mountain.


 6. Iron Mountain w dowolnym czasie i bez powiadamiania kogokolwiek moze dokonywac zmian zawartosci Strony internetowej, informacji, które sie na niej znajduja, oprogramowania, dokumentacji, publikacji, cen, specyfikacji technicznych, oferowanych uslug i wszelkich innych informacji i materialów znajdujacych sie na Stronie internetowej.


 7. Uzytkownik zobowiazuje sie nie wykorzystywac Strony internetowej firmy Iron Mountain do zadnych dzialan sprzecznych z prawem lub niedozwolonych w ramach niniejszych Warunków Uzytkowania. Uzytkownik zobowiazuje sie nie podejmowac zadnych dzialan, które zmierzaja do uszkodzenia, zablokowania, przeciazenia lub pogorszenia dzialania któregokolwiek serwera Iron Mountain, albo sieci podlaczonej (podlaczonych) do jakiegokolwiek serwera Iron Mountain i w zaden inny sposób nie przeszkadzac pozostalym uzytkownikom w swobodnym korzystaniu z zawartosci Strony internetowej i jej uzywaniu. Uzytkownik zobowiazuje sie nie podejmowac zadnych prób zdobycia nieuprawnionego dostepu do uslug, materialów, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podlaczonych do dowolnego serwera Iron Mountain lub do Strony internetowej poprzez hakowanie, zdobywanie hasel czy za pomoca jakichkolwiek innych srodków.


 8. Niniejsze Warunki Uzytkowania oraz wszelkie spory mogace wyniknac z tresci lub korzystania ze Stron internetowych Iron Mountain podlegaja i powinny byc zgodnie z nim rozstrzygane.

Znaki handlowe stanowiące własność Iron Mountain

Oto aktualny wykaz znaków handlowych stanowiących własność Iron Mountain. Z powodu dużej liczby usług świadczonych przez firmę Iron Mountain, praktyką naszej firmy jest wymienianie na liście tylko kluczowych znaków handlowych. Brak znaku na stronie nie oznacza, że Iron Mountain nie korzysta z tego znaku, ani że produkt nie jest w sprzedaży, lub że nie jest istotny z punktu widzenia rynku, do którego należy. Status poszczególnych znaków handlowych oznaczony jest symbolem ® lub TM, a same znaki stanowią własność Iron Mountain.
Kolumna statusu odnosi się do statusu znaku handlowego w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Status znaku handlowego

Iron Mountain ®
Design of Mountain (trójkat) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS ®
1-800-FASTFILE ®
COMAC ®
COMAC [styl] ®
Connected ®
Logo Connected ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
EVAA ®
DataDefense TM
DataBundler TM
AdaptiveMarketing TM
BackupCare TM
COMPASS TM
eCustomize TM
GroupTrak TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
i-Purge TM
MyRoam TM
MediaCare TM
Records Collector TM
SecureBase TM
SecureSync TM
SendOnce ®
ShipTrak TM
Sure-DNS TM
TLD Monitor TM
LiveVault ®
eVault ®

Skontaktuj się z nami

paper and pen

Skontaktuj się z nami

Wypełnij ten formularz, a specjalista Iron Mountain skontaktuje się z Tobą.
Poproś o wycenę
laptop profile screen

Logowanie i płatności

Zaloguj się na swoje konto lub dowiedz się, jak je utworzyć.
Rozpocznij
customer service

Centrum pomocy

Nasze Centrum Obsługi Klienta szybko udzieli odpowiedzi na Twoje pytania.
Uzyskaj pomoc
ringing telephone

Kontakt z działem sprzedaży

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.
801 800 802