Uczenie maszynowe (ML) i sztuczna inteligencja – co to jest? Jaką rolę odgrywają w procesie modernizacji systemów informatycznych w firmie?

Blogi i artykuły

Kliknij tutaj i dowiedz się, jaką rolę odgrywa uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w procesie modernizacji systemów informatycznych w firmie!

31 października 20227 minut
Machine learning and artificial intelligence - what is it?

Uczenie maszynowe (ang. machine learning/ML) to zaawansowana metoda analityczna dot. danych, która polega na zautomatyzowanym tworzeniu modeli. W myśl zasady machine learningu algorytmy potrafią się samodzielnie uczyć – identyfikując wzorce oraz mogą podejmować decyzje z ograniczoną ingerencją człowieka.

Uczenie maszynowe jest traktowane również jako systemy uczące się, czyli dziedzina sztucznej inteligencji w 100% dedykowana algorytmom, poprawiającym się automatycznie przez ekspozycję na konkretne dane.

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja – charakterystyka

Dzięki odpowiednio zaprogramowanym algorytmom proces pozyskiwania danych oraz ich analizy staje się coraz bardziej zautomatyzowany, podatny na ulepszenia i rozwoju na większą skalę.

Uczenie maszynowe ML i AI pozwala zmaksymalizować 3 główne elementy:

 • bezawaryjność,
 • efektywność,
 • wydajność.

Warto również wspomnieć, że machine learning przyczynia się w dużym stopniu do redukcji kosztów – podobnie jak nasze rozwiązania cyfrowe wspierające rozwój przedsiębiorstw dzięki digitalizacji i automatyzacji.

Jak działa usługa InSight w Iron Mountain?

W Iron Mountain oferujemy różne rozwiązania cyfrowe. Najbardziej zaawansowane to InSight, które umożliwia zarządzanie informacjami w sposób holistyczny. InSight czyli platforma do zarządzania treścią wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, co pozwala na wydobycie potencjału ukrytego w danych znajdujących się w dowolnym miejscu. Z usługą InSight masz możliwość zdigitalizować papierowe dokumenty swojej firmy, a także zautomatyzować kolejne procesy zarządzania nimi.

Skorzystanie z usługi InSight od Iron Mountain pozwala usprawnić procesy w taki sposób, aby przekształcić dokumenty fizyczne, które zajmują cenną przestrzeń na dokumenty cyfrowe. Dzięki temu zyskasz dodatkowe miejsce w biurze i oszczędzisz zbędnej pracy osobom zatrudnionym. Będą one mogły poświęcić czas na wykonywanie zadań o wyższym priorytecie.

Za sprawą digitalizacji i automatyzacji można uzyskać m.in.:

 • bezpieczną ochronę informacji – wszystkie dane będą przechowywane w formie zaszyfrowanej,
 • centralizację dostępu – dokumenty można w łatwy sposób pozyskiwać z repozytoriów w chmurze, plików współdzielonych oraz systemów zarządzania treścią (znacznie ułatwia to łączność z zasobami).
 • szybkie wyszukiwanie – za pomocą technologii rozpoznawania znaków (OCR) tekst można bezproblemowo wyszukiwać w treści dokumentów (ewentualnie w przypisanych indeksach i plikach dowolnego rodzaju) w ponad 50 językach.

Iron Mountain InSight – wyższy poziom zarządzania informacjami

Usługa InSight od Iron Mountain to doskonałe rozwiązanie do rozwoju i modernizacji firm z różnych sektorów.

W jakich branżach InSight może pomóc w zarządzaniu informacją?

1. Ubezpieczenia

Duże zbiory danych o Klientach i umowach wymagają odpowiedniego przechowywania. Sztuczna inteligencja (AI) w usłudze InSight może pomóc w digitalizacji i indeksowaniu danych wszelkiego typu, co przełoży się na lepsze wyniki wyszukiwań i odnajdywanie niezauważalnych na pierwszy rzut oka prawidłowości. To z kolei pozwoli zmniejszyć koszty i jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo procesów ubezpieczeniowych.

2. Energetyka

InSight od Iron Mountain to doskonałe rozwiązanie, aby zoptymalizować własną dokumentację i zarządzanie informacjami. Ze względu na różne typy danych wykorzystywanych w sektorze energetycznym uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja zidentyfikują treści powiązane z określonymi geolokalizacjami. InSight to skuteczny sposób na odpowiednie oznaczanie i zarządzanie zdjęciami sejsmicznymi oraz analizami geoprzestrzennymi. Możliwość analizy wszystkich dostępnych danych jednocześnie pozwoli geologom i fizykom podejmować trafne decyzje dotyczące energetyki.

3. Kredyty hipoteczne i bankowość

Dokumentacja bankowa i hipoteczna liczy wiele stron, dlatego tak ważne jest zintegrowanie wszystkich informacji w jednym miejscu. Iron Mountain InSight pozwala jednocześnie przeanalizować takie dokumenty jak arkusze kalkulacyjne, zewnętrzne dane oraz pakiety dokumentacji hipotecznej pod kątem obowiązujących aktualnie wymogów regulacyjnych i przepisów dotyczących prywatności w usługach finansowych.

4. Media i rozrywka

Zasoby medialne, takie jak filmy i zdjęcia, wymagają odpowiedniego przechowywania. Automatyzacja procesów w InSight pozwala na identyfikowanie zasobów medialnych różnego pochodzenia i analizowanie ich na podstawie zbiorów metadanych. W odniesieniu do tych danych możesz:

 1. Chronić markę.
 2. Znajdować odpowiedniki między materiałami oryginalnymi a edytowalnymi.
 3. Identyfikować znane osoby.
 4. Zintegrować zewnętrzne repozytoria w jedną sieć.

Postaw na sprawdzonego partnera, jakim jest usługa InSight od Iron Mountain i wykorzystaj cały potencjał ukryty w danych Twojej organizacji.

Uczenie maszynowe (machine learning) oraz artificial intelligence – jakie jest ogólne zastosowanie ML?

Według serwisu Wikipedia1 uczenie maszynowe ma prowadzić do konkretnych, skrupulatnie ustalonych celów, m.in. do kreowania nowych pojęć, formułowania tzw. reguł decyzyjnych czy też zdobywania wiedzy dzięki dokładnej interakcji z otoczeniem. To nie wszystko, bowiem machine learning umożliwia:

 • przyswajanie nowych zagadnień i struktur za sprawą analogii i uogólnienia,
 • formułowanie wiedzy, którą bez problemu zrozumie człowiek,
 • weryfikowanie nieznanych prawidłowości w systemach informacyjnych.

Zastosowanie uczenia maszynowego ML i AI – korzyści

Korzyści związane z uczeniem maszynowym ML i AI przedstawiają się następująco:

 • dogłębna weryfikacja zależności w dużych bazach danych,
 • opracowywanie złożonych problemów,
 • użytkowanie olbrzymich baz danych.

Biorąc pod uwagę obecne informacje dostępne w sieci, można śmiało wywnioskować, że uczenie maszynowe (ML) nieustannie się rozwija, znajdując nowe praktyczne zastosowania. W przyszłości każdy techniczny aspekt będzie zawierał chociaż minimalną implementację algorytmów maszynowego uczenia się.

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczenie_maszynowe

Aktualnie ML i AI znajduje bardzo praktyczne zastosowanie, m.in. w oprogramowaniu do rozpoznawania mowy, automatycznej nawigacji i sterowaniu oraz analizie i klasyfikacji danych.

Oprogramowanie do rozpoznawania mowy – przykłady zastosowania ML i AI.

 • rozwój robotów,
 • rozpoznawanie mowy ludzkiej,
 • automatyzacja czynności domowych za pomocą głosu.

Automatyczne nawigacja i sterowanie – przykłady zastosowania ML i AI.

 • odnajdywanie prawidłowej drogi w obrębie nieznanych obszarów,
 • kierowanie statkiem kosmicznym (NASA Remote Agent) oraz pojazdem (ALVINN),
 • szeroko pojęta automatyzacja dot. systemów produkcji i wydobycia (np. w przemyśle i górnictwie).

Analiza i klasyfikacja danych – przykłady zastosowania ML i AI. 

 • wykrywanie prania pieniędzy,
 • przewidywanie i weryfikacja trendów na rynkach finansowych (na podstawie danych makro- i mikroekonomicznych),
 • rozpoznawanie pisma konkretnej osoby na podstawie przykładów.

Uczenie maszynowe – ograniczenia i problemy

Systemy związane z uczeniem maszynowym są nadal zależne od konkretnych działań podejmowanych przez człowieka. Co więcej – samo projektowanie systemu wymaga od człowieka określenia sposobów pozyskiwania wiedzy oraz jej finalnej prezentacji.

Oprócz etapu tworzenia systemu istnieją trzy główne problemy, a mianowicie:

 • system jest zależny od środowiska (prowadzi to w niektórych przypadkach do błędnej interpretacji lub niewystarczająco kompleksowej analizy),
 • dane mogę być częściowo sprzeczne (ze względu na brak umiejętności definiowania ograniczeń dziedzinowych),
 • poprawność generowanych wniosków (według austriackiego filozofa – Poppera zajmującego się interpretacją ML i AI wiedza zdobyta przez omawiane systemy ma charakter domyślny, przez co rozumowanie indukcyjne nie może zostać w pełni udowodnione).

W konsekwencji wiedza, która jest pozyskiwana przez tzw. uczenie maszynowe, powinna być kontrolowana przez człowieka, wg. konkretnych kryteriów, natomiast system powinien być zdolny wyjaśnić swoje stanowisko w razie pytań.

Jaką rolę odgrywa uczenie maszynowe w procesie modernizacji systemów informatycznych w firmie? Podsumowanie

Uczenie maszynowe w procesie modernizacji systemów informatycznych w firmie odgrywa bardzo istotną rolę – dostarczając dane, przetwarzając je w zestawy możliwe do wykorzystania w praktyce, a dodatkowo prezentując przewidywane rezultaty. Wszystko dzieje się schematycznie. Mechanizmy analityczne działają z dużą wydajnością, w olbrzymiej skali, będąc dużym ułatwieniem dla człowieka.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat uczenia maszynowego ML i AI

Uczenie maszynowe - co to jest i na czym polega?
Uczenie maszynowe to nauka o algorytmach komputerowych. Polega na technologicznym zapamiętaniu konkretnych wzorców i zachowań. Dzięki temu możliwa jest analiza i szukanie nowoczesnych rozwiązań, które sprawdziły się w innych sytuacjach.
 
Uczenie maszynowe ML a technologia AI – kluczowe różnice
Technologia AI, nazywana sztuczną inteligencją obejmuje nieco szerszy zakres. Uczenie maszynowe jest elementem sztucznej inteligencji, tzn. że sztuczna inteligencja nie może istnieć bez uczenia maszynowego.

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej