ROI – co to znaczy? poznaj sposób na maksymalizację rentowności inwestycji

Blogi i artykuły

Czym jest ROI i w jaki sposób może wpłynąć na rentowność Twojego biznesu? Kliknij tutaj – dowiedz się, dlaczego warto wykorzystywać ten wskaźnik!

29 maja 20237 minut
A man in his 50 dressed in dark gray suit he is working from Iron Mountain office

Jednym z kluczowych czynników decydujących o skuteczności inwestycji jest rentowność. Zarówno inwestorzy, jak i przedsiębiorcy starają się osiągnąć jak najwyższy zwrot z zainwestowanych środków, a bardzo pomocnym narzędziem w tym przypadku okazuje się ROI. To zaawansowana miara ułatwiająca oszacowanie efektywności danego przedsięwzięcia, projektu oraz inwestycji. Jeżeli chcesz poznać szczegóły – koniecznie przeczytaj ten artykuł!

ROI – co to jest?

ROI jest skrótem od angielskiego terminu "Return on Investment", czyli zwrot z inwestycji. To miara stosowana do oceny efektywności inwestycji, która wyraża stosunek zysków do poniesionych kosztów. Innymi słowy, ROI jest wskaźnikiem pozwalającym oszacować, ile zysku przyniosła inwestycja w stosunku do jej kosztów.

Jak obliczyć ROI?

ROI oblicza się według prostej formuły:

ROI = (zyski - koszty inwestycji) / koszty inwestycji.

Wynik przedstawionego równania wyraża się zwykle w procentach, co pozwala na łatwe porównanie efektywności różnych inwestycji. Im wyższy wynik ROI, tym bardziej opłacalne było dane przedsięwzięcie. Na przykład, jeżeli zainwestowałeś 1000 zł, a Twój zysk oscylował na poziomie 1500 zł, ROI wyniesie 50%:

ROI = (1500 - 1000) / 1000 = 0.5 = 50%

Zapamiętaj!

ROI jest bardzo popularnym narzędziem stosowanym przez przedsiębiorców i inwestorów, którzy chcą ocenić skuteczność swoich działań. Za jego pomocą można dokonać porównania różnych inwestycji i wybrać te, które generują największe zyski w stosunku do poniesionych kosztów.

Zastosowanie wskaźnika ROI w firmie – zalety i wady

Zastosowanie wskaźnika ROI w firmie umożliwia weryfikację, ile zysku udało się wygenerować z zainwestowanych środków. Dzięki temu będziesz w stanie porównać konkretne projekty i wybrać te, które są najbardziej opłacalne. Niemniej jednak wykorzystywanie miary określającej rentowność firmy wiąże się również z pewnymi mankamentami.

ROI w firmie – zalety

 • Obliczenie wskaźnika ROI jest stosunkowo proste i wymaga jedynie podstawowych umiejętności matematycznych. Dzięki temu można w relatywnie krótkim czasie oszacować wskaźnik zwrotu z inwestycji.
 • ROI pozwala na łatwe porównanie różnych przedsięwzięć. Przekłada się to na łatwiejsze i bardziej trafne podejmowanie decyzji biznesowych.
 • Zastosowanie wskaźnika ROI może pomóc przedsiębiorstwu w doborze najlepszych inwestycji. Prowadzi do zwiększenia rentowności Twojego przedsiębiorstwa.

ROI w firmie – wady

 • Wskaźnik ROI nie bierze pod uwagę czynników zewnętrznych. W szczególności istotne są zmiany rynkowe oraz działania konkurencji, które mogą znacząco wpłynąć na wyniki inwestycji.
 • ROI skupia się na krótkoterminowych korzyściach. Wymieniona miara efektywności nie uwzględnia długoterminowej perspektywy, co może prowadzić do podejmowania tzw. krótkowzrocznych decyzji biznesowych.
 • Wysoki ROI nie zawsze oznacza trafność inwestycji. W tym przypadku warto również uwzględnić ryzyko oraz tzw. koszty alternatywne.

Strategie na maksymalizację ROI – jak możesz poprawić skuteczność swojego biznesu?

Strategie, które mogą pomóc w maksymalizacji ROI i poprawieniu skuteczności Twojego biznesu:

 1. Dokładna analiza inwestycji – przed podjęciem istotnej decyzji biznesowej należy dokładnie przeanalizować potencjalne koszty i zyski, aby oszacować, jakie korzyści mogą wyniknąć z konkretnego wydatku. Warto również zwrócić uwagę na możliwe ryzyko i uwzględnić je w analizie.
 2. Koncentracja na kluczowych obszarach – skupienie się na najważniejszych obszarach biznesu, które generują największe zyski, może pomóc w osiągnięciu wysokiego ROI. Warto zidentyfikować te obszary oraz skupić się na nich, aby zwiększyć wydajność i rentowność w przedsiębiorstwie.
 3. Efektywne zarządzanie kosztami – kontrolowanie kosztów jest kluczowe dla osiągnięcia wysokiego ROI. Rekomendujemy zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić, aby zwiększyć zyski (np. poprzez zmniejszenie zużycia energii lub materiałów).
 4. Innowacyjne podejście – innowacyjne podejście do biznesu i ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań mogą przyczynić się do osiągnięcia wysokiego ROI. Warto zwrócić uwagę na nowe technologie, które zwiększają wydajność i rentowność (istotne są także potrzeby rynkowe).
 5. Wzrost efektywności operacyjnej – wzrost efektywności operacyjnej, czyli zwiększenie wydajności procesów biznesowych, może przyczynić się do osiągnięcia wysokiego ROI. Warto skupić się na optymalizacji procesów, redukcji tzw. marnotrawstwa (np. w kontekście papieru) i zwiększeniu efektywności pracy.

Zarządzanie cyklem życia zasobów IT (ALM) – sposób na maksymalizację ROI w Twojej firmie

Zarządzanie cyklem życia zasobów IT (ALM) to kompleksowy proces obejmujący cały cykl życia sprzętu IT w firmie – od planowania i zakupu, przez wdrażanie i utrzymanie, aż po wycofanie i zastąpienie. Głównym celem ALM jest maksymalizacja wartości biznesowej, jaką przynoszą zasoby IT w firmie, poprzez optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności procesów biznesowych.

ALM obejmuje wiele działań, takich jak:

 1. Planowanie i strategia – identyfikacja potrzeb biznesowych i określenie wymagań technologicznych, które umożliwią realizację celów biznesowych*.
 2. Wdrożenie – skuteczne wdrożenie i konfiguracja systemów i aplikacji, zgodnie z wymaganiami biznesowymi*.
 3. Utrzymanie – zapewnienie nieprzerwanej i wydajnej pracy systemów i aplikacji oraz ich aktualizacji i utrzymywania w dobrej kondycji*.
 4. Wycofanie i zastąpienie – planowanie i przeprowadzenie procesu wycofywania przestarzałych lub niepotrzebnych zasobów IT oraz ich zastąpienie nowymi, bardziej efektywnymi rozwiązaniami*.

* usługa nie zawsze dostępna w Polsce

ALM może przyczynić się do zwiększenia zwrotu z inwestycji (ROI) w technologie informatyczne. Dzięki optymalizacji kosztów i efektywności procesów biznesowych, firmy mogą osiągnąć znaczne oszczędności i poprawić swoją konkurencyjność na rynku. Ponadto ALM pomaga zapobiec nieplanowanym przestojom systemów, co umożliwia uniknięcie strat finansowych związanych z przerwami w działaniu firmy.

Wdrożenie ALM wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i zaangażowania zarządu oraz działu IT. Konieczne jest również posiadanie odpowiednich narzędzi i systemów do zarządzania cyklem życia zasobów IT.

Decydując się na zarządzanie cyklem zasobów IT (ALM) od Iron Mountain, wybierasz skuteczną utylizację i usuwanie danych, weryfikowanie zasobów oraz ich optymalne wykorzystanie, a także remarketing, odnowienie i recykling w celu odzyskania wartości. Warto również wspomnieć, iż wymieniona usługa Iron Mountain wpływa na współtworzenie procesów zmniejszających ślad węglowy i jego emisję do atmosfery.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [ROI - Return On Investment]

ROI to skrót od angielskiego terminu "Return on Investment", czyli zwrot z inwestycji. Jest to miara stosowana do oceny efektywności inwestycji, która wyraża stosunek zysków do poniesionych kosztów.

ROI oblicza się według prostej formuły: ROI = (zyski - koszty inwestycji) / koszty inwestycji. Wynik wyraża się zwykle w procentach, co pozwala na łatwe porównanie efektywności różnych inwestycji.

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej