Zarządzanie wiedzą w organizacji – na czym polega?

Blogi i artykuły

Zarządzanie wiedzą w firmie – jaka jest tego rola? W jakich branżach takie rozwiązania sprawdzają się najlepiej! Kompleksowe omówienie.

21 kwietnia 20237 minut
The management of knowledge in the company

Zarządzanie wiedzą w organizacji staje się coraz bardziej istotne ze strategicznego punktu widzenia. Odpowiednio wdrażając właściwe procesy, można w łatwy sposób uzyskać przewagę konkurencyjną i stać się liderem branży. Wprowadzenie właściwych systemów zarządzania wiedzą pozwala uporządkować i wykorzystać zgromadzone doświadczenie w sposób skuteczny oraz efektywny, co przyczynia się do rozwoju organizacji w perspektywie długofalowej. Jeżeli chcesz poznać podstawowe koncepcje i metody zarządzania wiedzą w organizacji – koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Zarządzanie wiedzą w firmie – jaką ma rolę?

Rola zarządzania wiedzą w firmie może się różnić, w zależności od potrzeb oraz charakterystyki danej marki. Biorąc natomiast pod uwagę obecne standardy, powyższe rozwiązanie przyczynia się do m.in.:

 • zwiększenia efektywności procesów biznesowych – poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczeń;
 • poprawy jakości produktów lub usług – dzięki zastosowaniu eksperckiej wiedzy i najlepszych praktyk branżowych;
 • wprowadzenia innowacji – za sprawą stymulowania twórczego myślenia oraz wymiany wiedzy i pomysłów między pracownikami;
 • optymalizacji procesów szkoleniowych i rozwojowych pracowników – poprzez ujednolicenie procedur oraz standardów, umożliwiając łatwiejszy dostęp do wiedzy i szkoleń;
 • przyspieszenie procesu podejmowania decyzji – zapewniając łatwy dostęp do informacji oraz analiz.

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie – w jakich branżach sprawdza się najlepiej?

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie może być skuteczne w każdej branży. Dlaczego? Ponieważ wszystkie firmy mają specyficzne potrzeby i wyzwania związane z umiejętnym operowaniem doświadczeniem i nabytą wiedzą. Należy jednak pamiętać, że podejście to sprawdza się najlepiej w poniższych branżach:

 • IT i technologia – wiedza i umiejętności pracowników są kluczowe dla rozwoju i innowacji, dlatego zarządzanie wiedzą może pomóc w wykorzystaniu już posiadanych doświadczeń oraz umożliwić łatwiejsze dzielenie się nim pomiędzy pracownikami.
 • opieka zdrowotna – wiedza ekspercka i doświadczenie mają bardzo istotne znaczenie dla jakości opieki i szybkiego diagnozowania chorób (w tej branży zarządzanie wiedzą może pomóc w łatwiejszym dostępie do priorytetowych danych i przyspieszyć podejmowanie kluczowych decyzji).
 • badania i rozwój – zarządzanie wiedzą jest niezwykle potrzebne w celu zapewnienia skuteczności procesów badawczych oraz rozwijania innowacyjnych produktów lub usług w krótszym czasie.
 • produkcja – zarządzanie wiedzą może pomóc w optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poprawie jakości produktów.
 • handel i usługi – zarządzanie wiedzą jest ważne w celu podejmowania decyzji dotyczących strategii sprzedażowej oraz poprawy jakości obsługi Klienta.

Modele zarządzania wiedzą w organizacji – jak to wygląda w praktyce?

Modele zarządzania wiedzą w organizacji określają, w jaki sposób marka może skutecznie gromadzić, przechowywać, udostępniać i wykorzystywać wiedzę, dane w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Poniżej przedstawiamy charakterystykę trzech popularnych modeli zarzadzania doświadczeniem i wiedzą w przedsiębiorstwie.

Model japoński

Oparty na koncepcji „kaizen”, czyli nieustannego doskonalenia. W tym modelu kluczowym elementem jest praca zespołowa i ciągłe doskonalenie procesów. Organizacje korzystające z tego rozwiązania często stosują techniki jak „5S”, „just-in-time” czy „kanban”. Założenia okazują się bardzo proste – wiedza jest tworzona przez pracowników na każdym szczeblu hierarchii, a organizacja ma za zadanie zapewnić odpowiednie mechanizmy umożliwiające efektywne dzielenie się informacją wewnątrz firmy.

Model zasobowy

Wiedza w tym przypadku traktowana jest jako zasób organizacji, który może być mierzony i zarządzany w taki sam sposób jak inne zasoby (np. ludzie, pieniądze). Kluczowym zadaniem organizacji jest identyfikacja, gromadzenie i udostępnianie kwalifikacji, w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej. Model ten zakłada, że wiedza jest trudna do sformalizowania, a jej wartość zależy od kontekstu, dlatego kluczowe jest ciągłe uczenie się i rozwijanie horyzontów przez pracowników organizacji.

Model procesowy

Oparty na koncepcji procesów biznesowych, w których wiedza jest wykorzystywana do poprawy efektywności i jakości. W tym modelu kluczowe okazuje się określenie i zarządzanie procesami umożliwiającymi wykorzystanie erudycji na każdym etapie działalności organizacji. Jakie są założenia? Wartość wiedzy zależy od tego, jak efektywnie wykorzystuje się ją w biznesie.

Jak przyspieszyć zarządzanie wiedzą w organizacji? Skorzystaj z unikalnego rozwiązania Iron Mountain!

Chcesz przyspieszyć zarządzanie wiedzą w organizacji? W takim razie zdecyduj się na digitalizację dokumentacji. Dzięki temu zaoszczędzisz przestrzeń, ponieważ uwolnisz swoją firmę od fizycznych materiałów. Ponadto dane elektroniczne będą przechowywane w bezpiecznej formie, co spowoduje, że dostęp do nich uzyskają wyłącznie osoby upoważnione. Dużym plusem usługi Iron Mountain jest również szybkie wyszukiwanie. Za pomocą optycznego rozpoznawania znaków znajdziesz tekst w treści dokumentów lub w przypisanych indeksach w mniej niż 30 sekund (w ponad 50 językach).

Zachęcamy również do outsourcingu zadań i zajęcia się priorytetowymi kwestiami. Pomoże w tym przypadku eVault – efektywne zarządzanie powierzonymi zasobami papierowymi oraz cyfrowymi. Uzyskaj bezpłatną wycenę już dziś. Napisz do nas maila lub zadzwoń. Chętnie porozmawiamy.
FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

1. Co to jest zarządzanie wiedzą w organizacji?

  Zarządzanie wiedzą to proces operowania istotnymi informacjami w organizacji w celu poprawy wydajności i wyników biznesowych.

2. Jakie korzyści płyną z zarządzania wiedzą w organizacji?

  Zarządzanie wiedzą pozwala na poprawę efektywności działania organizacji, zwiększenie jakości produktów i usług, wypracowanie przewagi konkurencyjnej, lepszą komunikację wewnątrz firmy, ułatwienie podejmowania decyzji, a także zwiększenie lojalności pracowników.

3. Jakie są najważniejsze elementy zarządzania wiedzą?

  Najważniejszymi elementami zarządzania wiedzą są identyfikacja wiedzy, gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie, wykorzystywanie i ciągłe doskonalenie tzw. horyzontów organizacyjnych.

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej