Zwiększenie zgodności z przepisami i umożliwienie uzasadnionego zniszczenia po przeprowadzeniu fuzji

Studium przypadku

W jaki sposób iron mountain ustandaryzował procesy i uprościł realizację w jednej z dużych firmy produkującej wyroby medyczne.

26 sierpnia 20228 minut
Zwiększenie zgodności z przepisami I umożliwienie uzasadnionego zniszczenia po przeprowadzeniu fuzji

W jaki sposób iron mountain ustandaryzował procesy i uprościł ich implementacje w jednej z dużych firm produkującej wyroby medyczne

Sytuacja

Sytuacja

  • Wysoki koszt utrzymania zgodności z przepisami oraz duże ryzyko prawne
  • Brak zasobów do zarządzania niszczeniem danych i cyfryzacji
  • Ograniczenia budżetowe hamowały rozwój dostępnych rozwiązań dotyczących zarządzania danymi
  • Wysoce regulowana branża z nieprzewidywalnymi audytami
Nasze rozwiązanie

Nasze rozwiązanie

  • Dostosowane do potrzeb Klienta Policy Center wykorzystywane do harmonizacji polityki globalnej dla PHI i wrażliwej dokumentacji HR
  • Iron Mountain klasyfikuje przechowywaną dokumentację i zarządza kluczowymi metadanymi
Kluczowe korzyści

Kluczowe korzyści

  • W pełni udokumentowana i podlegająca audytowi polityka zarządzania dokumentacją HR
  • Ustanowiony plan rozwoju polityki zarządzania dokumentacją dla pozostałych obszarów geograficznych
  • Zwiększona współpraca między zespołami HR
  • Zmniejszone ryzyko dzięki uzasadnionemu niszczeniu odpowiedniej dokumentacji

Wyzwanie

Po przeprowadzeniu fuzji dwóch różnych firm produkujących wyroby medyczne, nowo połączony globalny zespół operacyjny ds. zasobów ludzkich (HR) nie miał wglądu w przechowywane informacje zdrowotne (PHI), jak i inną wrażliwą dokumentację.

Bez całościowego wglądu w to, co było przechowywane, firma nie miała informacji o dokumentach, które powinny zostać poddane bezpiecznemu niszczeniu. W efekcie przedsiębiorstwo przechowywało całość dokumentacji. To wpływało nie tylko na koszty przechowywania, ale także zwiększało ryzyko niepowodzenia audytu, co mogło prowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych i utraty zaufania Klientów i Partnerów.

Ponadto z uwagi na pandemię, dział operacyjny obejmujący wiele krajów, nie dysponował wystarczającą ilością pracowników w celu obsługi dodatkowej funkcji przetwarzania dokumentów.

Rozwiązanie

Biorąc pod uwagę globalną obecność Iron Mountain, doświadczenie w branży nauk przyrodniczych, oraz głęboką wiedzę fachową w zakresie zarządzania informacją, zespół HR po stronie Klienta wybrał IM w celu opracowania rozwiązania przy ograniczonym budżecie i ściśle określonym terminie realizacji.

Pierwsza faza koncentrowała się na stworzeniu strategii firmowej dotyczącej przetwarzania dokumentacji przechowywanej na trzech największych rynkach, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Urugwaju. Korzystając z Policy Center, zespoły HR w każdym kraju przy pomocy ekspertów merytorycznych Iron Mountain opracowały ujednolicone procesy zarządzania zasobami. Równolegle personel Iron Mountain dokonał przeglądu dokumentacji fizycznej, identyfikując wymagane metadane, klasyfikując je według rodzaju i niszcząc nieistotne dokumenty.

W drugiej fazie Iron Mountain przeszedł do realizacji kompletnego globalnego rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentami. Działy HR firmy od tej pory będą odpowiedzialne za przegląd dokumentacji i wdrażanie polityki na pozostałych obszarach geograficznych.

Wyniki

Iron Mountain zwiększył zgodności z procedurami (compliance) całego przedsiębiorstwa i uświadomił konieczność bieżącego zarządzania dokumentami. Działając w ramach ograniczeń budżetowych Klienta, Iron Mountain odpowiedział na najpilniejsze potrzeby i przedstawił praktyczny plan przechowywania dokumentacji na terenie obydwu Ameryk oraz na innych obszarach geograficznych. Zespoły HR zwiększyły zakres współpracy, przewidywane są znaczne oszczędności kosztów przechowywania. Sukces przedsięwzięcia został ogłoszony przez Klienta w całej firmie.