Europejski detalista czerpie zyski z wycofanego sprzętu elektronicznego dzięki współpracy z Iron Mountain

Studium przypadku

Wycofany sprzęt elektroniczny może okazać się prawdziwą kopalnią złota. Przekonał się o tym pewien skandynawski detalista, który skorzystał z usługi zarządzania cyklem życia zasobów (ALM, ang. Asset Lifecycle Management) od Iron Mountain w celu wymiany ponad 1 000 stanowisk samoobsługowych w ponad 170 lokalach w całej Europie.

7 czerwca 20248 minut
European retailer partners with Iron Mountain to mine value from retired IT assets

Wycofany sprzęt elektroniczny może okazać się prawdziwą kopalnią złota. Przekonał się o tym pewien skandynawski detalista, który skorzystał z usługi zarządzania cyklem życia zasobów (ALM, ang. Asset Lifecycle Management) od Iron Mountain w celu wymiany ponad 1 000 stanowisk samoobsługowych w ponad 170 lokalach w całej Europie.

Firma, będąca liderem w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych, zdecydowała się w 2022 r. zmodernizować swoją infrastrukturę 15-letnich terminali samoobsługowych, aby w miarę możliwości odsprzedać komponenty, a pozostałe części, których nie da się odsprzedać – poddać odpowiedzialnemu recyklingowi. Na rynku, na którym istnieje niewiele kompleksowych opcji recyklingu sprzętu elektronicznego, Iron Mountain zapewnił wszystko, czego potrzebował detalista: flotę bezpiecznych pojazdów do odbioru, globalną sieć odsprzedaży, bezpieczny łańcuch nadzoru (chain of custody) doświadczenie w oddzielaniu materiałów, światowej klasy zakłady recyklingu i certyfikowaną sanityzację danych.

Kluczowe znaczenie miała odpowiednia synchronizacja. Wycofany sprzęt należało usunąć jednocześnie z instalacją nowych terminali, aby uniknąć zakłóceń w działalności. Maszyny ważące od 34 do 45 kg musiały zostać zdemontowane z cokołów i uchwytów ściennych bez szkody dla Klientów. Specjaliści Iron Mountain od bezpieczeństwa transportu mają bogate doświadczenie w obsłudze delikatnej elektroniki i organizacji przedsięwzięć wymagających złożonej logistyki.

Po zainstalowaniu nowych terminali stary sprzęt został umieszczony na paletach i zabezpieczony w pojazdach Iron Mountain udających się do zakładu Iron Mountain w Lulea w Szwecji, certyfikowanego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi odpowiedzialnego użytkowania i recyklingu (R2v3) oraz z wieloma normami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczącymi bezpiecznej regeneracji i utylizacji.

Odkryta wartość

Po dokonaniu oceny okazało się, że wiele komponentów wycofanego sprzętu można odsprzedać. Takimi komponentami były chociażby ekrany dotykowe, przełączniki sieciowe, adaptery urządzeń peryferyjnych, dyski twarde, karty graficzne i drukarki. Komponenty ostrożnie usunięto, wyczyszczono, przetestowano i oczyszczono ze wszystkich danych. Następnie za pośrednictwem globalnej sieci odsprzedaży Iron Mountain znaleziono nabywców odnowionych części.

Rezultaty całego przedsięwzięcia były imponujące. 93% ekranów dotykowych odsprzedano, a pozostałe poddano odpowiedzialnemu recyklingowi. Podsumowując, w ramach usługi ALM Iron Mountain udało się odzyskać ponad jedną trzecią kosztów projektu dzięki odsprzedaży. Część wpływów została zwrócona Klientowi w ramach umowy dotyczącej udziału w zyskach.

Ze względu na rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej dotyczące ochrony prywatności danych bezpieczeństwo stanowiło priorytet. Odebrany sprzęt dokładnie oczyszczono z danych z wykorzystaniem zastrzeżonej platformy do sanityzacji firmy Iron Mountain, TerawareTM. Dzięki bezpiecznemu łańcuchowi nadzoru (chain of custody) firmy Iron Mountain zapewniono pełną zgodność z wymogami na każdym etapie procesu oraz pełną przejrzystość dla Klienta za sprawą kompleksowej ścieżki audytu. Sprzęt, którego nie dało się odsprzedać, poddano odpowiedzialnemu recyklingowi.

Projekt został ukończony w ciągu sześciu miesięcy bez przestojów w działalności. Klient był zdecydowanie zadowolony z efektów projektu, gdyż mógł zaoferować nowe urządzenia samoobsługowe w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.