Program Clean Start® firmy Iron Mountain

Przewodniki po rozwiązaniach

Bezpieczna i wydajna transformacja miejsca pracy

14 maja 20246 minut
Iron Mountain Clean Start- Two happy people

Przekształcanie powierzchni – nie bez przeszkód i ryzyka

Niezależnie od tego, czy pracownicy wykonują swoje obowiązki zdalnie, w biurze czy hybrydowo, wiele organizacji przekształca swoje przestrzenie i procesy firmowe, aby stworzyć takie środowisko pracy, które sprzyja zwiększeniu zaangażowania, dając większą satysfakcję pracownikom, co pozwala zmniejszyć rotację.

Planowanie i wprowadzanie takich zmian nie zawsze jest łatwe. Przeszkodami w tym procesie mogą być szafki wypełnione nieaktualnymi dokumentami, powierzchnie magazynowe zastawione starym sprzętem IT – to wszystko zajmuje cenną przestrzeń, stwarza ryzyko, zmniejsza produktywność i utrudnia wprowadzenie zmian.

Pokonaj przeszkody i uwolnij pełen potencjał swojego miejsca pracy dzięki programowi Clean Start!

Niezależnie od tego, czego oczekujesz od swojego miejsca pracy – od przebudowy lub zamknięcia przestrzeni biurowej, przeprowadzania fuzji i przejęć (M&A) po lepszą organizację przestrzeni – Clean Start firmy Iron Mountain pomoże Ci:

 • Przyspieszyć realizację zadań
 • Zmniejszyć lub przeprojektować powierzchnię w celu poprawy ROI
 • Chronić poufne lub wrażliwe informacje i zasoby
 • Odkrywać i wdrażać zrównoważone rozwiązania
 • Rozwijać współpracę z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Ustandaryzować rozwiązania w całym portfolio projektów

Jak wygląda przyszłość Twojego miejsca pracy?

Od projektów realizowanych w pojedynczych lokalizacjach po inicjatywy obejmujące całe złożone organizację, dzięki Clean Start firmy Iron Mountain ograniczysz ryzyko, usprawnisz współpracę, zwiększysz wydajność i zapewnisz zrównoważony rozwój, docelowo podnosząc jakość swojego miejsca pracy.

Zamykanie, przenoszenie lub optymalizacja przestrzeni biurowej

Zamykanie, przenoszenie lub optymalizacja przestrzeni biurowej mogą być stresujące, a ostatnie, czego potrzebujesz podczas realizacji takiego projektu, to narażenie organizacji na naruszenie ochrony danych. Tradycyjne firmy zajmujące się przeprowadzkami i obsługą nieruchomości wspierają tego typu projekty, jednak większość z nich nie dysponuje wiedzą specjalistyczną, nie zatrudnia wyszkolonych i sprawdzonych pracowników ani nie korzysta z bezpiecznego łańcucha kontroli (chain of custody), przez co nie jest w stanie odpowiednio zadbać o najcenniejsze zasoby organizacji. Clean Start to kompletny zestaw usług świadczonych w pełni przez jednego dostawcę, zgodnie z naszym unikalnym podejściem do planowania i realizacji projektów:

 • Pakowanie, przenoszenie i przechowywanie dokumentacji poza siedzibą firmy
 • Porządkowanie, pakowanie i przenoszenie stanowisk pracy
 • Przenoszenie, składowanie mebli, palet lub sprzętu
 • Bezpieczne niszczenie starych dokumentów
 • Bezpieczny recykling lub odsprzedaż starego sprzętu IT
 • Likwidacja mebli, wyposażenia i sprzętu

Przeprowadzanie inicjatyw obejmujących całą organizację jak fuzje&przejęcia

Obecnie obserwuje się rekordowy poziom aktywności w zakresie optymalizacji portfela nieruchomości oraz fuzji i przejęć – firmy poszukują synergii i oszczędności, a jednocześnie wprowadzają zmiany transformacyjne. Tymczasem podczas realizacji tego typu inicjatyw przeszkodą mogą być takie czynniki jak: rozproszone lokalizacje obiektów, duże ilości plików lub innych zasobów, niespójne procesy i narzędzia do udostępniania i ochrony informacji. Dzięki ekspertom i zasobom zlokalizowanym na całym świecie metodologia Clean Start pomaga:

 • Bezpiecznie zamknąć niepotrzebne biura
 • Zidentyfikować i wyeliminować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa
 • Zutylizować lub oddać do recyklingu stare lub zbędne zasoby
 • Wyeliminować pojedyncze procesy/polityki

123 diagram

Realizacja projektu z myślą o zrównoważonym rozwoju

Rrealizacja projektu Clean Start może pomóc Ci wesprzeć strategię zrównoważonego rozwoju, wykraczającą poza eksploatację budynku.

 • Recykling papieru: Zapewniamy bezpieczne niszczenie i recykling dokumentów.
 • Odsprzedaż sprzętu IT: Nasze usługi bezpiecznej utylizacji zasobów IT umożliwiają recykling, regenerację lub odsprzedaż sprzętu IT, co pozwala uniknąć składowania odpadów.
 • Przekazanie materiałów biurowych/mebli potrzebującym: Zapobiegaj składowaniu odpadów i wspieraj lokalne organizacje charytatywne, przekazując im niepotrzebne meble i materiały biurowe.
 • Redukcja emisji: Nasze centra danych są zasilane energią odnawialną, a nasz Green Power Pass umożliwia zastosowanie jednostek energii odnawialnej do redukcji emisji.

Clean Start – przed i po

Historia sukcesu

Pewien globalny bank wprowadził nową strategię pracy, która zakładała zmniejszenie o połowę dużej powierzchni biurowej, zamknięcie przestrzeni i przeniesienie się do nowej lokalizacji. Bank skorzystał z programu Clean Start, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, bezpiecznie sfinalizować projekt i wspierać rozwój firmy w przyszłości.

Clean Start pomógł:

 • zwiększyć dostępną przestrzeń dzięki usunięciu szafek na dokumenty i innych starych zasobów oraz przeniesieniu stosów dokumentów do magazynu zewnętrznego
 • bezpiecznie zniszczyć i oddać do recyklingu tony starych dokumentów
 • zdigitalizować setki tysięcy plików i wdrożyć procesy cyfrowe
 • stworzyć nowoczesną, elastyczną przestrzeń z miejscem do współpracy i spotkań
 • opracować ustandaryzowany proces na potrzeby przyszłych projektów w portfolio organizacji