Zrównoważony rozwój a nauki przyrodnicze (life sciences)

Przewodniki po rozwiązaniach

W branży nauk przyrodniczych (life sciences) zarządzanie cyklem życia informacji ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i kształtowania pozytywnego wpływu na środowisko.

26 sierpnia 20226 minut
Zrównoważony rozwój a nauki przyrodnicze (life sciences)

Brakujące ogniwo między naukami przyrodniczymi (life sciences) a zrównoważonym rozwojem

Biorąc pod uwagę, że nauki przyrodnicze zajmują się wyjątkowymi wyzwaniami i innowacjami w zakresie biotechnologii, opieki zdrowotnej, wytwarzania produktów chemicznych itp., logiczne jest, że w ich ramach inwestuje się w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Mimo to w branży, na co dzień, stosowane są toksyczne substancje biologiczne i chemiczne. Kliniki i zakłady produkujące wyroby medyczne walczą z kosztami związanymi ze zużyciem wody i energii. Laboratoria i łańcuchy dostaw wymagają bezpiecznych metod utylizacji, a zakłady produkujące lekarstwa często wytwarzają duży ślad węglowy.

Uznanie tego faktu skłoniło liderów branży do przyjęcia szeroko zakrojonych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poza bezpośrednim wpływem na środowisko firm z branży nauk przyrodniczych, transformacja cyfrowa i rozwój doprowadziły do zwiększonego zużycia zasobów naturalnych i powstania nowych form odpadów. Jest to także widoczne w przetwarzaniu dokumentacji i danych, zarówno cyfrowych, jak i fizycznych. Cykl życia informacji znajduje się w obiegu zamkniętym, który ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko dzięki umożliwieniu naprawy, recyklingu, regeneracji lub odnowienia zasobów dla potrzeb ponownego wykorzystania.

Wpływ transformacji cyfrowej na środowisko

Firmy z branży nauk przyrodniczych (life sciences) starają się kontrolować ilość danych w swoich systemach, lecz nadal tworzą niewidoczne odpady, nawet na czysto cyfrowych platformach.

  • Zapotrzebowanie na dane rośnie wraz z każdym udostępnionym e-mailem, wymianą profilu klienta, aktualizacją zamówienia i nowymi wynikami laboratoryjnymi. Podobnie centra danych – ich zużycie zasobów naturalnych niezbędnych do zasilania – powiększa się w miarę wzrostu zapotrzebowania na łączność i sieć.
  • Testy R&D w dziedzinie farmaceutyki skutkują powstaniem znacznej liczby raportów, które muszą spełniać wymogi narzucone rygorystycznymi przepisami.
  • Twórcy technologii biomedycznych i opieki zdrowotnej generują zarówno odpady papierowe, jak i z tworzyw sztucznych podczas projektowania i dystrybucji produktów.

Właściwe zarządzanie wszystkimi danymi, zarówno fizycznymi, jak i cyfrowymi, może pomóc radykalnie zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych i zminimalizować ilość generowanych odpadów.

Zrównoważony rozwój koncentruje się na zaspokajaniu teraźniejszych potrzeb bez naruszania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych.
Investopedia

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej