Iron Mountain InSight®

Przewodniki po rozwiązaniach

Dzięki Iron Mountain InSight można szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek zmodernizować procesy operacyjne i poprawić jakość obsługi klienta, jednocześnie gwarantując, że systemy informatyczne nie zostaną zastąpione nowszymi wersjami.

6 lipca 20216 minut
Iron Mountain InSight®

Zwiększ swoją wydajność biznesową oraz zmaksymalizuj wykorzystanie posiadanej treści

Wyzwanie biznesowe:

Wydobycie dodatkowej wartości z danych zawartych w treściach o różnych formatach jest dla organizacji sporym wyzwaniem. Wiele z takich treści jest przechowywanych w rozmaitych repozytoriach cyfrowych (tj. plikach współużytkowanych, chmurze danych, aplikacjach w chmurze itp.), a także w pudłach archiwizacyjnych i na taśmach z kopiami zapasowymi, co utrudnia szybkie i łatwe pozyskanie ważnych informacji biznesowych. Różnorodność systemów pamięci masowej oznacza, że znacznie trudniej jest generować wzrost przychodów, poprawić jakość obsługi klienta, optymalizować wydajności czy zarządzać firmą.

Nawet jeśli same treści są dostępne, to już ich przeszukanie i wydobycie oraz zrozumienie, jakie dokładnie informacje znajdują się w zasobach, pochłonie mnóstwo czasu i kosztów, zanim będzie je można wykorzystać do usprawnienia procesów biznesowych.

Jeszcze bardziej sprawy komplikuje fakt, że wiele istniejących aplikacji dla przedsiębiorstw opiera się na starszych technologiach. W świecie cyfrowym, w którym oczekiwania klientów rosną z każdym rokiem, systemy te nie są już w stanie sprostać potrzebom operacyjnym firm ani ich klientów. Ich obsługa wymaga bowiem zaawansowanej wiedzy, której utrzymanie jest kosztowne, a dodatkowo musi upłynąć sporo czasu, zanim wartość zostanie faktycznie dostarczona.

Nowoczesna platforma do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie

W odpowiedzi na rosnące potrzeby dzisiejszych organizacji, powstała platforma usług treści (CSP) Iron Mountain InSight, umożliwiająca uwolnienie wartości ukrytej w danych z korzyścią dla procesów biznesowych firmy.

Platforma zapewnia dostęp mobilny, oparty na chmurze, jednocześnie oferuje funkcję zarządzania nieustrukturyzowanym zbiorem treści takich jak dokumenty, filmy i zdjęcia, w szybki i efektywny sposób. Oparta na otwartym kodzie źródłowym (open source) i stworzona do działania w chmurze (cloud-native), platforma Iron Mountain InSight oferuje elastyczność związaną z wykorzystaniem technologii tj.: (AI) sztuczna inteligencja i (ML) uczenie maszynowe, a także technik programowania o niskim poziomie kodu. Platforma Iron Mountain InSight pozwala na szybką modernizację systemów informatycznych przy jednoczesnym zapewnieniu zintegrowanego wyszukiwania w wielu repozytoriach.