Wyzwania działów HR

Przewodniki po rozwiązaniach

Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają przeciwdziałać problemom działów personalnych i usprawniać ich pracę poprzez automatyzację procesów.

11 czerwca 20216 minut
Wyzwania działów HR

Podstawą prawidłowego działania każdej firmy jest sprawne funkcjonowanie działów kadrowo-płacowych. Ich kompetencje w dużej mierze są zależne od wielkości organizacji i specjalizacji zespołów. Jak jednak pokazują badania, czas osób zatrudnionych w działach HR nie zawsze wykorzystywany jest w sposób, który pozwoli dostarczyć firmie korzyści biznesowych1.

Firma Iron Mountain, wraz z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przeprowadziła badanie, którego celem było ustalenie, z jakimi trudnościami borykają się pracownicy działów HR różnych firm i instytucji.

Czego się dowiedzieliśmy?

Wyzwania działów HR – Czego się dowiedzieliśmy?

Jakie sa główne obowiazki działów HR?

Dokumentacja pracownicza to wrażliwy rodzaj danych określonych przepisami z zakresu prawa pracy. Działy HR szczególną uwagę przykładają do aktualizacji spisów zawartości, ustalania wysokości wynagrodzenia oraz dokonywania rozliczeń. Co istotne, jak wynika z analiz, samo tylko raportowanie pochłania działom personalnym średnio 50 h miesięcznie. Należy również zaznaczyć, że wraz z rozwojem organizacji dochodzi do zwiększenia liczby dokumentów, co wymaga zatrudnienia kolejnych osób do ich obsługi.

Jak wspomóc prace działów HR?

Innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne pozwalają przeciwdziałać problemom działów personalnych i usprawniać ich pracę. Mowa tutaj zarówno o outsourcingu wybranych procesów HR-owych (jak np. rekrutacja), jak i o przekazaniu wybranych zadań firmom specjalizującym się w automatyzacji procesów czy digitalizacji.

Jakie korzysci przyniesie to przedsiebiorstwu?

Korzystanie z profesjonalnych usług wspierających działania HR pozwala na zaangażowanie się pracowników tych działów w zadania, które stanowią większą wartość z punktu widzenia firmy. W wyniku delegowania niektórych zadań działów personalnych, obserwuje się coraz częstsze angażowanie pracowników HR do wspierania działalności firmy w zakresie strategicznego planowania kadr, wdrażania norm jakościowych, zapewnienia ciągłości realizacji zadań oraz innych działań o charakterze innowacyjnym. Automatyzacja procesów to nie tylko oszczędność czasu, ale także ograniczenie nakładów finansowych przedsiębiorstwa.

1Badanie „Od kadr do HRBP” przeprowadzone przez firmę Iron Mountain oraz ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.