Modernizacja procesów i pozbycie się papieru w konsulacie

Przewodniki po rozwiązaniach

Rozwiązanie Iron Mountain Paperless Consulate to kompleksowy pakiet usług usprawniających procedury konsulatów, poprawiających obsługę klienta i zapewniający zgodność z przepisami.

26 maja 20236 minut
Modernizacja procesów w konsulacie i pozbycie się papieru

Rozwiązanie Iron Mountain Paperless Consulate to kompleksowy pakiet usług usprawniających procedury konsulatów, poprawiających obsługę klienta i zapewniający zgodność z przepisami.

Konsulaty zazwyczaj świadczą szereg usług związanych z rejestracją ludności dla obywateli mieszkających za granicą. Podobnie jak inne urzędy publiczne ambasady muszą radzić sobie ze starą dokumentacją, zazwyczaj sporządzaną ręcznie i przechowywaną w postaci fizycznej, która z upływem czasu spowodowała gwałtowny rozrost fizycznych archiwów i utrudniła wyszukiwanie informacji.

Niedawna pandemia wirusa COVID-19 wywarła ogromną presję na urzędy, ambasady i konsulaty, by zdalnie wydawać, odnawiać i weryfikować dokumenty obywateli.

Wyzwania

Duże archiwa fizyczne stwarzają problemy związane z ochroną prywatności i bezpieczeństwem ze względu na brak możliwości łatwego stosowania zasad przechowywania w czasie rzeczywistym w odniesieniu do dużych ilości ważnych dokumentów, co może narazić ambasady i konsulaty na potencjalne naruszenie danych, a przez to kary. Ponadto duża liczba wniosków o kopie akt, spraw i przesyłek oraz poleganie na ręcznej, osobistej obsłudze spowodowały długi czas oczekiwania, a w niektórych przypadkach przerwanie świadczenia usług.

Rozwiązanie

Pozbądź się papieru

Dzięki rozwiązaniom firmy Iron Mountain można wykorzystać inicjatywę Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do realizacji własnej strategii transformacji cyfrowej. Możemy zdigitalizować dużą ilość fizycznych dokumentów znajdujących się w archiwach i przechowywać je w cyfrowym repozytorium.

Konsolidacja nieruchomości

Trudno jest zarządzać polityką przechowywania danych w przypadku dokumentacji fizycznej. Możemy pomóc w ustaleniu, jakie dokumenty należy zachować, a jakie można bezpiecznie zniszczyć. Umożliwi to spełnienie wymagań prawnych i jednocześnie uwolni cenną przestrzeń.

Poprawa jakości usług dla obywateli

Dzięki naszym rygorystycznym procesom postępowania z dokumentami zawsze wiadomo, gdzie w danej chwili znajdują się zasoby fizyczne i cyfrowe, a informacje są dostępne w dowolnym miejscu i czasie. Pozwala to zwiększyć wydajność pracowników i zapewnić lepszą obsługę obywateli.

Korzyści

 • Wykorzystanie inicjatywy na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Unii Europejskiej (UE) w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej.
 • Spełnienie wytycznych UE dotyczących digitalizacji.
 • Konsolidacja nieruchomości
 • Poprawa obsługi i zadowolenia obywateli.
 • Wdrożenie pełnego łańcucha nadzoru w całym procesie zarządzania informacją, dzięki czemu wszystkie działania są możliwe do skontrolowania i prześledzenia.
 • Ochrona treści i zarządzanie nią z możliwością dostosowania się do przyszłych potrzeb.
 • Poprawa dokładności zaświadczeń dla obywateli, w tym dokumentów pisanych odręcznie, a także przyspieszenie usług świadczonych przez ambasadę (np. wniosek o paszport, dokumentacja dotycząca podróży w nagłych wypadkach itp.).

Opcje usług kompleksowych:

Jesteś wyjątkowy – dostosuj rozwiązanie do swoich potrzeb
Zarządzanie informacjami

Zarządzanie informacjami

Nasz zespół specjalistów ds. usług doradczych może pomóc klientom w weryfikacji, poprawie lub przyspieszaniu skomplikowanych procesów związanych z przechowywaniem informacji, ochroną prywatności, zgodnością z przepisami i zarządzaniem ryzykiem.
Inteligentne sortowanie

Inteligentne sortowanie

Posortujemy i przeorganizujemy pliki klienta według kryteriów kwalifikujących do zniszczenia, typu dokumentu, statusu dokumentu, unikalnego identyfikatora lub według innych potrzeb.
Start od zera

Start od zera

Zarządzamy procesem czyszczenia i zapewniamy usługi ułatwiające bezpieczne niszczenie lub oddanie niepotrzebnych już zasobów.
Bezpieczne niszczenie

Bezpieczne niszczenie

Bezpiecznie pozbędziemy się i zniszczymy w Twoim imieniu wszystkie dokumenty fizyczne, które uznano za zbędne, przestarzałe i nieistotne.
Szkolenie personelu

Szkolenie personelu

Nasi eksperci mogą przeprowadzić szkolenie dla pracowników, aby wszyscy dobrze opanowali nowe metody pracy i byli gotowi do zarządzania dokumentami w przyszłości, danych ma odbywać się na miejscu.

Pozbądź się papieru z Iron Mountain

 • Kompleksowe zarządzanie informacjami, w tym odbieranie fizycznych dokumentów, digitalizacja i przechowywanie aktywów w repozytorium czy utylizacja papieru.
 • Skala: 94 centra, w 44 krajach specjalizujące się w obrazowaniu, indeksowaniu, kontroli jakości i przetwarzaniu – obsługujące ponad 1,5 miliarda dokumentów rocznie
 • Bezpieczeństwo: jesteśmy znani z zabezpieczania wrażliwych danych od ponad 70 lat w różnych branżach w ponad 60 krajach. Pomogliśmy wielu konsulatom w modernizacji ich działalności operacyjnej.
 • Bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z klientami z listy Fortune 1000

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się bezpośrednio z Iron Mountain.

801 800 802 | orders@ironmountain.pl | IRONMOUNTAIN.COM/PL-PL/CONTACT