Zmień sposób funkcjonowania działu HR

Przewodniki po rozwiązaniach

Rozwiązanie Human Resources opracowane przez Iron Mountain to oferta, która umożliwia pracownikom i wewnętrznym partnerom biznesowym udział w workflow wspierającym działalność operacyjną.

16 stycznia 20236 minut
Zmień sposób funkcjonowania działu HR

Wyzwanie

Zarządzanie dokumentami HR może być trudne, gdy znajdują się one w wielu formatach, a praca odbywa się w modelu hybrydowym. Uwolnienie HR od mozolnej pracy z teczkami pracowniczymi pozwala na pełniejsze skoncentrowanie się np. na nowoprzyjętych osobach. Skuteczny onboarding jest bardzo ważny. Nie tylko skraca on czas potrzebny nowym członkom zespołu na zwiększenie produktywności, ale może również zapewnić lepsze doświadczenia pracowników i pomóc zmniejszyć rotację w pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. Równocześnie kompletna, aktualna i zarządzana zgodnie z ciągle zmieniającymi się przepisami oraz regulacjami, dokumentacja pracownicza jest priorytetem. Niestety śledzenie brakujących potwierdzeń i tworzenie raportów kontrolnych jest procesem nieefektywnym, wymagającym i czasochłonnym.

Rozwiązanie

Iron Mountain Human Resources to oferta, które umożliwia pracownikom i wewnętrznym partnerom biznesowym udział w workflow wspierającym działalność operacyjną. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz w stanie stworzyć procesy, zgodnie z którymi inni muszą postępować oraz zautomatyzować przesyłanie dokumentów do osób, które powinny wykonać jakieś działanie, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i czy korzystają z urządzeń mobilnych. Będziesz mógł zautomatyzować powiadomienia o eskalacji opóźnień w procesach, braku dokumentacji w aktach pracowników oraz będziesz mógł w łatwy sposób odnaleźć zeskanowaną dokumentacje potrzebną do obsługi zapytań, wniosków audytowych i toczących się postępowań sądowych. Otrzymasz jeden „widok”, która zapewni Ci niezbędny nadzór, a także pulpity nawigacyjne z danymi i statystykami pozwalające na podejmowanie prawidłowych decyzji.

Jak to działa?

Rozwiązania Dla Działów Human Resources

Co zyskasz

  • Usprawnione procesy HR i wyższy poziom obsługi pracowników
  • Poprawę komunikacji związaną z przestrzeganiem procedur
  • Zwiększenie zgodności z przepisami (compliance) dotyczącymi prywatności, przy jednoczesnej ochronie danych
  • Większe zadowolenie pracowników Twojej firmy