Obsługa ZUS RIA z Iron Mountain

Przewodniki po rozwiązaniach

Skorzystaj z obsługi dokumentacji do przygotowania zaświadczeń pracowniczych - dowiedz się, jak wygląda złożenie raportów ZUS RIA z Iron Mountain.

11 czerwca 20216 minut
Obsługa ZUS RIA z Iron Mountain

Obsługa dokumentacji do przygotowania zaświadczeń pracowniczych poprzez złożenie raportów informacyjnych ZUS RIA

Podstawą prawidłowego działania każdej firmy jest sprawne funkcjonowanie działów kadrowo-płacowych. Ich kompetencje w dużej mierze są zależne od wielkości organizacji i specjalizacji zespołów.

Firma Iron Mountain oferuje kompleksową obsługę archiwum i dokumentacji pracowniczej, dzięki czemu zarządzaniem dokumentami zajmują się zespoły wyspecjalizowanych ekspertów, gwarantując twojej firmie oszczędności i poprawę efektywności operacyjnej.

Przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu I zatrudnieniu (RP-7)

W ramach naszych rozwiązań, po udzieleniu pełnomocnictwa przez klientów, oferujemy:

 • Dokładne zarejestrowanie dokumentacji
 • Wyszukiwanie dokumentacji po otrzymaniu zgłoszenia od byłego pracownika
 • Sporządzenie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • Przygotowanie niezbędnych kopii dokumentów
 • Wysłanie wniosków do byłych pracowników Klienta

W ciągu jednego miesiąca odpowiadamy na około 500 wniosków!

Co zyska Twoja firma?

 • Czas przeznaczany do tej pory na przygotowanie odpowiedzi na zapytania byłych pracowników
 • Kompleksową obsługę archiwum, o którą nie musisz się martwić
 • Większą efektywność w zarządzaniu czasem wszystkich pracowników

Obsługa ZUS RIA

W Iron Mountain przygotujemy zaświadczenia ZUS RIA za pracowników, których okres zatrudnienia przypadał na czas od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.

 • Wspólnie z klientami, po zapoznaniu się z bazami danych ustalamy terminy składania oświadczeń ZUS OSW
 • W ciągu 12 miesięcy przygotowujemy dane do raportów ZUS RIA
 • Przekazujemy raporty w formie plików z bazami danych pracowników przygotowanych na podstawie informacji wygenerowanych z sytemu kadrowo-płacowego klientów oraz z systemu Płatnik
 • W raportach wskazujemy wypłacone składniki wynagrodzenia, które zostały wypłacone w danym roku kalendarzowym, a dotyczą roku ubiegłego
 • Ze względu na przejrzystość danych generujemy gotowe informacje do wprowadzenia w systemie Płatnik lub w ustalonej formie

Co zyska Twoja firma?

 • Obsługę w analizie danych – wszystko zrobimy za ciebie
 • Możliwość pozbycia się części dokumentacji pracowniczej (zgodnie z przepisami)
 • Oszczędność pieniędzy i miejsca w biurze na przechowywanie dokumentów
 • Pełne bezpieczeństwo danych - działamy w oparciu o umowy o zachowaniu poufności – twoje dane są pilnie strzeżone