Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

Biała księga
Treści premium

Niemal połowa wszystkich firm w UE i USA zgłosiła naruszenie danych w ciągu ostatniego roku. Średni koszt? 3,86 miliona dolarów - nie licząc potencjalnych kar, pozwów zbiorowych, spadku cen akcji, utraty zaufania klientów i szkód dla marki.

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

Niemal połowa wszystkich firm w UE i USA zgłosiła naruszenie danych w ciągu ostatniego roku. Średni koszt 3,86 miliona dolarów - nie licząc potencjalnych kar, pozwów zbiorowych, spadku cen akcji, utraty zaufania klientów i szkód dla marki.

Niniejszy e-book prezentuje, w jaki sposób organizacja - niezależnie od jej wielkości i ograniczeń budżetowych - może wdrożyć najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w celu ochrony poufności, integralności i dostępności systemów informatycznych. Przedstawia również strategie szybkiego i skutecznego odzyskiwania sprawności działania biznesu w przypadku naruszenia danych, tak aby zminimalizować koszty.

Najważniejsze informacje:

  • Strategie uwzględniające ryzyko związane z zarządzaniem informacjami
  • Wspieranie kultury pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i skutecznego zarządzania informacjami w całej organizacji
  • Tworzenie planu odzyskiwania sprawności działania biznesu w przypadku naruszenia bezpieczeństwa

... i więcej

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej

 

Naruszenia danych stanowią poważny problem dla organizacji, co widać na przykładzie ostatnich badań.

  • Niemal połowa respondentów badania przeprowadzonego wśród 4200. europejskich i amerykańskich firm zgłosiła naruszenie w ciągu ostatniego roku1.
  • Średni koszt naruszenia danych szacuje się na 3,86 mln USD2. Ryzyko dla przedsiębiorstw nie polega jedynie na wysokości kar. Pozwy zbiorowe, spadek cen akcji, utrata zaufania klientów i szkody dla reputacji będą miały znaczący wpływ na markę.

Istnieje wiele narzędzi, które firmy mogą wdrożyć, próbując odeprzeć ataki. W tym artykule analizujemy co należy wziąć pod uwagę, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje. Jak można wprowadzić najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w całej organizacji, aby chronić poufność, integralność i dostępność systemów informatycznych - oraz odzyskać sprawność działania w przypadku naruszenia danych?