Zarządzanie Polityką Przechowywania Informacji

Zgodna z ładem informacyjnym ścieżka ku efektywności
i optymalizacji kosztów.
Retention Policy Management Banner - Folks meeting over documents

Zarządzanie Polityką Przechowywania Informacji

Zgodna z ładem informacyjnym ścieżka ku efektywności
i optymalizacji kosztów.
  1. Home
  2. Polityka Przechowywania i Poufności

Zarządzanie cyklem życia informacji ma kluczowe znaczenie dla zdrowego funkcjonowania każdej organizacji. Od ich powstania, przez ich użycie, aż po swobodne dysponowanie; każdy etap cyklu życia informacji wymaga planowania i procesów, aby zapewnić porządek i zapobiec chaosowi.

Podstawowym narzędziem dla zarządzenia cyklem życia informacji zarówno w postaci cyfrowej jak i fizycznej jest harmonogram przechowywania. Na najbardziej podstawowym poziomie harmonogram określa, jak długo należy przechowywać dokumenty zgodnie z przepisami państwowymi czy przemysłowymi, które mają zastosowanie w przypadku Państwa organizacji.

Będąc kluczowym elementem zachowania ładu organizacyjnego, obowiązująca polityka przechowywania dokumentacji, umożliwia również firmie efektywne zarządzanie kompletnym cyklem życia informacji.





Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN