Kom igång med hållbar it

Bloggar och artiklar

Företag och verksamheter behöver ta sitt ansvar och arbeta mer med hållbar IT. Här kan du läsa mer om vad hållbar IT är och hur ni gör för att komma igång!

20 december 20217 minuter
Get started with sustainable it

Hållbar IT – ett relativt nytt men viktigt begrepp. I det stora hela handlar hållbar IT om att företag och verksamheter behöver ta sitt ansvar för miljön och bidra till en mer hållbar värld, bland annat genom att ta fram policys för hur de ska jobba klimatsmart med sin IT och bli ett mer digitaliserat företag. Som företag bör ni exempelvis tänka på vilken IT-utrustning ni köper in, hur er gamla IT-utrustning hanteras och hur ni digitaliserar er verksamhet.

På Iron Mountain kan vi hjälpa ditt företag att komma igång med hållbar IT och bidra till en bättre framtid. Vi kan hjälpa er sätta upp policys och rutiner för hur ni ska jobba med er IT, ta hand om er gamla IT-utrustning som vi säljer vidare åt er om den fungerar eller destruerar på ett miljövänligt sätt om den inte längre kan användas. Vi har även flera tjänster inom digitalisering för att ni ska kunna bli ett pappersfritt företag som är hållbart inom flera avdelningar.

Vad är hållbar IT?

Hållbar IT innebär att företag använder sin IT-utrustning på ett sätt som skyddar både människor och planet genom att minska avfallet, återvinna det de inte behöver, använda mindre el och använda teknik för att arbeta mer klimatsmart. Det kan exempelvis innebära att man minskar användandet av papper genom att digitalisera delar av verksamheten eller främjar distansarbete med hjälp av olika digitala lösningar för att minska på resandet. Hållbar IT är viktigt ur ett miljöperspektiv men kommer också med viktiga organisatoriska fördelar, till exempel ökad produktivitet och minskade kostnader.

Så här kommer ni igång med hållbar IT

Att komma igång med något nytt kan ibland kännas långt borta och som ett alltför stort projekt. Hållbar IT behöver inte vara så stort och ibland räcker det med att bara börja med en enklare åtgärd för att sedan kunna ta nästa.

Här är några tips på hur ni gör för att komma igång med er hållbara IT:

  • Ta reda på nuläget genom att kartlägga vilka IT-produkter och IT-system som ni använder idag.
  • Inventera utifrån nuläget hur ni ska kunna göra er IT-verksamhet mer hållbar och hur ni kan använda er av IT för att göra andra områden inom verksamheten mer hållbara.
  • Involvera ledningen och personalen i att ta fram mål och handlingsplaner för hur ni ska arbeta med hållbar IT.
  • Genomför planen och utvärdera efterhand hur det har gått och om ni har nått era mål. Därefter sätter ni nya mål att sträva efter.

Exempel på åtgärder som bidrar till att ni blir ett mer hållbart företag

  • Använd återvunna datorer och utrustning när det är möjligt för att spara pengar och bidra till att elektroniska komponenter inte hamnar på soptippen när de inte längre används av anställda eller kunder.
  • Erbjud utbildningstillfällen där de anställda får lära sig hur man på rätt sätt gör sig av med batterier, tonerkassetter, bläckstrålepatroner, mobiltelefoner, bärbara datorer etcetera, så att alla komponenter kan återvinnas när de inte längre behövs på kontoret i stället för att bara slängas.
  • Använd tjänster som kan hjälpa till med återvinning, återanvändning eller återanvändning av material.
  • Främja distansarbete och möten på distans för att minska resandet vilket bidrar till ett bättre klimat. Med hjälp av IT finns det nu lösningar som underlättar distansarbete och möten mellan folk från hela världen.
  • Ersätt fysiska produkter med digitala varianter, såsom e-fakturor, PDF-tidningar och digitala kvitton.

Iron Mountain hjälper ditt företag med hållbar IT

På Iron Mountain är vi experter på digital informationshantering och kan hjälpa ditt företag att komma igång med hållbar IT och att bli ett mer digitaliserat företag. Med våra tjänster kan ni samla företagets information på ett och samma ställe och göra den tillgänglig för de du ger behörighet till oavsett var de befinner sig. På så vis kan ni enklare jobba på distans utan att det påverkar arbetet och därmed minska resandet till och från kontoret. Vi kan även hjälpa er att digitalisera flera av era processer såsom kontraktshantering, leverantörsfakturor och posthantering för att ni ska kunna bli ett pappersfritt företag.

När er IT-utrustning blivit gammal kan vi på Iron Mountain ta hand om denna. Vi raderar all konfidentiell information och antingen återförsäljer eller återvinner utrustningen på ett miljövänligt vis.

Vill du veta mer om hur vi på Iron Mountain kan hjälpa ditt företag med hållbar IT? Kontakta oss idag!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång