Informationssäkerhet och GDPR

Bloggar och artiklar

Läs mer om informationssäkerhet och GDPR här! På Iron Mountain kan vi hjälpa ditt företag att anpassa er informationshantering efter lagar och regler.

21 mars 20247 minuter
Information security and gdpr

I princip alla företag hanterar dagligen digital information av olika slag som ska lagras och delas med rätt personer. Mycket av informationen innehåller dessutom personuppgifter som inte får läcka ut till obehöriga. Med den ökade mängden digital information kommer ett ökat krav på informationssäkerhet och lösningar som är anpassade efter rådande lagar och bestämmelser. Digitala hot finns runt omkring oss hela tiden och riskerna för bedrägerier, dataläckor och virus ökar konstant. Därför är det av extra vikt att du har den informationssäkerhet som krävs för att informationen ska vara trygg och hanteras enligt GDPR lagen.

På Iron Mountain gör vi det enkelt för dig att hantera all er information enligt GDPR och rådande sekretesspolicies med vår tjänst Policy Center. Policy Center är ett onlineverktyg där du får expertrådgivning och hjälp att följa regler så att du alltid kan vara säker på att ni uppfyller alla skyldigheter och krav inom informationssäkerhet.

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet blir allt viktigare i takt med att de digitala hoten ökar, men vad är egentligen informationssäkerhet? Informationssäkerhet innebär helt enkelt de åtgärder vi vidtar för att skydda företagets viktiga information. Framförallt handlar detta om att förhindra att information läcks ut eller förstörs, men det handlar också om att rätt information ska vara tillgänglig för rätt personer.

Brister företaget i sin informationssäkerhet kan detta få riktigt tråkiga konsekvenser som leder till att företaget inte kan bedriva sin verksamhet effektivt och lönsamt. Bristande informationssäkerhet kan även leda till allvarliga kriser i samhället såsom att infrastrukturen påverkas, finansiella system ligger nere eller att sjukhus och andra viktiga instanser inte fungerar som de ska. Ett digitalt intrång kan bli en kostsam historia och det är därför värdefullt att lägga lite extra tid och pengar på säkra digitala lösningar ni kan känna er trygga med. Detta kan vi på Iron Mountain hjälpa er med. Vi har flera digitala tjänster som innebär att ni får en säker informationshantering. Vi har alltid koll på rådande lagar och bestämmelser såsom GDPR som blivit extra viktigt på senare år.

Vad är GDPR lagen?

GDPR lagen som på svenska heter Dataskyddsförordningen, är en europeisk förordning som reglerar hur vi ska behandla personuppgifter och trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR kom till för att skydda fysiska personer och deras uppgifter och innebär att det idag är högre krav på hur personuppgifter hanteras samt att register och processer med personuppgifter ska skötas säkert. Detta gäller för alla verksamheter som hanterar eller lagrar personuppgifter och känslig information.

GDPR reglerar bland annat följande:

  • Du måste få dina besökares medgivande för att samla in och hantera deras personuppgifter.
  • Du måste kunna lämna en kopia på de personuppgifter som du har sparat.
  • Du måste kunna radera alla personuppgifter om den berörda personen begär det.
  • Du måste kunna ändra sparade personuppgifter om personen ber om det.
  • Du måste kunna lagra information om en person utan att använda dem om personen ber om att uppgifterna inte får behandlas.
  • Du måste incidentrapportera om det sker ett dataintrång till datainspektionen inom 72 timmar men också till berörda personer.

Dataskydd som skapar effektivitet

När GDPR kom var det många som såg detta som en stor omställning som innebar mycket hårt arbete med att ändra om rutiner och processer. Men GDPR kommer med många fördelar såsom att ni stärker er informationssäkerhet, ni får ökat förtroende från era kunder och ni får effektiva processer för hantering av personuppgifter som innebär ordning och reda.

GDPR och informationssäkerhet med Iron Mountain

På Iron Mountain har vi jobbat med GDPR sen det kom och kan hjälpa er att lagra information och skapa processer enligt alla GDPR krav så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi ser till att all er digitala information struktureras och lagras enligt era krav på informationssäkerhet.

Vi har flera digitala lösningar som ser till att både er fysiska och digitala information lagras och hanteras säkert:

Policy Center

Vår Policy Center-lösning är en molnbaserad tjänst som hjälper ditt företag att hantera information enligt arkiveringsregler såsom GDPR och olika sekretesspolicies. Vi ger er redskapen för att hantera er information genom hela livscykeln – från att den skapas till att den ska destrueras, och allt hanteras enligt rådande lagar och regler.

Med Policy Center får du bland annat:

  • Rådgivning från ett expertteam
  • En onlineportal som kontinuerligt uppdateras med de regler som gäller för lagring inom din bransch
  • Möjligheten att distribuera era policys inom företaget och till viktiga intressenter.

Dokumentskanning och digital arkivering

Med vår tjänst skanning och digital arkivering samlar vi all er fysiska och digitala information på ett ställe där du enkelt får tillgång till allt i ett överskådligt gränssnitt. All information lagras enligt GDPR och med största informationssäkerhet så du minimerar risken för att känslig information läcker ut.

Intelligent Conten Service Platform

Vår Intelligent Content Service Platform är utvecklad tillsammans med Google och kan hantera enorma mängder data. Med detta system får du en lösning där du enkelt kan utvinna värdefull information ur er data för att ta vassare affärsbeslut.

Workflow Automation System

Med vårt Workflow Automation System kan ni effektivisera era arbetsprocesser och snabbt och smidigt dela rätt information med rätt personer, vilket är viktigt inom informationssäkerhet. Du kommer åt allt digitalt och kan arbeta oavsett var i världen du befinner dig.

Har du några frågor om GDPR eller informationssäkerhet? Välkommen att kontakta oss på Iron Mountain så berättar vi mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång