5 anledningar till att automatisera era processer inom läkemedelsindustrin

Bloggar och artiklar

Vi ger 5 anledningar till att automatisera processer inom läkemedelsindustrin. Läs mer om automation inom läkemedelsbranschen här på Iron Mountain!

30 april 20247 minuter
Automatisera processer inom läkemedelsindustrin - Labour examination

Läkemedelsbranschen är en utsatt bransch där företag är hårt reglerade av höga kvalitetskrav från start till slut i tillverkningsprocessen. Dagligen hanteras mängder med handlingar och dokumentationer som ska genomgå flertalet granskningsprocesser och kvalitetskontroller, såsom forskningsmaterial, kliniska prövningar, kvalitets- och avtalsdokumentation samt tillverkningskontrolldokument. Detta är tidskrävande och tar upp resurser som kan behövas på andra avdelningar i företaget.

Genom att implementera automationslösningar ökar produktiviteten i läkemedelstillverkningen vilket bland annat resulterar i lägre kostnader, ökade vinster och stora fördelar i en hårt konkurrensutsatt bransch. Här är några anledningar till varför ni som läkemedelsföretag bör satsa på automation:

1. Uppnå efterlevnadskrav

Det är få företag som är så hårt kontrollerade som de inom läkemedelsbranschen. Därmed är efterlevnad av regler och bestämmelser av största vikt. Om något går fel för att rutiner inte efterlevs kan produktionen behöva stoppas.

Med automatiserad informationshantering säkerställs att all data är ifylld på ett korrekt sätt. Om något saknas får ni upp notiser och kan åtgärda detta innan något går snett. Eftersom allt lagras i molnet blir alla efterlevnadsdokument tillgängliga för alla på företaget och det är alltid den senaste uppdaterade versionen – så att alla jobbar enligt samma information. Läkemedelsbranschen måste inom olika områden dokumentera alla delar i processen för att detta sedan ska granskas av Läkemedelsverket. Har ni alla era dokument i ett digitalt arkiv är allt samlat på ett och samma ställe och det är enkelt med versionshanteringen att se ett dokuments hela händelseförlopp.

2. Förbättra arbetsflöden och maximera produktionen

Många läkemedelsföretag arbetar med det som kallas för batchprocessen. Produkterna tillverkas i batcher och ett litet misstag kan innebära att en hel batch blir förstörd, vilket kan kosta miljontals kronor. När delar av processerna sköts med automation sker allt enligt samma höga standard och risken för mänskliga fel minimeras. Det är enkelt att kontrollera processerna för att säkerställa att kvalitetshanteringen och att batcherna uppnår den höga kvalitet som de ska.

Många företag idag använder sig av manuella, papperstunga processer för att samla in data om läkemedelstillverkningen. Detta är dock riskfyllt då människor kan göra fel eller att papperna förstörs eller försvinner. Genom att använda automation för att samla in data får ni effektivare arbetsprocesser och kan maximera er produktion.

Med Iron Mountains automatiserade informationshantering kan ni få fram analyser och rapporter som underlättar kvalitetssäkring, på bara några få sekunder. Ni kan få en snabbare och säkrare tillverkningsprocess av läkemedel som sparar er både tid och pengar.

3. Skydda känslig data

Ett IT-intrång skulle kunna innebära att hela produktionen stoppas, vilket är kostsamt för ett läkemedelsbolag. Det finns även en risk att personuppgifter eller annan känslig företagsinformation läcker ut och hamnar i fel händer. Detta kan ge böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av bolagets omsättning enligt GDPR, samt ett skadat rykte.

Iron Mountain har säkra informationshanterings plattformar som stärker företagets IT-säkerhet. Systemen använder sig av kryptering, autentisering och säkra gränssnitt för att ni enkelt och säkert ska kunna hantera all er företagsinformation. All er känsliga data lagras säkert och ni kan ge rollbehörighet till de som behöver komma åt informationen. Alla personuppgifter skyddas dessutom enligt GDPR.

4. Bättre utnyttjande av de anställdas tid

Monotona och repetitiva uppgifter kan vara oinspirerande att göra och tar upp mycket onödig tid från de anställda – tid som de istället kan lägga på mer innovativt och motiverande arbete. Genom att automatisera monotona uppgifter frigörs viktig tid för personalen som kan använda sin kompetens där den verkligen behövs.

Inom läkemedelsbranschen hanterar man dagligen flertalet olika typer av dokument. Några exempel är följande:

  • Forskningsmaterial som beskriver framtagandet av medicinen/tekniska hjälpmedlet.
  • Kliniska prövningar som beskriver testerna på oberoende sjukhus som utförs innan man kan få medicinen/tekniska hjälpmedlet godkänt av Läkemedelsverket.
  • Kvalitets- och avtalsdokumentation som tas fram och finns för godkännandet av medicinen/tekniska hjälpmedlet.
  • Tillverkningskontrolldokument och batchbeskrivningar för varje medicinask, pacemaker eller annan produkt som tillverkas i fabriken.
  • Marknadsmaterial som broschyrer, prospekt, avtal med mera som används för att sälja medicinen/tekniska hjälpmedlet.

Att hitta just den information man söker i olika system är ofta både resurs- och tidskrävande. Med Iron Mountains ECM-system kan ni komma åt alla era handlingar och dokument via ett användarvänligt gränssnitt. Informationen är sökbar och det går snabbt att hitta just den information som eftersöks.

5. Ökade vinster och lägre kostnader

Med automation kan produktiviteten öka och produktgenomströmningen bli större, vilket leder till högre vinster. Med en ökad vinst kan ni satsa på tillväxt av företaget och nya lösningar som leder till lägre produktionskostnader – och därmed öka vinsten ytterligare.

Varför Iron Mountain?

På Iron Mountain har vi certifierade processer och stor kunskap om läkemedelsbranschen. Vi hanterar era dokument enligt certifikat (regelmässigt) så att ni inte behöver tänka på detta själva. Vi ser till att era handlingar som ska godkännas av Läkemedelsverket hanteras på korrekt sätt, vilket kan vara en tids- och resurskrävande process när man ska ha koll på allt själv.

Vill du veta mer om automatisering inom Läkemedelsbranschen? Varmt välkommen att kontakta oss på Iron Mountain idag!