Iron Mountain InSight® Essential Edition

Lösningsguider

I dagens konkurrensintensiva klimat upplever många organisationer att det är en utmaning i sig att uppnå de strategiska affärsmålen samtidigt som de ska leverera värde till såväl interna som externa intressenter. Det är en utmaning att kunna vara lyhörd och leverera värde för kunden samtidigt som du kämpar med att hantera papper och digital information.

7 juli 20216 minuter
Hand reaching out for digital document

Affärsutmaning

I dagens konkurrensintensiva klimat upplever många organisationer att det är en utmaning i sig att uppnå de strategiska affärsmålen samtidigt som de ska leverera värde till såväl interna som externa intressenter. Det är en utmaning att kunna vara lyhörd och leverera värde för kunden samtidigt som du kämpar med att hantera papper och digital information.

När all information inte finns samlad och tillgänglig på en plats spenderas dyrbar tid för dig och dina anställda på att leta efter det ni behöver. Tid som istället skulle kunna riktas på uppgifter som är viktigare för affärsverksamheten. Det är även en utmaning i sig att snabbt kunna komma åt och dela information med personal och kunder som arbetar hemifrån eller från en annan plats om informationen är i pappersformat.

Hitta det du behöver snabbt och effektivt

Iron Mountain Insight Essential Edition är en prenumerationslösning som kombinerar skanning av dokument och digital lagring på en säker lagringsplats i molnet. All data och alla dokument görs tillgängligt via Iron Mountain Connect™, vårt webbaserade kundsystem som hjälper dig att hantera din information. Denna lösning möjliggör att du kan ta in dokument från olika digitala lagringsplatser samt tillhandahåller filuppladdningsfunktioner för användaren.

Vi hjälper dig att skanna dokument både på projekt- och regelbunden basis och kan hjälpa dig att hantera hela informationens livscykel både vad gäller fysisk och digital information. Vi kan sköta hela processen åt dig, från fysisk lagring, skanning och digital lagring till destruktion. Du kan känna dig trygg med att dina fysiska dokument och digitala tillgångar är förvarade samt görs tillgängliga på ett säkert sätt för dig när du behöver dem.

Vi på Iron Mountain har mer än 20+ års erfarenhet av att skanna, indexera och lagra information digitalt. Vi tillhandahåller ett omfattande nätverk av bildcentraler med mycket säker och effektiv personal, processer, anläggningar och utrustning. Insight Essential lösningen möjliggör att du kan få en central och enhetlig vy av din information samtidigt som du kan frigöra värdefull kontorsyta och underlätta hanteringen av din information och dess användning.

Hur det fungerar

Iron Mountain skannar, indexerar och säkerställer en kvalitetskontroll för att uppfylla dina krav för dokumentkonvertering. Med hjälp av OCR skanning (Optical Character Recognition) kan innehållet i dina dokument bli helt sökbart via text eller index samt göras tillgängligt i PDF-, TIFF- och Office-dokument på mer än 50 språk. När dina fysiska dokument har digitaliserats kan du lagra, söka och få åtkomst till dem på ett säkert sätt i en modern och säker molnlagringsplats.

Vi säkerställer att du kan få åtkomst till dina digitala dokument, centraliserat på en och samma enhet oavsett vilken lagringsplats de finns på. Din elektroniska information kommer att krypteras och överföras via ett säkert nätverk. Åtkomsten begränsas med hjälp av krypteringsnycklar. Rollbaserade behörigheter gör det möjligt för auktoriserade användare att endast få åtkomst till den information de behöver, var och när de behöver den. Lösningen gör det möjligt för dig att kunna dela filer såsom länkar och e-postbilagor med både interna och externa användare.

Lösning

Iron Mountain InSight Essential Edition gör det möjligt för företag att påbörja första steget i skapandet av en digital arbetsplats. Fördelarna med detta är att du kan:

  • Frigöra värdefull arbetsyta som kan användas för intäktsgenererande aktiviteter och skapa en effektivare arbetsmiljö för din personal.
  • Enkelt och snabbt söka rätt på kritiska dokument från en central och säker plats.
  • Hantera och använda din information på ett bättre sätt genom att minimera tiden du lägger på att söka och leta reda på information.

Kompletterande lösningar

För kunder som förvarar sin information i våra arkivanläggningar finns vår Image on Demand-lösning både som en alternativ dokumentleveransservice för dig som behöver hämta information från de kartonger vi förvarar åt dig eller som hyllarkivering. Vi tillhandahåller även en s.k ”pay as you go”-lösning där du kan betala för att få ett papper eller filmbaserad information inskannad och konverterad till ett digitalt format vid behov.

Vår Content Services Platform (CSP), Iron Mountain lnSight, utvinner värde ur data som stödjer affärsprocesser och back office-funktioner. Denna lösning möjliggör åtkomst via mobil och molnet samtidigt som den hanterar stora volymer av ostrukturerat innehåll såsom dokument, videos och bilder på ett snabbt och effektivt sätt. Iron Mountain lnSight använder tekniker såsom artificiell intelligens (Al) och maskininlärning (ML) samt tekniker för Low Code Development för att leverera en flexibel plattform.

Although 61.9% of companies are planning more remote work now and in the years to come,2 hybrid and remote workforces struggle to access documents quickly and securely. The roughly 80% of employees working outside of the office, either part- or full-time,3 need digitization.
Industry FactSquaretalk and Gallup