Generative AI And Information Governance: Friends Or Foes?

Videor och webbinarier
Premiuminnehåll

ChatGPT fortsätter att förändra hur vi producerar innehåll, utvecklar idéer och söker information, men det ger också upphov till vissa utmaningar gällande informationshantering, regelefterlevnad och dataintegritet.

1 augusti 202355 minuterFå tillgång till premiuminnehåll
Generative AI And Information Governance: Friends Or Foes?

ChatGPT fortsätter att förändra hur vi producerar innehåll, utvecklar idéer och söker information, men det ger också upphov till vissa utmaningar gällande informationshantering, regelefterlevnad och dataintegritet.

Ta del av vårt engelska on-demand webbinarium “Generative AI and Information Governance: Friends or Foes?” där vår expertpanel diskuterar dilemman relaterade till säkerhet, etik och informationsstyrning som uppstår med generativa AI-verktyg.

Få nya insikter om:

  • Potentiella efterlevnadsproblem och risker
  • Processer för att utbilda anställda på rätt sätt
  • Tips för att skydda information
 

Generative AI and information governance: friends or foes?