Polska na drodze do grupy państw o największej świadomości technologicznej

Blogi i artykuły

Nawet 80 proc. respondentów zwraca uwagę na wysokie koszty finansowe transformacji, przy czym 82 proc. menedżerów podkreśla redukcję kosztów jako główny, widoczny zysk wynikający z digitalizacji” – ocenia Marcin Drzewiecki, prezes Iron Mountain Polska, na łamach Forbes.pl.

5 lutego 20227 minut
Polska na drodze do grupy państw o największej świadomości technologicznej

Forbes.pl

„Z mojego doświadczenia wynika, że firmy, które wkroczyły na ścieżkę cyfryzacji, najprawdopodobniej już z niej nie zrezygnują, nawet w obliczu czasowych problemów finansowych czy organizacyjnych. Mając świadomość, że tego rodzaju inwestycje gwarantują szybki zwrot nakładów, organizacje nie zmienią obranego kierunku rozwoju. Nawet 80 proc. respondentów zwraca uwagę na wysokie koszty finansowe transformacji, przy czym 82 proc. menedżerów podkreśla redukcję kosztów jako główny, widoczny zysk wynikający z digitalizacji” – ocenia Marcin Drzewiecki, prezes Iron Mountain Polska, na łamach Forbes.pl.

Czytaj więcej